Najave

Ines Dvoršak

predstavnica Občine Jesenice za odnose z javnostmi
T: 04 586 92 34, E: ines.dvorsak@jesenice.si

Jeseničan Matija Muhar je na 23. evropskem prvenstvu za starejše mladince, ki poteka v švedskem mestu Eskilstuna, osvojil naslov prvaka v metu kopja. Naslov si je priboril z 79,20 metra, s tem pa je za 1,6 metra izboljšal svoj slovenski mladinski rekord, ki ga je dosegel sredi marca letos.

Na enkraten uspeh se je odzval tudi župan Tomaž Tom Mencinger s poslano čestitko v svojem imenu in v imenu vseh jeseniških občanov. Mladi atlet je z rok župana lani prejel tudi plaketo župana občine Jesenice.

Občina Jesenice se je po nekajkratnih večjih poškodbah kolesarskega sistema JeseNICE bikes odločila, da vzpostavi videonadzor kolesarnic, s tem pa zmanjša verjetnost namernega poškodovanja in vandalizma tako kolesarnic kot koles v njih. Videonadzor se zaenkrat izvaja pri kolesarnicah pred Občino Jesenice in na Hrušici, ki sta bili največkrat poškodovani, po potrebi pa se bo videonadzor zagotovil tudi pri tretji kolesarnici, to je v bližini TIC Jesenice.

Ob tem občane ponovno vljudno pozivamo, naj kolesa in sam kolesarski sistem uporabljajo v skladu z navodili in namenom, v primeru vsakega namernega poškodovanja pa bo Občina Jesenice video posnetke predala pristojnim organom v nadaljnjo obravnavo.

Jesenice, 3. 7. 2015 – Danes je bila s strani župana občine Jesenice Tomaža Toma Mencingerja podpisana pogodba za ureditev otroškega igrišča na Koroški Beli. Dela bodo končana predvidoma do 31. 8. 2015.

 Župan Tomaž Tom Mencinger je danes podpisal pogodbo za ureditev otroškega igrišča na Koroški Beli. Za ureditev igrišča se je Občina Jesenice odločila na podlagi pobude krajanov Koroške Bele, po sprejetju odločitve pa je najprej uredila postopke v zvezi z lastništvom zemljišča – to je bilo namreč v lasti Športne unije Slovenije –, nato pa v proračunu občine Jesenice za leto 2015 zagotovila potrebna sredstva.

Danes je, po županovem podpisu, v veljavo stopila pogodba z izbranim izvajalcem, tj. podjetje Elan Inventa d.o.o. iz Begunj. Predmet pogodbe so gradbena dela, njena vrednost pa znaša 32.571,68 € (z DDV), ki jih bo Občina Jesenice v celoti krila iz svojega proračuna. Dela se bodo začela v kratkem, predvideni rok za dokončanje del pa je 31. 8. 2015.

Občina Jesenice bo tudi v letošnjem letu izvedla akcijo »Najlepše cvetlične zasaditve v občini Jesenice«. Občani Jesenic ste zato ponovno vabljeni, da se pridružite akciji, in sicer tako, da s cvetjem okrasite svoje balkone in vrtove.

 Komisija bo ocenjevala naslednje kategorije:

  •   najlepši hišni balkon,
  • najlepši balkon v večstanovanjski stavbi,
  • najlepši cvetlični vrt,
  • najlepši s cvetjem okrašen poslovni objekt (terase gostinskih objektov, izložbe, ipd.).

 

Občani lahko svoje predloge do 10. 8. 2015 oddajo preko elektronske pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na telefonski številki: 586 92 60. V prijavi je obvezna navedba imena, priimka ter naslova predlaganega lastnika balkona, vrta oz. poslovnega objekta, k prijavi se lahko priložijo tudi fotografije. Predloge sporočijo tudi sveti krajevnih skupnosti.

Člani občinske komisije si bodo vse predlagane cvetlične zasaditve ogledali v drugi polovici avgusta. Pri izboru se bo upoštevala izvirnost, barvna raznolikost rastlin, vzdrževanje, usklajenost z objektom ter celotni vtis. Občina Jesenice bo zmagovalce v vsaki kategoriji razglasila na zaključni prireditvi v mesecu oktobru 2015 in ob tem podarila praktične nagrade.

 

Vabimo vas, da z okrasitvijo svojih balkonov in cvetličnih vrtov tudi v letu 2015 prispevate k še lepši podobi Jesenic.

 

 Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo

Po izgradnji kanalizacije, asfaltiranju ceste in postavitvi javne razsvetljave se je včeraj končala tudi izvedba pločnikov na območju Podmežakle. Ti so bili predmet projekta, za katerega se je Občina Jesenice odločila na podlagi pobude krajanov Podmežakle, s tem pa vsakodnevnim uporabnikom omogočila varnejšo pot skozi naselje.
Na javnem razpisu izbrani izvajalec MAPRI PROASFALT d.o.o. Iz Ljubljane je dela končal v predvidenem roku, ocenjena vrednost izvedenih del pa je 32.600 € (z DDV). Sredstva bo Občina Jesenice v celoti zagotovila iz svojega proračuna.

Jesenice, 30. 6. 2015 – Danes popoldne je Kabinet župana občine Jesenice obiskal minister za infrastukturo dr. Peter Gašperšič, ki se je odzval na povabilo Občine Jesenice. Tema delovnega sestanka, ki se ga je udeležila tudi poslanka Državnega zbora Maruša Škopac, je bila priprava Državnega prostorskega načrta za dograditev predora Karavanke.

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič se je danes na povabilo Občine Jesenice udeležil delovnega sestanka v Kabinetu župana občine Jesenice na temo Državnega prostorskega načrta za dograditev predora Karavanke. Sestanka se je poleg ministra udeležila tudi poslanka Državnega zbora Maruša Škopac. V sredini maja sta Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo namreč objavila stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve Državnega prostorskega načrta za dograditev avtocestnega predora Karavanke (http://www.dpa.mzip.gov.si/doc/Stalisca_do_pripomb_DPN_KaravankeP1_15062015.pdf). Kljub temu, da sta ministrstvi nekaj pripomb s strani Občine Jesenice, Krajevne skupnosti Hrušica in druge zainteresirane javnosti upoštevali (med drugim obnova dotrajanega mostu na Hrušici), pa še vedno ostaja nekaj ključnih pripomb, za katere Občina Jesenice še vedno želi, da se upoštevajo.

Na današnjem delovnem sestanku so zato župan Tomaž Tom Mencinger s sodelavci in poslanka Maruša Škopac ministru predstavili najbolj pomembne neupoštevane pripombe in argumente za njihovo upoštevanje. V pogovoru sta bila izpostavljena predvsem dva neupoštevana predloga, in sicer izgradnja krožišča na Hrušici ter t. i. Mazenkova jama kot ena od možnih odlagališč odpadnega materiala. Ob koncu sestanka je minister izrazil pripravljenost ponovne proučitve podanih predlogov, strinjal pa se je tudi z županovo prošnjo po še tesnejšem sodelovanju pripravljavcev Državnega prostorskega načrta s pristojnimi sodelavci Občine Jesenice.

 

V petek je na Mejnem platoju Karavanke potekala proslava ob dnevu državnosti, hkrati pa tudi 24. spominsko srečanje umika pripadnikov JLA in Zvezne milice s Platoja Karavanke.

S prisotnostjo in slavnostnim nagovorom je udeležence proslave letos počastil generalmajor dr. Andrej Osterman, načelnik Generalštaba Slovenske vojske, ki ga je župan Tomaž Tom Mencinger, skupaj s predstavniki Policijskega veteranskega društva Sever in Območnega združenja Veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska, predhodno sprejel tudi v svojem kabinetu.

V kulturnem programu prireditve so sodelovali Pihalni orkester Jesenice–Kranjska Gora, učenca Osnovne šole Toneta Čufarja Tajda in Anže, učenca jeseniške in radovljiške glasbene šole Lenart in Timotej ter Veteranski pevski zbor OZVVS Zgornja Gorenjska.

Fotografske utrinke s proslave objavljamo v fotogaleriji.

Jesenice, 26. 6. 2015 – Danes so se začela dela v sklopu II. faze Celostne obnove Osnovne šole Koroška Bela, ki se fazno izvaja že od leta 2011. V sklopu te faze, ki je bila delno izvedena v letu 2014, bo izvedeno novo stopnišče v klet, urejeni bodo pomožni prostori telovadnice in prostor energetike, uprave in knjižnice, izvedeno bo novo stopnišče za dostop v klet in obzidano zunanje požarno stopnišče za izhod iz telovadnice na vzhodni strani. Dela bodo zaključena predvidoma konec avgusta 2015.

Občina Jesenice je s Celostno obnovo Osnovne šole Koroška Bela pričela leta 2011. V I. fazi obnove so bili v letu 2011 in 2012 urejeni prostori v mansardi zahodnega dela objekta (ureditev 6 novih učilnic, 2 kabinetov, sanitarij za učence in učitelje, ureditev strojnice klimatov, ureditev hodnika, notranjega in zunanjega evakuacijskega stopnišča), evakuacijske poti do izhoda na nivo terena, obnovljena je bila streha nad novimi prostori mansarde z izvedbo nove frčade in vgradnjo strešnih oken, hkrati pa je bila dobavljena in montirana notranja oprema učilnic in kabinetov.

V letu 2013 se je najprej izvedla III. faza obnove, v kateri je bila zamenjana strešna kritina in položena nova toplotna izolacija nad prostori jedilnice in kuhinje, v letu 2014 pa je sledil prvi del II. faze, katere predmet je bila ureditev in predelava 3 učilnic, združitev kabinetov in dograditev v večjo učilnico ter dobava in montaža notranje opreme za 2 učilnici in kabinet.

V letu 2015 tako nadaljujemo z drugim delom II. faze, katere predmet je izvedba novega stopnišča v klet, ureditev pomožnih prostorov telovadnice in prostora energetike, ureditev prostorov uprave in knjižnice, izvedba novega stopnišča za dostop v klet in obzidava zunanjega požarnega stopnišča za izhod iz telovadnice na vzhodni strani. Dela bodo potekala predvidoma do 24. 8. 2015.

Občina Jesenice je v projekt Celostne obnove Osnovna šola Koroška Bela, vključno z letošnjim predvidenim vložkom, vložila že preko 1,3 milijona €. Po končani II. fazi je v letu 2017 načrtovana še izvedba IV. faze obnove, predmet česar bo ureditev zunanjosti šole in parkirišč, s tem pa bo celostna obnova Osnovne šole Koroška Bela tudi zaključena.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice (SPV) je za starejše skupine vrtcev na območju občine Jesenice izvedel razpis za izobraževalno igro »Varni v prometu«. Namen izobraževalne nagradne igre je učenje o obnašanju na cesti, o poznavanju prometnih znakov in pravilni vožnji s kolesi. Komisija je izmed prispelih prijav izbrala 8 najboljših risbic, katerih avtorji so prejeli čelade, pohvale in praktične nagrade.

 Nagrajenke nagradne igre so: Lili Lazarevič, Ana Pejič, Thara Turkusič, Manca Vegnuti Benič, Katarina Mladenovič, Žana Ramič in Tajda Ramič.

 Sponzor nagradne igre je bila Zavarovalnica Triglav, ki se ji ob tej priložnosti posebej zahvaljujemo. Fotografije najboljših risbic objavljamo v fofogaleriji.

 

Župan Tomaž Tom Mencinger je včeraj v Kolpernu že tracionalno sprejel najboljše učence jeseniških osnovnih in srednjih šol. Letos je bilo učencev in dijakov, ki so vseh 9 razredov osnovne šole oziroma vsa 4 leta srednje šole zaključili z odličnim uspehom, 40. Na osnovnih šolah je bilo letos 27 odličnjakov (5 z OŠ Koroška Bela, 12 z OŠ Toneta Čufarja in 10 z OŠ Prežihovega Voranca), na srednjih šolah pa 13 (5 z Gimnazije Jesenice in 8 s Srednje šole Jesenice).

Župan je odličnjakom čestital za njihov dosežen uspeh in poudaril, da so zanj zaslužni predvsem sami in so na to lahko ponosni, omeniti pa ni pozabil niti vloge staršev in učiteljev, ki so jih skozi vsa leta podpirali in jih usmerjali. Zaželel jim je srečo pri nadaljnjem šolanju in izrazil željo, da bi se po končanem šolanju vrnili na Jesenice in svojo karierno priložnost našli v domačem mestu.

Jesenice, 19. junij – Občinski svet občine Jesenice je včeraj na svoji 7. redni seji obravnaval precej obsežen dnevni red. Med drugim je bil potrjen mandat novoizvoljenemu svetniku Juretu Krašovcu, ki je v Občinskem svetu in v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zamenjal dr. Ahmeda Pašića, potrjen pa je bil tudi nov predsednik Odbora za proračun in finance, tj. Andrej Lavtar. V drugi obravnavi je bil sprejet tudi Odlok o dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s področja športa v občini Jesenice, ki je bil na predlog skupine svetnikov umaknjen s 5. redne seje v mesecu marcu.

Občina Jesenice je včeraj na pobudo Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Občinskem svetu občine Jesenice za člane občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter nadzornega odbora organizirala ogled odlagališča odpadkov Mala Mežakla. Deponijo so jim predstavili direktor podjetja JEKO-IN d.o.o. Uroš Bučar, vodja enote za odvoz odpadkov v podjetju JEKO-IN d.o.o. Tamara Hribar ter Ivan Hrženjak, direktor podjetja Ekogor d.o.o.

Udeleženci (žal so se ogleda udeležili le 4 člani Občinskega sveta, 3 člani njegovih delovnih teles in ena članica nadzornega odbora) so si lahko ogledali odlagališče in sortirnico odpadkov, izvedeli več o delovanju odlagališča ter o nadaljnjih načrtih za izgradnjo centra za ravnanje z odpadki.

Udeleženci so se najdlje zadržali pri sortirnici odpadkov oziroma objektu za izvajanje mehanske obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki jim jo je predstavil Ivan Hrženjak, direktor podjetja Ekogor d.o.o. Družba EKOGOR d.o.o. je bila ustanovljena z namenom izgradnje objekta za obdelavo odpadkov na lokaciji Mala Mežakla v občini Jesenice ter za izvajanje občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov. V ta namen ima družba z Občino Jesenice sklenjeno 15-letno koncesijsko pogodbo. Trenutno je na lokaciji že zgrajen objekt s pripadajočo tehnološko linijo za izvajanje 1. faze – mehanske obdelave mešanih komunalnih odpadkov. Ivan Hrženjak je pojasnil, da je zanj že bilo izdano tako okoljevarstveno kot gradbeno dovoljenje, vendar se dejavnost mehanske obdelave odpadkov se še ne izvaja. Gradbeno dovoljenje bo zaradi sprememb v času gradnje potrebno ustrezno dopolniti, poleg tega je v času od izdaje okoljevarstvenega dovoljenja do sedaj prišlo do bistvenih zakonskih sprememb glede obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču, skladno s tem pa se vzhodno od zgrajenega objekta predvideva izgradnja 2. faze - objekt za biološko obdelavo odpadkov (biostabilizacijo), za katero je potrebno spremeniti že izdano okoljevarstveno dovoljenje in pridobiti celovito okoljevarstveno dovoljenje. Pojasnil je še, da so vlogo za pridobitev tega dovoljenja oddali konec aprila letošnjega leta in je že v aktivni obravnavi.

V okviru projekta Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji so se prejšnji teden v Ljubljani zbrali predstavniki iz skoraj vseh občin partneric v projektu. Strinjali so se, da je vseslovenski projekt, katerega nosilec je Občina Mirna, edinstven primer povezovanja slovenskih občin.

Župan Občine Mirna Dušan Skerbiš vedno znova poudarja: "Dejstvo je, da lahko samo s povezovanjem in sodelovanjem uspemo v tem projektu. Vesel sem, ker so projekt prepoznale občine in župani. Slovenija je izjemno lepa in povezovanje med občinami na področju turizma je zagotovo ena od poti, po kateri moramo iti. Verjamem pa, da bodo občine znale to povezanost izkoristiti tudi pri drugih projektih in na drugih področjih in prepričan sem, da bodo prisluhnile tudi državne inštitucije."

V sklopu projekta, ki želi pod enotno tržno znamko Quality Stop - Rest - See Slovenijo predstaviti kot popotnikom z avtodomi prijazno destinacijo, že deluje tudi spletna stran www.mrezapza.com. Mednarodno so projekt prvič predstavili januarja na sejmu CMT v Stuttgartu, kjer so sodelovali na razstavnem prostoru nemškega podjetja Mein Platz, izdali pa tudi brošuro o projektu in vanj vključenih občinah v treh jezikih, letos načrtujejo še “Slovenski dan” na sejmu v Düsseldorfu.

V zadnjem mesecu in pol so v okviru priprave analize stanja obiskali vseh 51 občin, ki sodelujejo pri projektu, prevozili 6297 kilometrov in si ogledali 129 mikrolokacij. 

"V tem času smo si ogledali več kot sto potencialnih mikrolokacij za postajališče za  avtodome, ki so jih predlagali v občinah. Analiza bo pokazala prednosti in slabosti vsake lokacije, predvsem pa bodo občine dobile povratno informacijo o tem, katera lokacija je za PzA v mreži najbolj primerna. Za popotnike z avtodomi pa je največ vredna informacija, da je vsaka občina določila vsaj eno parkirišče, kjer lahko do ureditve PzA tudi prenočijo," je povedala koordinatorka projekta Petra Krnc.

Poleg občine Jesenice so partnerji v projektu še občine Benedikt, Bled, Brežice, Črnomelj, Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Gornji Grad, Hrpelje-Kozina, Idrija, Ivančna Gorica, Kočevje, Koper, Kostanjevica na Krki, Kozje, Krško, Ljubno, Ljutomer, Lukovica, Markovci, Metlika, Miren-Kostanjevica, Mokronog-Trebelno, Nova Gorica, Ormož, Postojna, Radenci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Razkrižje, Semič, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šentjernej, Šentjur, Šentrupert, Škocjan, Škofja Loka, Šmarješke Toplice, Trebnje, Velenje, Velike Lašče, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Zreče, Žalec, Železniki in Žužemberk.

Občani Jesenic lahko z zadovoljstvom spremljajo, da se napovedi investitorja družbe Anepremičnine o dokončanju večstanovanjskih objektov na lokaciji Hrenovica, o dokončanju in izgradnji dovozne poti z vsemi priključki, novo gradnjo nadhoda čez cesto in železniško progo ter novo gradnjo pešpoti med obema nadhodoma, uresničujejo. Z lanskim decembrom so tako pričeli brneti stroji na območju velikosti približno 5 ha, kolikor obsega ureditev območja lokacijskega načrta Hrenovica.

Projekt Gorenjski sonček vključuje dokončanje 62-ih stanovanj v petih etažah z urejenimi 66-imi zunanjimi parkirnimi mesti na severni strani objektov in 44-imi notranjimi parkirnimi mesti v kletni etaži. Na južni strani objektov se že izrisuje podoba zelenic z urejenim otroškim igriščem. Na severni strani območja, med novo dostopno cesto in železniško progo, je predvidena umestitev varovalne ograje, ki bo preprečevala nezaželen prehod čez železniško progo.

Investitor se je v skladu z Urbanistično pogodbo, podpisano decembra 2014 z Občino Jesenice, poleg izgradnje dovozne ceste za območje LN Hrenovica, gradnjo nadhoda čez dovozno cesto in železniško progo, zavezal tudi h izgradnji komunalne infrastrukture (ta vključuje gradnjo meteorne kanalizacije, visoko in nizkonapetostnega omrežja in gradnjo javne razsvetljave za celotno območje) ter povezave s pešpotjo med obema nadhodoma (predvidenim in obstoječim).

Za osebna vozila in kolesarje bo z izgradnjo interne dovozne poti omogočen dostop do že zgrajene povezovalne ceste, ki poteka skozi ta del mesta. Občani že lahko vidijo obrise nove pešpoti, ki v prečni smeri povezuje severni del mesta z južnim območjem in poteka v smeri od prireditvenega centra oziroma Ceste maršala Tita z izvennivojskim prehodom čez železniško progo ter nadalje preko območja Hrenovice in Centra Stara Sava do muzejskega kompleksa Stara Sava. Na ta način bo območje infrastrukturno odlično vpeto v strukturo celotnega mesta, hkrati pa se bo vzpostavila nova prečna povezava, ki mestu močno primanjkuje. Območje se nahaja v neposredni bližini železniške postaje in postajališč mestnega avtobusa, stanovalcem pa bodo prek nadhoda omogočen enostaven dostopom do centra mesta.

Po zagotovilih investitorja bodo vsa dela končana še letos, predvidoma jeseni pa so predvidene prve vselitve, za katere med prebivalci severozahodne Gorenjske že vlada zanimanje.

Danes so na Staro Savo pritekli tekači mednarodnega Teka miru 2015, kjer ju je ob lipi miru sprejel župan Tomaž Tom Mencinger v družbi direktorice Gornjesavskega muzeja Jesenice Irene Lačen Benedičič.

Tek miru (poznan tudi kot Tek svetovne harmonije) na pobudo filozofa in vizionarja miru Šri Činmoja poteka že od leta 1987, od takrat pa je v njem sodelovalo več kot 1O milijonov ljudi v več kot 150 državah. Je največji štafetni tek za mir, ki poteka po vseh kontinentih in povezuje ljudi v skupni želji po harmoniji in prijateljstvu. Tekači so na Staro Savo pritekli s Plamenico miru, ki so jo simbolično županu in direktorici muzeja.

Uporabne povezave