Najave

Ines Dvoršak

predstavnica Občine Jesenice za odnose z javnostmi
T: 04 586 92 34, E: ines.dvorsak@jesenice.si

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo dva javna razpisa za nova nepovratna sredstva. Prvi javni razpis, v višini 8 milijonov evrov, je namenjen naložbam v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa. Drugi javni razpis, v višini 20 milijonov evrov, pa za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.
 
Na prvega, v katerem bodo vloge za nova nepovratna sredstva zbirali od 14. marca 2016 do 15. aprila 2016, se lahko prijavijo tako fizične osebe kot samostojni podjetniki in pravne osebe. Upravičenci lahko pridobijo do 40 odstotkov celotne vrednosti naložbe, najnižji znesek podpore je 1.000 evrov, iz tega naslova pa lahko v celotnem programskem obdobju od 2014–2020 iz te operacije dobijo največ pol milijona evrov.
 
Na drugi razpis pa se lahko upravičenci prav tako prijavijo od 14. marca 2016, a do vključno 13. aprila 2016. Na njem bodo razdelili 20 milijonov evrov, upravičene pa so naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov, njihovo predelavo v nekmetijske proizvode ter trženje proizvodov iz lastne pridelave in predelave. Tako lahko nova nepovratna sredstva med drugim dobijo vlagatelji v ureditev in obnovo objektov, opreme, skladiščnih kapacitet, oskrbe z vodo ali varčno rabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, v proizvodnjo elektrike in toplotne energije za lastno porabo ter za posodobitev energetskih sistemov. Prav tako so upravičene naložbe v nabavo mobilnega predelovalnega obrata ter v obrate za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in neživilskih surovin. Naložbe v trženje kmetijskih proizvodov pa lahko vključujejo tudi uredit prodajnih ali degustacijskih prostorov, mobilnih prodajaln, opreme, namenskih aparatov ter opreme za dostavo. Višina javne podpore je lahko do 30 odstotkov vrednosti naložbe oziroma do 5 odstotkov za naložbe v predelavo in trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov ter do 5 odstotkov za naložbe v večjo okoljsko učinkovitost.

 

Javna razpisa sta v celoti objavljena na naslednji povezavi: www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi

V občini Jesenice se bo od marca do junija 2016 odvijal projekt »DOBRO SEM«, ki se izvaja pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste–Polje in ga sofinancira Ministrstvo za zdravje. Projekt je usmerjen v izobraževanje in ozaveščanje ranljivih skupin posameznikov, tako da bodo ti lahko lažje vplivali na svoje duševno zdravje in počutje ter ga vzdrževali in varovali. V okviru projekta bo na Jesenicah izvedenih 12 brezplačnih delavnic, ki bodo potekale vsako sredo od 17. do 19. ure v sejni sobi Zdravstvenega doma Jesenice, Cesta maršala Tita 78. Srečanja so namenjena mladim od 18 do 30 let, ki se soočajo z nezaposlenostjo in finančno ali socialno negotovostjo, ter dolgotrajno brezposelnim staršem mladoletnih otrok oziroma otrok v socialno-ekonomskih stiskah,  potekala pa bodo v manjši skupini (10 do 15 oseb). Pričetek delavnic bo v sredo, 2. marca 2016, prijave pa zbirajo na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., kamor lahko pišete tudi za več informacij o samem projektu in delavnicah.

Več o projektu in delavnicah najdete tudi v priloženem vabilu.

Vljudno vabljeni. 

Branko Jeršin s Slovenskega Javornika je eden od letošnjih dvanajstih prejemnikov Bloudkove plakete za življenjsko delo v športu, poleg treh nagrad, najvišjega priznanja Republike Slovenije na področju športa za leto 2015. V petinpetdesetletnem obdobju ukvarjanja s športom, tako volontersko kot profesionalno, je dal izjemen prispevek ne samo jeseniškemu, temveč tudi slovenskemu športu. Dela na področju športne rekreacije, tekmovalnega in vrhunskega športa. Kot šestletni deček je začel igrati nogomet in hokej, kasneje se je kot tekmovalec povsem posvetil igranju košarke in kasneje trenerskemu delu v tem športa.

Drage občanke, dragi občani!

Občina Jesenice se priključuje akciji Skupnosti občin Slovenije, imenovani ODPRTA VRATA, ki bo v številnih občinah po Sloveniji potekala 17. februarja 2016.

S skupno akcijo občin članic in Skupnosti občin Slovenije želimo opozoriti na številne dobre in uspešne projekte slovenskih občin ter tako vam, drage občanke in občani, predstaviti dobro delo naše občine.

Občina Jesenice bo tako v sredo, 17. februarja 2016, od 13. do 15. ure organizirala Dan odprtih vrat.

Na ta dan bo mnogo občin po Sloveniji občankam in občanom tudi na ta način odprlo vrata, pokazalo koliko dobrega je bilo narejenega in utrlo pota dobremu sodelovanju z občankami in občani še naprej. Župan Tomaž Tom Mencinger bo s svojimi sodelavci vsem zainteresiranim občankam in občanom predstavil delo občinske uprave ter si vzel čas za pogovor tudi o drugih, za prebivalce naše občine pomembnih temah. Želimo si, da bi skupaj z vami počastili razvoj na lokalni ravni ter skupaj raziskali vaše želje po razvoju našega lokalnega okolja.

Veseli bomo druženja z vami.

# MESEC IZIDA ODDAJA PRISPEVKOV DATUM IZIDA
1 JANUAR 8. 1. 2016 15. 1. 2016
2 FEBRUAR 29. 1. 2016 5. 2. 2016
3 FEBRUAR 19. 2. 2016 26. 2. 2016
4 MAREC 4. 3. 2016 11. 3. 2016
5 MAREC 18. 3. 2016 25. 3. 2016
6 APRIL 1. 4. 2016 8. 4. 2016
7 APRIL 22. 4. 2016 29. 4. 2016
8 MAJ 13. 5. 2016 20. 5. 2016
9 JUNIJ 3. 6. 2016 10. 6. 2016
10 JULIJ 24. 6. 2016 1. 7. 2016
11 AVGUST 5. 8. 2016 12. 8. 2016
12 SEPTEMBER 26. 8. 2016 2. 9. 2016
13 SEPTEMBER 9. 9. 2016 16. 9. 2016
14 SEPTEMBER 23. 9. 2016 30. 9. 2016
15 OKTOBER 7. 10. 2016 14. 10. 2016
16 NOVEMBER 28. 10. 2016 4. 11. 2016
17 NOVEMBER 18. 11. 2016 25. 11. 2016
18 DECEMBER 2. 12. 2016 9. 12. 2016
19 DECEMBER 16. 12. 2016 23. 12. 2016

Občina Jesenice obvešča, da bosta javna razpisa s področja športa (Javni razpis za dodelitev sredstev za programe s področja športa v letu 2016 in Javni razpis za sofinanciranje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe, namenjeni vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v letu 2016), objavljena en dan kasneje od načrtovanega, in sicer v torek, 16. februarja 2016.

Datum javnega razpisa zamikamo zaradi kasnejše objave Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice v Uradnem listu, ki je osnova za objavo javnega razpisa.  

Javna razpisa bosta objavljena na spletni strani Občine Jesenice pod rubriko »Javna naročila in razpisi«.

 

Pripravil:

Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

Jesenice, 1. 2. 2016 – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v oktobru objavilo razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje »Celostne prometne strategije« v občinah, na katerega se je prijavila tudi Občina Jesenice. Konec januarja je ta prejela sklep ministrstva, na podlagi katerega je upravičena do evropskih kohezijskih sredstev v višini 34.836,07 €. Pogodba o sofinanciranju bo z ministrstvom podpisana do začetka marca 2016.

Jesenice, 29. 1. 2016 – Občina Jesenice je julija lani z Vlado RS podpisala sporazum o odpisu dolgov, v okviru katerega naj bi upniki dolžnikom odpisali dolgove. Sporazum je poleg Občine Jesenice podpisalo tudi jeseniško javno komunalno podjetje JEKO-IN d.o.o. Jesenice. Na podlagi podpisanega sporazuma in prejetih vlog je bilo skupno 36 upravičencem odpisanega skoraj 35.000 € dolga.


Upniki, ki so lahko odpisali dolg na podlagi podpisanega sporazuma med Vlado RS in Občino Jesenice, so bili vrtec in osnovne šole na območju občine Jesenice, ki so dolžnikom, ki so izpolnjevali pogoje za upravičenost do odpusta dolgov, odpisali dolg iz naslova neplačila vrtca oziroma šolske prehrane v osnovnih šolah (nastal pred 30. 12. 2013 in je na dan 31. 12. 2014 zapadel za več kot 12 mesecev in ga v tem času ni bilo mogoče izterjati). Vrtec Jesenice in štiri jeseniške osnovne šole (OŠ Toneta Čufarja, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Koroška Bela, OŠ Poldeta Stražišarja) so morebitni dolg lahko odpisale na podlagi predhodnega soglasja župana občine Jesenice, javno komunalno podjetje JEKO-IN d.o.o. Jesenice pa je dolgove iz naslova komunalnih storitev lahko odpisalo samo.

Podatki, ki jih je zbrala Občina Jesenice in jih v tem tednu posredovala na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kažejo naslednje: vseh prejetih vlog je bilo 46, od tega je bilo upravičenih vlog 36. Skupen znesek odpisanega dolga znaša 34.809,06 €, od česar je Vrtec Jesenice odpisal dolg v višini 1.170,62 €, OŠ Toneta Čufarja Jesenice v višini 805,84 €, OŠ Prežihovega Voranca Jesenice v višini 147,40 €, javno komunalno podjetje JEKO-IN d.o.o. Jesenice pa je odpisalo dolg v višini glavnice 32.685,20 €. Javni zavodi in javno komunalno podjetje so upravičenim vlagateljem dolg odpisali v celoti.

Jesenice, 29. 1. 2016 – Januarska seja Občinskega sveta občine Jesenice je bila ena manj obsežnih v zadnjem obdobju, saj je bilo na dnevnem redu le 12 točk, župan Tomaž Tom Mencinger pa je sejo z vsemi potrjenimi sklepi lahko zaključil v manj kot treh urah. Svetniki so na seji med pomembnejšimi točkami obravnavali prvi Predlog Novelacije Občinskega razvojnega programa občine Jesenice 2011 – 2025 ter potrdili prejemnike letošnjih priznanj Občine Jesenice in potrdili mandat direktorici Gledališča Toneta Čufarja Jesenice, ki ga bo tudi naslednja štiri leta vodila dosedanja direktorica Branka Smole.

 

Člani Občinskega sveta občine Jesenice so se na začetku seje najprej seznanili s predstavitvijo strategije nadaljnjega razvoja Radia Triglav, ki ga je predstavil novi lastnik Leo Oblak, direktor podjetja Infonet Media d.d.. Oblak je svetnikom zagotovil, da bo Radio Triglav tudi naprej ohranil status radijske postaje posebnega pomena, ohranil bo tudi lokacijo in lokalno ekipo sodelavcev, posodobili pa bodo računalniško programsko opremo, glasbeni arhiv in produkcijo lokalnih novic, osvežili zvočno podobo, dodatno izšolali kader s pomočjo tujih strokovnjakov ter okrepili ekipo tržnikov ter ekipo lokalnega informativnega programa. S pomočjo skupnih oglaševalskih paketov z ostalimi radijskimi postajami v lasti Infonet Medie bo Radio Triglav postal bolj konkurenčen, uvedli pa bodo tudi skupne promocijske akcije z namenom povečanja poslušanosti Radia Triglav v starostni skupini 30–40 let.

Na seji sta bila potrjena dva odloka s področja družbenih dejavnosti, in sicer predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice ter predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim. S prvim je predlagano, da se vlagateljem, ki na področju športne dejavnosti delujejo manj kot dve leti, omogoči prijavo na javni razpis, in sicer pod pogojem, da ima vlagatelj tudi športnike s statusom državnega ali višjega razreda, ki tekmujejo za vlagatelja v športni panogi, s katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu, razširjajo pa se tudi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci športnih programov, in sicer da ima vlagatelj možnost za kandidiranje na program kakovostnega športa tudi v primeru, če ima vlagatelj športnike s statusom državnega ali višjega razreda, ki tekmujejo za vlagatelja v športni panogi, s katero vlagatelj kandidira na javnem razpisu. S spremembami in dopolnitvami Odloka želimo podpreti in spodbujati izvajalce športnih programov, ki se ukvarjajo s kakovostnim športom in obenem nastopajo na tekmovanjih višjega ranga ter omogočiti pogoje za razvoj in ohranjanje športne dejavnosti na višjem (vrhunskem) nivoju, kar smo se zavezali tudi v Strategiji razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2013 – 2016. S spremembami in dopolnitvami Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim pa zasledujemo dva pomembna cilja, in sicer omogočiti sofinanciranje preventivnih projektov, ki se izvajajo v Otroškem letovišču Pinea – Novigrad v Republiki Hrvaški, ki je v lasti Občine Jesenice, in spodbuditi mlade za delo v društvih oz. nevladnih organizacijah na območju občine Jesenice in jih temu primerno nagraditi.

Svetniki in svetnice so na seji obravnavali tudi predlog Odloka o spremembi odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice, in sicer zaradi uskladitve dokumenta z veljavno pravno podlago, in v prvi obravnavi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Jesenice. Predmet slednjega je sprememba javnih poti tako v naseljih v občini Jesenice kot med naselji v občini. Na novo so kategorizirane nekatere ceste na Hrušici, na Jesenicah, posamezni deli odsekov pa so skrajšani.

Ena pomembnejših točk na včerajšnjem dnevnem redu je bila prva obravnava predloga Novelacije Občinskega razvojnega programa občine Jesenice 2011 – 2025 (http://www.jesenice.si/sl/medijski-center/sporocila-za-javnost/item/14081; gradivo v prilogi). Občinski razvojni dokument, ki je bil prvotno sprejet leta 2011, je v svoji osnovi strateški dokument, ki odraža razvoj občine za večletno obdobje. Vendar pa je kljub njegovi dolgoročnosti potrebno vsakih nekaj let pripraviti pregled oziroma analizo stanja ter ponovno ovrednotiti začrtane smernice in postavljene cilje. Spremenjene gospodarske razmere v zadnjih letih so močno vplivale tudi na gospodarska in razvojna gibanja ter družbene razmere v občini Jesenice. Pregled razvojnih trendov in kazalcev za merjenja napredka v obdobju od 2009 do 2015 je pokazal, da je bilo, skladno s spremenjenimi makro ekonomskimi pogoji, potrebno izdelati novelacijo razvojnega programa, ki bo temeljil na novih ekonomsko-socialnih in razvojnih potrebah ter možnostih. Predlog novelacije dokumenta je bil v drugi polovici januarja 2016 dan v javno razgrnitev, ki je namenjena široki javnosti, naslednji teden, 3. februarja, pa bo izvedena tudi javna obravnava dokumenta. Do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, javne obravnave, pripomb delovnih teles Občine Jesenice ter predlogov in pripomb, ki so bili dani na včerajšnji seji Občinskega sveta občine Jesenice, se bodo pripravljavci dokumenta opredelili do druge obravnave dokumenta na seji Občinskega sveta občine Jesenice, ki bo predvidoma v mesecu marcu.

V sklopu volitev in imenovanj so člani Občinskega sveta za štiriletno mandatno obdobje imenovali direktorico Gledališča Toneta Čufarja Jesenice. To funkcijo bo tudi naslednja 4 leta opravljala Branka Smole, ki mandat nastopi 3. marca. Na javni razpis za delovno mesto direktorja sta sicer prispeli dve prijavi – poleg Smoletove se je prijavil tudi Vid Klemenc –, vendar je pri drugi prijavi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovila, da prijavitelj ne izpolnjuje vseh pogojev razpisa, zato je Občinskemu svetu v potrditev predlagala Smoletovo.

Na zadnji seji občinskega sveta pred občinskim praznikom, ki ga Občina Jesenice obeležuje 20. marca, svetniki in svetnice praviloma potrjujejo tudi predloge za podelitev priznanj občine Jesenice za trenutno leto. Na včerajšnji seji so tako za častno občanko potrdili Miro Jazbinšek, nekdanjo ravnateljico Srednje zdravstvene šole na Jesenicah in prejemnico zlatega znaka Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije in priznanja Zdravstvene šole Jesenice. Za prejemnike plakete občine Jesenice so bili potrjeni nekdanji športni pedagog in trener prof. Jože Oblak, igralec, režiser in scenograf Klemen Košir ter dolgoletni predsednik in ustanovitelj Kulturnega društva Triglav Miloš Možina.

Seje se je udeležil tudi direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske mag. Stevo Ščavničar, ki je svetnikom predstavil programa dela s finančnim načrtom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2016. Poleg tega programa dela so svetniki sprejeli tudi predlog programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2016.

Svetniki so se seznanili tudi s tremi poročili Nadzornega odbora občine Jesenice, ki jim jih je predstavila članica Nadzornega odbora Maja Križnar, in sicer s poročilom o opravljenem nadzoru investicije: Cesta odlagališče Mala Mežakla - OB041-13-0004, poročilom o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 18 - področje kulture, športa in nevladnih organizacij občine Jesenice v letu 2014 ter poročilom o opravljenem nadzoru poslovanja javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice

Na Jesenicah se nam letos obeta pester zaključek leta s številnimi prireditvami.

V soboto zvečer bomo dogajanje začeli s koncertom skupine Express band, ki bo na Trgu Čufarjevega trga zabavala staro in mlado.

Od ponedeljka do srede bo organiziran novoletni sejem, ki letos nudi še posebej pestro ponudbo. Poleg sejemske ponudbe bodo namreč na stojnicah svojo dejavnost predstavila tudi različna jeseniška društva, obiskovalci pa se bodo lahko med stojnicami sprehodili od Trga Toneta Čufarja do podhoda Podmežkla (pri restavraciji Ejga).

Vzporedno s sejmom bodo vsak dan od 17.00 do 20.00 organizirani tudi različni spremljevalni dogodki. V ponedeljek bo tako na trasi Trg Toneta Čufarja - podhod Podmežakla - Trg Toneta Čufarja organiziran pohod jeseniških športnikov in športnih društev z baklami (med drugim se ga bodo udeležili tudi prva slovenska dobitnica olimpijske medalje Alenka Dovžan, evropski ter svetovni mladinski prvak v metu kopja Matija Muhar ter uspešna plavalka svetovnega kova Anja Klinar). Pohodu se bodo pridružili tudi člani Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora in jeseniške mažoretke.

Torek in sreda bosta namenjena predvsem otrokom. V torek bomo na Trgu Toneta Čufarja pričakali Dedka Mraza, ki se bo na prizorišče pripeljal kar na kočiji, otroke, ki bodo svoj pogum lahko pokazali tudi na karaokah, pa bo med drugim razveselil tudi Klovn Jaka. V sredo obiskovalce čaka še posebej zanimivo doživetje, saj bomo na Trgu Toneta Čufarja v sklopu otroškega silvestrovanja v zrak izpustili lampijone, z njimi pa tudi dobre želje za prihodnje leto.

Staro leto bomo zaključili s silvestrovanjem v Športni dvorani Podmežakla, kjer bosta zbrane zabavala lokalna glasbena skupina Šexpir in srbska pop skupina Luna.

Glavni organizatorji letošnjih novoletnih prireditev so Občina Jesenice, Zavod za šport Jesenice, TIC Jesenice in Društvo za razvoj turizma Jesenice, vse prireditve pa bodo financirane iz proračuna Občine Jesenice. Vstop na vse prireditve je brezplačen.

 

Včeraj, 16. decembra, je na svoj 106. rojstni dan Kristina Tarman iz jeseniške krajevne skupnosti Podmežakla na svojem domu, skupaj s sinovoma Otom in Bojanom, dobro razpoložena sprejemala obiske. Čestitke ob zares izjemni starosti ji je izrekel župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, pridružil pa se mu je predsednik Društva upokojencev Jesenice Boris Bregant. Ob spremljavi harmonikarice Marjane Komel so zapeli in nazdravili, zelo prijetno pa je presenetila tudi sama slavljenka, saj je zaigrala na orglice, ki se jih je naučila igrati že v mlajših letih. V popoldanskih urah sta slavljenko obiskala tudi predsednik Krajevne skupnosti Podmežakla Aljoša Ulčar in podpredsednica Jasna Kovač, ki sta ji prav tako izrekla čestitke.

Z  dopolnjenim 106. letom starosti je gospa Tarman tudi najstarejša Gorenjka. Po rodu z Dolenjske je najprej z družino živela na Hrušici, po letu 1939 so se vsi preselili v svojo hišo na Jesenicah. Rodila je pet otrok, štiri sinove in hčerko. Danes ima pet vnukov, eno vnukinjo, tri pravnuke, štiri pravnukinje ter štiri prapravnukinje. V dolgem življenju nikoli ni imela večjih zdravstvenih težav. Še vedno gleda televizijo in časopise bere brez očal, živi pa doma, kjer že več let zanjo skrbi sin Oto.

V petek, 11. 12. 2015, je Splošna bolnišnica Jesenice slovesno odprla nov Urgentni center Jesenice. Slovesnost je potekala na platoju urgentnega centra, udeležili pa so se ga številni gostje, med njimi ministrica za zdravje gospa Milojka Kolar Celarc, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Sandra Tušar, državni sekretar na ministrstvu za obrambo Miloš Bizjak, načelnik Vojaške zdravstvene enote slovenske vojske polkovnik Zoran Vobič, predstavniki gorenjskih občin, izvajalci projekta izgradnje urgentnega centra Jesenice, upokojeni sodelavci, zaposleni, občani Jesenic in še mnogi drugi.

Novi urgentni center, ki so ga uredili v prizidku, obsega 1400 kvadratnih metrov, medtem ko je stara urgenca imela le 350 kvadratnih metrov. V njem so pridobili reanimacijski prostor, prostor za urgentni CT, opazovalnico, triažni prostor, pet ambulant, šivalnico, prenovljeni urgentni operacijski blok z dvema operacijskima dvoranama in medicinsko opremo z dvema novima digitalnima RTG-aparatoma. Urgentni center je stal več kot osem milijonov evrov, skupaj z vsemi spremljajočimi pridobitvami (obnovljeno kuhinjo, endoskopijo, novo sprejemno pisarno) pa so letošnje investicije v bolnišnici vredne več kot deset milijonov. Devetdeset odstotkov sredstev je prispevalo ministrstvo za zdravje iz proračuna in evropskih skladov, deset odstotkov pa bolnišnica.

V kulturnem programu so sodelovali ansambel Saša Avsenika in Anamarija Poklukar, ki je zapela slovensko himno, za popevko Dan ljubezni pa so poskrbeli kar zaposleni. Vsi udeleženci so si lahko ogledali vse prostore novega urgentnega centra. V sklopu aktivnosti ob dnevu odprtih vrat so v opazovalnici medicinske sestre prikazale temeljne postopke oživljanja, merile glukozo v krvi, celokupni holesterol, kostno gostoto ter krvni tlak, pokazale pravilen način razkuževanja rok, operacijske medicinske sestre so v operacijskih prostorih predstavile instrumente, predstavila se je tudi Srednja šola Jesenice. Za blagoslov objekta je poskrbel jeseniški župnik Matevž Mehle. 

Prav v teh dneh potekajo še zadnja zaključna dela v novi stanovanjski soseski Gorenjski sonček na območju Hrenovice. Prva dva stanovanjska objekta A in B sta po navedbah investitorja, podjetja Anepremičnine d.o.o., že končana, v mesecu novembru so se pričeli že prvi ogledi stanovanj. Za namene ogledov je pripravljeno vzorčno opremljeno stanovanje, ki ga je opremilo podjetje Lesnina. Poleg zaključevanja gradbenih del v stanovanjih se zaključuje tudi zunanja ureditev v soseski, otroško igrišče, zelenica, osvetlitev, parkirišča. Zaključuje se tudi gradnja krožne ceste in nadhoda, ki bo vsem obiskovalcem in stanovalcem omogočil nemoten dostop desetletij ločen severni in južni del Jesenic. Tako posamezne stanovanjske enote, kot tudi nadhod, so prilagojene gibanju z otroškimi in invalidskimi vozički.

Občina Jesenice je v začetku tega tedna s strani Upravne enote Jesenice prejela gradbeno dovoljenje za novo gradnjo dovozne ceste Lipce - Črna vas s komunalno infrastrukturo. V začetku januarja oziroma po sprejemu proračuna občine Jesenice za leto 2016 bodo objavljeni javni razpisi za izbiro izvajalca, nato pa se bo lahko pričela tudi izgradnja.

Celoten projekt cestne povezave od križišča z regionalno cesto Jesenice–Kočna–Gorje (na mestu sedanjega križišča za uvoz in izvoz z avtoceste) pri poslovnem objektu Pančur do območja Črna vas je sicer vreden čez 1,1 milijona evrov, za njegov začetek pa je Občina Jesenice v trenutnem predlogu proračuna za leto 2016 namenila skoraj pol milijona evrov. Zaključek projekta je, ob zagotovitvi zadostnih sredstev v proračunu, načrtovan v letu 2017.

Jesenice – Občinski svet občine Jesenice je danes na svoji 9. redni seji obravnaval 17 točk, ena pa je bila na predlog župana umaknjena z dnevnega reda. Med najpomembnejšimi točkami dnevnega reda je bil predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2016 v prvi obravnavi, ki ga je Občinski svet občine Jesenice, tako kot ostale sklepe, potrdil.

 

Svetniki in svetnice so 9. redno sejo začeli z umikom točke Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice. Umik je predlagal župan zaradi potrebe po predhodni ureditvi razmerij med Občino Jesenice in Občino Žirovnica (ustanoviteljici javnega podjetja), predlog odloka pa bo ponovno dan na dnevni red decembrske seje Občinskega sveta.

Sprejeta sta bila tudi Statut občine Jesenice v drugi obravnavi in Poslovnik o delu Občinskega sveta občine Jesenice v prvi obravnavi, hkrati pa so svetniki po hitrem postopku sprejeli tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice. Sprememba Odloka razširja področje delovanja Ljudske univerze Jesenice oziroma dopolnjuje seznam njihovih dejavnosti, cilj predlaganih sprememb in dopolnitev Odloka pa je pravno formalna ureditev podlag za kandidiranje na razpisih za črpanje sredstev sofinanciranja iz razpisov Republike Slovenije in drugih razpisov, ki omogočajo sofinanciranje programov in projektov, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja.

Na seji so bili potrjeni tudi Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2016 v višini 0,001484 €, Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2016, ki znaša 865,51 €, ter Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišče s parc. št. 422/1 k.o. 2172 – Hrušica. V naravi so na nepremičnini s parc. št. 422/1 k.o 2172 - Hrušica urejeni vrtički, za katere Krajevna skupnost Hrušica s posameznimi interesenti vsako leto sklene zakupne pogodbe. Glede na navedeno predmetna nepremičnina ni v funkciji splošne rabe, zato ne izpolnjuje pogojev za ohranitev statusa javnega dobra. Razlog ukinitve statusa javnega dobra na predmetni nepremičnin je predvsem zagotovitev pravno-formalnega pogoja za sklenitev  ustreznih pravnih poslov za oddajo vrtov v zakup. Potrjen je bil tudi predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja.

Svetniki so obravnavali tudi predlog Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2015 in predlog Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2015. Pri načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine so svetniki obširneje razpravljali o Kurirskem domu v Javorniškem Rovtu, na koncu pa so sprejeli sklep, da se Kurirski dom iz načrta razpolaganja izvzame. Tako načrt pridobivanja kot razpolaganja načrt razpolaganja za leto 2016 sta bila sicer (z omenjeno spremembo) sprejeta.

Predlagana in sprejeta je bila tudi 3. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2015. Predmet te dopolnitve so nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 1223/1, 1223/3, 1223/6 vse k.o. Jesenice, ki jih Občina Jesenice ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, izkazan pa je interes po prenosu nepremičnin. Nepremičnine v naravi predstavljajo objekt Srednje šole Jesenice ter pripadajoče funkcionalno zemljišče. Ustanovitelj Srednje šole Jesenice je Republika Slovenija, v imenu katere vse aktivnosti v zvezi s Srednjo šolo Jesenice vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pristopilo k aktivnostim za obnovo Srednje šole Jesenice, zato je potrebno urediti tudi zemljiškoknjižno stanje z dejanskim. Nepremičnine z omenjenimi parcelnimi številkami se bodo neodplačno prenesle na Republiko Slovenijo, da bo lahko pristopila k obnovi Srednje šole Jesenice.

Svetniki so sprejeli tudi predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2015 – 2018. Gre za projekt »Izdelava celostne prometne strategije«. Z uvrstitvijo projekta v načrt razvojnih programov se bo lahko Občina Jesenice prijavila na Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«, ki ga razpisuje Ministrstvo za infrastrukturo. Celostna prometna strategija in potrjen akcijski načrt za njeno izvedbo bo predstavljal obvezno podlago, na kateri se bo lahko občina potegovala za sredstva nadaljnjih razpisov za izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti, kot so definirani v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Sofinanciranje izdelave Celostne prometne strategije s strani države predstavlja 85 % upravičenih stroškov njene izdelave.

Najpomembnejša točka dnevnega reda včerajšnje seje je bila zagotovo prva obravnava predloga Proračuna občine Jesenice za leto 2016. Po trenutnem predlogu proračuna bo Občina Jesenice v letu 2016 največ sredstev namenila za področje izobraževanja, in sicer 22,62 % (3,9 mio €), sledita pa mu področji prometa, prometne infrastrukture in komunikacij s 18,97 % (3,3 mio €) in področje kulture, športa in nevladnih organizacij z 12,11 % (2,1 mio €). Med največjimi načrtovanimi investicijami v letu 2016 so obvoznica Lipce v višini 419.000 € , kanalizacija Cesta v Rovte–Trebež v višini 365.000 €, cesta do deponije Mala Mežakla v višini 169.000 €, kanalizacija Šmidova ulica v višini 169.000 € in cesta Betel v višini 155.000 € (poleg sredstev iz proračunske rezervacije o katerih so svetniki odločali na prejšnji seji Občinskega sveta). Izkazan primanjkljaj v proračunu za leto 2016 se bo pokrival z že omenjenim zadolževanjem v višini 800.000 € ter z ocenjenim ostankom sredstev na računu iz leta 2015 v višini 1.378.203 €. 24 prisotnih svetnikov je predlog proračuna v prvi obravnavi s pripombami, danimi v razpravi, sprejelo s 14 glasovi za in 9 proti. Občinska uprava bo prejete pripombe proučila in jih v okviru zmožnosti vključila v predlog proračuna občine Jesenice za leto 2016 v drugi obravnavi.

Svetniki so na seji potrdili tudi predlog kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju v sestavi Boris Grilc, Božena Ronner, Valko Oštir, Vojko Otovič, Sonja Zupanc, Mirjana Planinčič, Milana Kos Cetina, Jelka Kusterle, Anita Kosem, Tomaž Jekler, Ibrahim Smajić, Valentina Gorišek, Darka Rebolj, Rina Klinar, Božidar Pogačar, Anton Hribar in Polona Zidarević, izmed katerih bo predsednik višjega sodišča imenoval 9 sodnikov porotnikov, od tega 3 za mladoletniške postopke.

Na koncu so se seznanili še s Projektno nalogo »Žičnica Španov vrh – analiza stanja in pregled možnih usmeritev« (http://www.jesenice.si/images/OS/mandat_2014-2018/09_seja/TOCKA_17_01_Projektna_naloga_Zicnica_Spanov_vrh_analiza_stanja_in_pregled_moznih_usmeritev.pdf). V projektni nalogi, ki sta jo pripravila Zavod za šport Jesenice in Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve Občine Jesenice je predstavljena analiza sedanjega stanja, hkrati pa vključuje tudi predstavitev štirih različnih variant z oceno stroškov, viri financiranja in terminskim planom – varianta brez investicije v umetno zasneževanje, varianta z investicijo v umetno zasneževanje (umetno zasneževanje celotnega smučišča ali umetno zasneževanje preko dela smučišča z novo vlečnico) ter varianta z zaprtjem smučišča. V razpravi je bilo izraženih veliko idej in mnenj, med katerimi je bila tudi ideja o poletni dejavnosti na smučišču. Ob koncu obravnave te točke ni bilo sprejete nobene konkretne odločitve, temveč so se svetniki z informaciji le seznanili, bo pa občinska uprava možnost širše nadaljnje razprave o delovanju žičnice Španov vrh vsem zainteresiranim omogočila že ob javni obravnavi novelacije Občinskega razvojnega programa za obdobje 2011–2025, ki je v tem trenutku v pripravi.

Uporabne povezave