Najave

Damjan Mladenović

trbiz grb

Občina Jesenice in Občina Trbiž sta leta 2009 podpisali Dogovor o čezmejnem sodelovanju, s katerim sta predvideli sodelovanje na področju turizma, gospodarstva in izobraževanja s poudarkom na skupni pripravi in izvedbi čezmejnih projektov.

Uradna spletna stran Občine Trbiž: www.comuneditarvisio.com

   Dogovor o čezmejnem sodelovanju

st-jakob-im-rosental grb2

Občina Jesenice in Občina Šentjakob v Rožu sta za utrditev medsebojnih odnosov in dolgoletnega sodelovanja prebivalcev obeh občin leta 2007 sklenili Pogodbo o partnerskem sodelovanju. Na podlagi listine je sodelovanje predvideno predvsem na področju kulture, športa, turizma, gasilstva, šolstva in vzgoje.

Uradna spletna stran Občine Šentjakob v Rožu: www.st-jakob-rosental.gv.at

   Pogodba o partnerskem sodelovanju

Nagold grb

Občina Jesenice in Občina Nagold sta leta 1994 podpisali Pogodbo o sodelovanju, cilj pa je bil spoznavanje prebivalcev med posameznimi obiski in navezovanje stikov med ljudmi, združenji in upravami. Gre za občino, s katero Občina Jesenice najbolj redno in pogosto sodeluje, saj se predstavniki obeh občin srečujejo vsaj enkrat letno, sodelovanje pa poteka na področjih športa, kulture in izobraževanja.

Uradna spletna stran Občine Nagold: www.nagold.de

   Pogodba o sodelovanju

   Pregled sodelovanja med občino Jesenice in mestom Nagold

obcina trbovlje grb

Skupščini občin Jesenice in Trbovlje sta leta 1978 na podlagi tradicij delavskih centrov v predvojnem delavskem gibanju, med narodnoosvobodilno fronto in socialistično revolucijo ter sodelovanja v povojni izgradnji socialistične samoupravne družbe podpisali Listino o pobratenju. S podpisano listino sta se občini obvezali, da bosta sodelovali na vseh področjih dela in življenja svojih občanov, pri čemer se bosta še posebej zavzemali za poglobljeno sodelovanje na družbenopolitičnem, gospodarskem, prosvetno–kulturnem, vzgojno–izobraževalnem in športnem področju.

Uradna spletna stran Občine Trbovlje: www.trbovlje.si

   Listina o pobratenju

Valjevo grb

Skupščini občine Jesenice in občine Valjevo sta leta 1975, izhajajoč iz zgodovinskih spoznanj o skupnosti narodov in narodnosti nekdanje SFRJ razglasili Listino o pobratenju med občinama Valjevo in Jesenice. Na podpis listine je vplivala tudi povezanost izgnanih občanov Jesenic z občani Valjeva v časih okupacije in fašističnega terorja.

Uradna spletna stran Občine Valjevo: www.valjevo.rs

   Listina o pobratenju

V metadonski vzdrževalni program vstopajo uživalci heroina, ki ga uživajo več kot eno leto, so že poizkusili z drugimi načini odvajanja, npr. ob podpori nekaterih drugih psihotropnih zdravil ali povsem »na suho«, kot rečemo, ter povratniki. Je nizkopražni program, kar pomeni, da ni potrebno izpolnjevati posebnih pogojev, imeti morajo urejeno zdravstveno zavarovanje.

V Domu Vincenca Drakslerja deluje program Reintegracijski center, ki ga izvaja Center za socialno delo Kranj. Program posameznikom in posameznicam nudi pomoč pri socialni rehabilitaciji oziroma ponovni vključitvi v primarno okolje ter kot takšen šteje za ključni del obravnave zasvojenosti od psihoaktivnih substanc. V sklopu individualne in skupinske obravnave nudi pomoč pri vedenjskih težavah, pri zastavljanju ciljev in evalvaciji le-teh ter pomoč pri vzpostavljanju odnosov z bližnjimi kot tudi vzpostavljanju nove socialne mreže.

Program komune Skupnost Žarek je program za rehabilitacijo odvisnikov od droge in alkohola. V okviru programa delujeta 2 sklopa. Osnovni sklop delovanja je sklop komune Skupnost Žarek. Program se je začel izvajati 6.7.2006 in je od samega začetka sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter 7 občin Zgornje Gorenjske.

Subvencija za sofinanciranje stanovanjske najemnine je finančna pomoč, ki se namenja najemnikom neprofitnih stanovanj, namenskih najemnih stanovanj ali bivalnih enot, ki zaradi težkih materialnih razmer ne zmorejo plačevati stanovanjske najemnine. Subvencija se določi za vsakega najemnika posebej, glede na njegovo socialno in premoženjsko stanje.

Občina Jesenice zagotavlja sredstva za letovanje socialno in materialno ogroženih otrok, ki se dodelijo na podlagi predlogov pristojnih institucij (osnovnih šol, Vrtca Jesenice, Centra za socialno delo Jesenice)

Občina Jesenice zagotavlja enkratno denarno pomoč vsem novorojenčkom (upravičencem), ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v občini Jesenice in so državljani Republike Slovenije ali tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji (Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Jesenice, Uradni list RS št. 109/2007 in Ur. list RS št. 24/2015).

Materinski dom Gorenjske je odprl svoja vrata v začetku leta 2011. Nudi možnost namestitve 4 mamicam z otroki. Namenjen je materam z mladoletnimi otroki do 15. leta starosti in nosečnicam, ki so se znašle v socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja ter so pripravljene aktivno reševati svojo situacijo. Materinski dom ženskam in otrokom zagotavlja namestitev (za krajši čas oziroma največ do 1 leta), pogovor in razumevanje stiske, pomoč pri aktivnem reševanju stanovanjske, finančne ali druge stiske, pomoč pri negi, skrbi in vzgoji otrok ter pomoč pri urejanju pravic, ki pripadajo posamezniku na podlagi različnih zakonov in predpisov.

Medgeneracijsko sodelovanje je stoletja veljalo za nekaj samo po sebi umevnega. Posameznik se je z njim srečeval pretežno znotraj družin in osebnih stikov, pomenilo pa je nepogrešljiv neformalni in priložnostni način prenašanja znanj, veščin, kompetenc, norm in vrednot med generacijami.

Univerza za tretje življenjsko obdobje je organizirana pod okriljem Ljudske univerze Jesenice, Delavska ulica 1, Jesenice in je namenjena izobraževanju starejših, vse z namenom integracije starejših v skupnost.

zzzs logo

  • vrsta organizacije: zavod
  • Naslov: Cesta Maršala Tita 78, 4270 Jesenice
  • Tel.: (04) 583 37 82, (04) 583 37 80
  • spletni naslov: http://www.zzzs.si
  • e-pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Uporabne povezave