Novice

Na zgorni postaji žičnice Španov vrh bo v prihajajočem vikendu dišalo - po pečenem kostanju.

Obeta se lepo vreme, zato pot pod noge in - na kostanj!!!

 

 

  • Prva generacija študentov fizioterapije
  • Sedemdeset razgibanih let
  • Srčen poklon Francu Koširju
  • Fantje iz podjetja KOV tudi na Triglavu
  • Za slovo sprejeli občinski proračun
  • Šolo bo obnavljal nov Izvajalec
  • Občina zagotovila  denar za sanacijo plazu
  • Dva matička za Petelinji zajtrk

Pri navajanju podatkov o posameznem kandidatu se v obrazce, ki jih je na svoji spletni strani objavila Državna volilna komisija, pri »stopnji in nazivu izobrazbe« kandidata uporablja deset stopenjsko Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), dostopno na spletnem naslovu  www.nok.si. Pri rubriki »strokovni ali znanstveni naslov« pa je vnos prost, tam se v obrazce vpiše poljuben zapis (npr. strojni ključavničar, univerzitetni diplomirani ekonomist, …), ki ga bo navedel kandidat.

Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) ima deset stopenj, pri aplikaciji za vnos podatkov o kandidatu pa se izbere iz šifranta. Pri rubriki »strokovni ali znanstveni naslov« pa je vnos prost, tam se v aplikacijo vpiše poljuben zapis (npr. strojni ključavničar, univerzitetni diplomirani ekonomist, …), ki jo bo navedel predlagatelj.

  • Vir: http://www.mju.gov.si/si/lokalna_samouprava/lokalne_volitve_2018/

Uporabne povezave