Najave

Ines Dvoršak

predstavnica Občine Jesenice za odnose z javnostmi
T: 04 586 92 34, E: ines.dvorsak@jesenice.si

Skrb za varnost v prometu je gotovo ena temeljnih nalog vsake lokalne skupnosti. Tudi v občini Jesenice deluje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV), ki skupaj z organizacijami in posamezniki prispeva na področju vzgoje in preventive v prometu pomemben delež k večji ozaveščenosti in boljši vozniški kulturi.

Pred začetkom prazničnega meseca decembra Občina Jesenice obvešča vse nosilce gostinske dejavnosti na območju občine Jesenice, ki nameravajo v času praznikov obratovati dlje od prijavljenega obratovalnega časa, naj pravočasno zaprosijo za izdajo soglasja za posamezen gostinski obrat. V posamezni vlogi lahko upravičenci zaprosijo za enkratno podaljšanje obratovalnega časa za največ 4 dni. Vlogo za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata naj nosilci gostinske dejavnosti vložijo na Občino Jesenice vsaj 4 dni pred začetkom prve prireditve.

Naj ob tem še opomnimo vse nosilce gostinske dejavnosti, da morajo na Občini prijaviti tudi redni obratovalni čas in pridobiti soglasje Občine, v kolikor vsakodnevno obratujejo tudi v podaljšanem obratovalnem času.

Obrazci za prijavo obratovalnega časa oziroma obrazci za prijavo enkratnega podaljšanja obratovalnega časa so na voljo v sprejemni pisarni Občine Jesenice in na spletni strani Občine Jesenice na povezavi http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/vloge-obrazci/obrazci-oddelka-za-gospodarstvo

Za več informacij lahko pišete na e-mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. oz. pokličete na tel. št. 04 5869 260.

Vso zainteresirano javnost obveščamo, da je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije v začetku novembra objavil javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki izplačujejo kadrovske štipendije dijakom oziroma študentom od vključno šolskega/študijskega leta 2015/2016 do zaključka trenutnega izobraževalnega programa posameznega štipendista. Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 3. 2016 oziroma do porabe sredstev.

Celotno besedilo in pogoje razpisa najdete na naslednji povezavi: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-203-jr/

V sredini novembra je na Petrolovem bencinskem servisu na Cesti železarjev na Jesenicah, potekala preventivna akcija "Priprava na zimo", ki so jo izvedli predstavniki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice, skupaj s Petrolom d.d., podjetjem Junik-M d.o.o., Policijsko postajo Jesenice in Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da morajo imeti motorna in priklopna vozila v cestnem prometu predpisano zimsko opremo v času od 15. novembra do 15. marca oz. pred ali po tem datumu v primeru zimskih razmer, ko se ob sneženju sneg oprijemlje vozišča ali je vozišče zasneženo oz. poledenelo. Pred začetkom zimske sezone je tako priporočljivo natančneje pregledati, če so vitalni deli vozila pravilno oskrbovani. Tehnično primernost osebnih vozil (pregled pnevmatik, brisalcev in hladilne tekočine) so izvajali usposobljena ekipa strokovnih sodelavcev Junik-M d.o., Petrola d.d. in policisti Policijske postaje Jesenice. Na osnovi teh podatkov so vozniki dobili informacijo o stanju njihovega vozila. Kljub visokim temperaturam in nič kaj zimskemu vremenu je bil obisk zelo dober, udeleženci akcije pa so prejeli tudi praktična darila, ki bodo še kako prišla prav pozimi.

Vsem udeležencem se zahvaljujemo za sodelovanje in obisk!

V ponedeljek, 16. 11. 2015, se bodo začela izvajati dela na območju Ceste v Rovte, med križiščem s Cesto talcev in mostom preko potoka Javornik. Predvidoma bo že v ponedeljek zjutraj izvedena tudi popolna zapora ceste, ki bo trajala cel čas gradbenih del. Obvoz je predviden po Cesti Toneta Tomšiča. Zaradi zapore pričakujemo povečan promet po le-tej (jutranji promet iz vzhodnega dela Cesta Toneta Tomšiča in Javorniškega Rovta, obratno popoldne), prav tako pa bodo bolj obremenjene Cesta bratov Stražišarjev, enosmerna povezava od Aljaževe ulice proti Tomšičevi cesti ter območje okoli Srednje šole Jesenice in OŠ Poldeta Stražišarja.

Občina Jesenice in Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sredo, 18. novembra, od 16. ure dalje na Tržnici Jesenice organizirata Ekopraznik Zgornje Gorenjske.

V sklopu dogodka bodo dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica za obiskovalce tržnice pripravili degustacijo jedi iz sezonskih ekoloških pridelkov, obiskovalci pa bodo lahko sodelovali tudi v pogovoru o pomenu prehranske varnosti s publicistom in raziskovalcem Antonom Komatom. Osrednji dogodek Ekopraznika bo predstavitev ekoloških kmetij in njihovih pridelkov, ki jih bodo obiskovalci lahko tudi kupili. Na voljo bodo sezonska zelenjava, moke in mlevski izdelki, mlečni izdelki, jajca, olja, jabolka in suhomesnati izdelki.

Vljudno vabljeni!

Zaposleni na Območni enoti Kranj Zavarovalnice Triglav so v okviru korporativnega prostovoljstva v sodelovanju z Občino Jesenice poskrbeli za novo podobo otroškega igrišča ŽIV ŽAV v Centru II na Jesenicah. Z barvami so osvežili tamkajšnja igrala, v novo podobo z rožicami pa so odeli tudi hiško z zračnikom podzemnih garaž, ki stoji na igrišču.

Občane obveščamo, da se Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica z naslednjim tednom seli v prostore Občine Jesenice, C. železarjev 6. Poslovni čas ter uradne ure inšpektorata in redarstva se zaradi selitve ne spreminjajo.

Zaradi samega procesa selitve bo jutri, 6. 11., v manjši meri otežkočeno poslovanje inšpektorata in redarstva, zato morebitne stranke prosimo za razumevanje.

V občini Jesenice že od leta 1998 deluje Lokalna akcijska skupina Občine Jesenice za preprečevanje odvisnosti. Vsako leto v novembru, mesecu boja proti odvisnosti, pripravi nabor aktivnosti, namenjene preprečevanju zasvojenosti, pri čemer sodelujejo tudi lokalna društva in organizacije, kot so Center za socialno delo Jesenice, Mladinski center Jesenice, Društvo Žarek, jeseniške osnovne in srednji šoli ter številni drugi.

Jesenice, 2. 11. 2015 – Vlada RS je danes v Kranju organizirala pripravljalni sestanek s predstavniki gorenjskih občin v zvezi s prihajajočim obiskom njenih predstavnikov na Gorenjskem. Sestanka se je v imenu občine Jesenice udeležil podžupan Miha Rebolj, ki je predstavnikom vlade predstavil 6 ključnih problemov, s katerimi se sooča občina Jesenice že dlje časa, med drugim problem Karavanške vode in obnove državne ceste skozi Jesenice.

 

Vlada Republike Slovenije v sklopu svojih regijskih obiskov v mesecu decembru načrtuje obisk Gorenjske, v ta namen pa je bil danes v Kranju sklican sestanek predstavnikov vlade RS, ki so se ga udeležili tudi sekretarji vseh ministrstev, ter predstavnikov gorenjskih občin. Namen pripravljalnega sestanka je bil seznanitev s ključnimi problemi, s katerimi se soočajo lokalne skupnosti. Sestanka se je v imenu občine Jesenice udeležil podžupan Miha Rebolj, ki je predstavnikom Vlade RS predstavil naslednjih 6 problemov: Karavanška voda – koncesija za komercialno rabo vode, obnova državne ceste skozi Jesenice – R3, prenos površin Mejnega platoja Karavanke na Občino Jesenice, potrebna sanacija plazu Potoška planina, obnova Srednje šole Jesenice in neuporabljene površine železniške infrastrukture.

Probleme, s katerimi se soočajo na svojih območjih, so predstavili tudi ostali predstavniki gorenjskih občin, na podlagi prejetih informacij pa bo za ministre in ostale predstavnike vlade sestavljen podroben program njihovega obiska v gorenjskih občinah. Datum vladnega obiska gorenjske regije naj bi bil po današnjih informacijah 11. 12. 2015.

 

Podrobneje o izpostavljenih problemih

 • Karavanška voda – koncesija za komercialno rabo vode

Pristojna ministrstva že vse od leta 2007 vodijo postopek podelitve koncesije za rabo vode za proizvodnjo pijač, na zahtevo vlagatelja gospodarske družbe Karavanška voda d.o.o., Jesenice. Postopek ni še niti v fazi priprave Uredbe, ki bi bila podlaga za nadaljnje upravne postopke podelitve koncesije. Izraba vodnega vira, ki se nahaja v predoru Karavanke, je za občino Jesenice vitalnega pomena. Predstavlja pomemben potencialni vodni vir za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, hkrati pa zaradi količine vode, ki je na voljo v tem vodnem viru, dopušča tudi rabo pitne vode v komercialne namene. Ker se Občini Jesenice zaradi nemožnosti izrabe vodnega vira dela neposredna gospodarska škoda, apeliramo na državne organe, da aktivno sodelujejo pri reševanju nastale situacije, ter – kolikor je mogoče – pospešijo tek odprtih postopkov, katerih predmet je koriščenje pitne vode iz predora Karavanke.

 • Državna cesta skozi Jesenice – R3

Državna/regionalna cesta, R3-637/0368 Hrušica – Javornik, je glavna prometna žila skozi mesto Jesenice. Na njej se odvija lokalni, mestni promet, delno tudi regionalni, cesta predstavlja glavno mestno ulico, kjer je zelo gosta poselitev in pozidava stanovanjskih, javnih in poslovnih objektov. Cesta je na splošno v slabem stanju in je neustrezno urejena z vidika prometne varnosti. Vozišče je močno poškodovano, na nekaterih mestih skoraj nevozno. Cesta ima sicer zgrajene hodnike za pešce, vendar so tudi ti v slabem stanju, robniki potopljeni in kot taki neurejeni. Odvodnjavanje cestišča ni urejeno, zato voda zastaja na vozišču in neenakomerno odteka. Rekonstrukcija ceste je nujna. Skozi naselje je treba predvideti poleg rekonstrukcije vozišča, križišč in priključkov tudi izvedbo pločnikov za pešce, ureditev odvoda površinskih in zalednih voda z vsemi potrebnimi objekti in napravami, novogradnjo mostu preko vodotoka Jesenica idr. Za namen rekonstrukcije ceste je že bila s strani države izdelana projektna naloga, ki jo je Občina Jesenice pregledala in potrdila ter leta 2009 potrjeno vrnila pristojnim državnim organom. Vse od takrat si Občina Jesenice prizadeva, da bi se nujno potrebna rekonstrukcija državne ceste izvedla, vendar v ta namen v proračunu države ni zagotovljenih sredstev. Apeliramo na pristojne državne organe, da se rekonstrukcija ceste uvrsti med prioritete RS na področju komunalne infrastrukture ter se zanjo zagotovi tudi sredstva v državnem proračunu.

 • Mejni plato Karavanke

S spremembami, ki so nastale kot posledica vstopa v EU, se zaradi opustitve carinskih obveznosti (ob izločitvi potrebnih površin za potrebe cestnega predora) namembnost Mejnega platoja Karavanke lahko spremeni in izkoristi predvsem za dejavnosti, povezane s turizmom, športom, rekreacijo, preživljanjem prostega časa, gostinstvom itd. Občina Jesenice si za prenos prostih površin na lokalno skupnost prizadeva že vse od leta 2008. S prenosom nepremičnin na Mejnem prehodu Karavanke, ki jih službe Republike Slovenije ne potrebujejo za svoje delovanje, bi bilo omogočeno, da Občina Jesenice izvede načrtovane programe na področju turizma, športa in rekreacije, ki so pomembni za občino. Hkrati bi ta prenos pomenil aktivno sodelovanje Občine Jesenice pri načrtovanju prostorskih rešitev, ki bodo v korist občini Jesenice in prebivalcem, ki tukaj živijo.

 • Plaz Potoška planina

Na območju zemeljskega plazu na Potoški planini nad naseljem Koroška Bela so bile že v preteklosti ugotovljene sledi premikov površja ter več dogodkov t. i. drobirskih tokov. Zemeljski plaz je aktiven, njegova trenutna hitrost pa je ocenjena kot »počasno drsenje«. Masni premiki bi lahko ogrozili prebivalce na vplivnem območju Koroške Bele. Na dosedanjih skupnih srečanjih s predstavniki URSZR ter ministrstev je bilo že ugotovljeno, da je treba glede na ugotovitve začeti s konkretnimi aktivnostmi za celovito rešitev problematike masnih premikov na območju Potoške planine. Seznanjeni smo bili, da je bila problematika plazu že predlagana za uvrstitev med sanacijo plazov velikega obsega, vendar za to ni bilo zakonske podlage. Financiranje izvajanja monitoringa v vseh letih na ravni države ni bilo zagotovljeno (monitoring se je izvajal samo v okviru projektov Geološkega zavoda, financiranih s strani EU). Sektor za odpravo posledic naravnih nesreč je pripravil program aktivnosti za izvedbo nujnih raziskav, vendar je na ravni države treba zanje zagotoviti tudi sredstva ter, glede na ugotovljeni obseg potencialne nevarnosti, pristopiti k sanaciji plazu, za kar je prav tako treba zagotoviti znatna sredstva.

Meritve premikov, globinskih raziskav in izvajanje monitoringa so izjemnega pomena za sprotno oceno ogroženosti prebivalce Koroške Bele, za izvedbo nadaljnjih aktivnosti in načrtovanje ter izvedbo kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov in posegov, da se s skupnimi močmi prepreči morebitna naravna nesreča večjega obsega, ki bi prizadela kraj Koroška Bela in občane občine Jesenice.

 • Obnova Srednje šole Jesenice

Celotna stavba je nujno potrebna temeljite obnove. Dijaki obiskujejo pouk v stavbi in opravljajo obvezni praktični pouk v delavnicah, ki za izvajanje učnega procesa niso več primerne. Občina Jesenice je že v letu 2011 pristopila k sofinanciranju izdelave projektne dokumentacije, saj je poleg same pomembnosti ustanove treba izpostaviti dejstvo, da je objekt nujno potreben obnove tudi iz energetskega vidika. Zemljiškoknjižno stanje je bilo v letošnjem letu po mnogo naporih s strani pristojnega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in tudi Občine Jesenice kot zainteresirane lokalne skupnosti, urejeno. Dani so pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja za izvedbo obnove in energetske sanacije stavbe. Seznanjeni smo, da je investicija »Energetska sanacija in rekonstrukcija Srednje šole Jesenice« med prioritetami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kar pozdravljamo, apeliramo pa na državo, da za izjemno nujno obnovo Srednje šole Jesenice že v letu 2016 nameni tudi sredstva za začetek investicije v šolo.

 • Neuporabljene površine železniške infrastrukture

Železniška postaja Jesenice predstavlja ogromno območje v samem središču mesta Jesenice in je z 21 tiri za sedanje razmere prevelika. Veliko število tirov, ki se ne uporabljajo, ter tudi nekaj drugih železniških objektov, ki ne služijo več svojemu namenu, preprečujejo povezavo dveh delov mesta ter formiranje mestnega središča na teh zemljiščih. Tudi samo stavbo železniške postaje je treba v vsebinskem in programskem smislu revitalizirati in povezati z dejavnostmi mestnega središča. Hkrati pa drugi opuščeni železniški objekti kazijo vizualno podobo občine Jesenice.

Veliko število opuščenih železniških tirov onemogoča vzpostavitev novih ali širitev obstoječih ureditvenih območij na območju celotne občine, predvsem gospodarskih, poslovnih in proizvodnih con, ki bi s pridom izkoristile železniško omrežje za razvoj svojih dejavnosti, hkrati pa bližina železnice ne bi pomenila motnje v prostoru kot jo npr. v stanovanjskih območjih.

Glede na to, da Jesenice danes hromijo prometna nepovezanost, pomanjkanje centralnih območij, nepopolno opremljene stanovanjske soseske blokov in stolpnic s previsoko gostoto ter hudo pomanjkanje mestnih zelenih in rekreacijskih površin, je treba neizkoriščene ali slabo izkoriščene površine industrijskih železniških tirov nameniti intenzivnejšim mestnim programom.

To seveda zahteva obsežne investicije, brez katerih pa se mesto ne more preobraziti. Mesto je že preučilo možnosti, ki so za prestrukturiranje na razpolago, od notranjih občinskih do državnih in evropskih. Samo tako korenite preobrazbe gotovo ne bo zmoglo, pa tudi prav ni, da se z obremenjujočo zapuščino državne preteklosti, ki mu je bila vsiljena, ubada samo. Zato tudi v tem segmentu pričakujemo pomoč države.

Jesenice  – Novembra se začenja projekt izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju Cesta v Rovte–Trebež. Gre za prvo fazo projekta, vredno preko 360.000 €, druga faza bo sledila v obdobju 2017–2018.

 

V začetku meseca novembra je predviden začetek izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju Cesta v Rovte – Trebež. Projekt v celoti financira Občina Jesenice, zaradi finančne obsežnosti pa je ta razdeljen v dve fazi. Letos je predviden začetek izgradnje prve faze, ki obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema v dolžini približno 500 m, obnovo vodovodnega omrežja in rekonstrukcijo ceste na trasi od križišča Ceste talcev s Cesto v Rovte do mostu preko vodotoka Javornik. Vrednost investicije znaša 363.897,68 € z DDV. Dela naj bi se predvidoma izvajala 180 dni oziroma do konca aprila 2016, izvajalec del pa je na javnem razpisu izbrano podjetje Garnol d.o.o. iz Kranja. Po končani prvi fazi projekta je predvidena še druga faza, ki prav tako obsega gradnjo kanalizacijskega omrežja in obnovo vodovodnega omrežja, in sicer na trasi od mosta čez potok Javornik do hišne številke Cesta v Rovte 11. Izgradnja druge faze je predvidena v obdobju 2017–2018.

Na omenjeni trasi prve faze je predvidena popolna zapora ceste. Izvajalec gradbenih del bo zagotavljal peš dostop do stanovanjskih hiš in, če bo to mogoče, tudi dostop z avtomobilom. V času gradnje bo moten promet na obravnavanem območju in občasno oskrba s pitno vodo. Občina Jesenice se vsem občanom že vnaprej zahvaljuje za razumevanje in upoštevanje prometne ter ostale signalizacije na gradbišču.

Občanom je za dodatne informacije v zvezi s projektom na voljo kontaktna oseba, ga. Urša Zakrajšek, po telefonu (04/5869-294) ali po elektronski pošti (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

Občane občine Jesenice v zvezi z izgradnjo kanalizacije za komunalno odpadno vodo in obnovo vodovodnega omrežja na Prosvetni cesti obveščamo, da se bodo predvidoma od jutri, 3. 11. 2015, izvajala dela pred mostom čez potok Bela. Promet bo oviran, vendar pa bo dostop preko mostu zagotovljen. Prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije in navodil izvajalcev na gradbišču.

V sklopu projekta ANIMA SANA na Zgornjem Gorenjskem še vedno delujejo 3 brezplačne psihoterapevtske svetovalnice (Kranjska Gora, Jesenice, Lesce), v mesecu novembru pa bomo nadaljevali z izvedbo brezplačnih programov/delavnic za širše ranljive ciljne skupine.


Ponovno vabimo k sodelovanju na drugem sklopu 7 brezplačnih delavnic na temo duševnega zdravja ter razvijanja kreativnega razmišljanja in inovativnosti. Delavnice so še posebej primerne za brezposelne in tiste, ki razmišljajo o spremembi poklicnih poti. Med drugim bomo spoznavali vlogo zdrave samopodobe, kako premagovati stres in izboljšati samozavest, kako stiska vpliva na naša življenja in kaj lahko v tem primeru storimo, kako razviti kreativno razmišljanje ter se posvetili reševanju težav v 5 korakih. Delavnice bodo potekale v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske med 13. 11. in 26. 11. 2015 (večinoma v dopoldanskem času).

V mesecu novembru bomo organizirali tudi brezplačno delavnico na temo obvladovanja stresa na delovnem mestu. Enodnevni dogodek bo potekal v sodelovanju z Inštitutom za produktivnost d.o.o. Udeleženci bodo deležni številnih nasvetov na temo prepoznavanja in obvladovanja stresa v službi, organizacije časa za večjo uspešnost pri delu, z manj stresa, poleg tega pa bodo posamezne tehnike sproščanja lahko preizkusili že v času delavnice. Delavnica bo potekala v torek, 24. 11. 2015, od 9.00 do 14.00 v konferenčni dvorani Kolpern na Jesenicah.

Zaradi omejenega števila mest so predhodne prijave na vse delavnice obvezne. Zbirali jih bomo preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in telefonske številke 04 581 34 17 (Urška Železnikar).


Vse aktivnosti v sklopu projekta ANIMA SANA so popolnoma brezplačne.
Projekt je financiran iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014, del sredstev pa zagotavljajo tudi Občine Bled, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora, Jesenice, Radovljica in Žirovnica.
Nosilec projekta je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, kot projektni partnerji pa sodelujejo še društvo Pot svetlobe, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Fakulteta za zdravstvo Jesenice in Skupnost centrov za socialno delo.

Več informacij o projektu ANIMA SANA lahko najdete na spletni strani projekta www.animasana.si oz. FB profilu Projekt ANIMA SANA.


Nihče ne prizna rad, da potrebuje pomoč, še težje se odloči, da jo dejansko poišče. Poskrbite za svoje duševno zdravje, naredite prvi korak pravočasno!


Urška Železnikar

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

tel: 00386 (0)4 581 34 17

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Na seji Sveta Krajevne skupnosti Plavž, ki je bila sklicana 21. 10. 2015, je bila osrednja točka obravnave komunalni plan za leto 2016. Člani Sveta KS so bili uvodoma seznanjeni z realiziranimi komunalnimi deli v letu 2015, nato pa so, glede na razpoložljiva sredstva in po predhodni uskladitvi s komunalno direkcijo Občine Jesenice, potrdili naslednje aktivnosti za leto 2016:

 • ureditev parkirišča na opuščeni zelenici on zgradbi Tavčarjeva 3/b in parkirnega prostora na neizkoriščenem delu zemljišča na zahodni strani zgradbe C. revolucije 3,
 • ureditev posedenega cestišča in opornega zidu na Žerjavcu,
 • ureditev celotnega prostora pred cerkvijo,
 • sanacija opornega zidu pod Murovo št. 20,
 • ureditev plazovitega terena na dovozni cesti do naselja Zg. Pejce,
 • sanacija stopnic, ki vodijo od Cerkve proti koritu na Murovi,
 • ureditev meteornih voda pred objektom Ceste revolucije 1,2, 3, pred Tavčarjevo 1/a, Tavčarjevo 9 in Kurilniško ulico – ureditev odtokov meteorne kanalizacije,
 • izgradnja nadstreška na avtobusni postaji v Centru II,
 • izvajanje rednih vzdrževalnih del na področju cest, elektrifikacije, zelenic in parkov ter dreves (posebej je bila izpostavljena ureditev kapelice v Spominskem parku, obnova odsevnikov po celotni Murovi in sanacija jaška kanalizacije ob zgradbi Murova),
 • sanacija celotne infrastrukture na Murovi,
 • živahna razprava je pa je potekala tudi okoli ureditve večjega otroškega igrišča na Plavžu, saj je na tej lokaciji največja gostota prebivalstva in tudi največje število otrok, pri čemer so otroška igrišča v najslabšem stanju v občini. Člani sveta so predlagali, da se večje igrišče uredi na prostoru otroškega igrišča Rožle.

 V nadaljevanju so člani Sveta KS obravnavali osnutek finančnega plana KS, se seznanili s prejeto pošto ter z odgovori strokovnih služb na posredovana vprašanja.

Člani Sveta KS so ugotovili, da je med nerešenimi zadevami ostala še pritožba krajanov Murove na preglasno cerkveno zvonjenje, opozorili pa so tudi na poškodovano Rudno pot in kapelico sv. Barbare. 

 

Predsednica KS Plavž

Ivanka Zupančič

Spoštovani novinarji in predstavniki medijev,

ob koncu letošnjega leta se zaključuje projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop (na kratko: projekt GORKI), v okviru katerega so občine Radovljica, Žirovnica, Jesenice in Bohinj skupaj zgradile več kot 30 kilometrov novih kanalizacijskih vodov, nadgradile in rekonstruirale obstoječo ter zgradile novo čistilno napravo. Skupna vrednost projekta v vseh štirih občinah znaša čez 15 milijonov evrov (brez DDV), sofinancirali pa so ga Kohezijski sklad EU, Ministrstvo RS za okolje in prostor in sodelujoče občine.

Ob zaključku projekta vas vabimo na skupno novinarsko konferenco, ki bo v sredo, 4. 11. 2015, ob 13. uri v Kolpernu na Stari Savi. Podprojekte posameznih sodelujočih občih vam bodo predstavili župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, župan občine Bohinj Franc Kramar, župan občine Radovljica Ciril Globočnik in župan občine Žirovnica Leopold Pogačar. Vabilo prilagamo v priponki.

Po zaključku novinarske konference vas vabimo tudi na voden ogled Centralne čistilne naprave Jesenice z začetkom ob 14. uri, ki mu bo sledilo še uradno odprtje le-te in kanalizacije Podmežakla z začetkom ob 14.30. Tudi vabilo na odprtje prilagamo v priponki.

Zaradi lažje organizacije samega ogleda čistilne naprave vas vljudno prosimo, da vašo prisotnost na novinarski konferenci in/ali na ogledu čistilne naprave potrdite na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. oziroma na telefonsko številko(04) 586 92 34 do torka, 3. 11. 2015.

Uporabne povezave