Skok na osrednjo vsebino

Novice

V torek, 12. januarja, je bila po ZOOM-u izpeljana 19. koordinacija županov Zgornje Gorenjske, ki je obravnavala dve ključni točki: predstavitev možnosti zakladniškega poslovanja in vključitev občin v EZR države ter informacija o pripravah na koriščenje sredstev VFO 2021 – 2027 in NG EU.

Pri prvi točki so bile županom s strani Ministrstva za finance, predstavnikov Direktorata za zakladništvo, predstavljene prednosti vključitve EZR (enotnega zakladniškega računa) občine v sistem EZR države, in sicer možnost zadolževanja občine in njenih proračunskih uporabnikov pri upravljavcu sredstev sistema EZR države, ukinitev plačevanja negativnih obresti na stanje EZR občine, saj z vključitvijo v sistem EZR države, ta strošek prevzame državni proračun, poenostavitve glede računovodskih in knjigovodskih evidenc, zmanjšanje stroškov plačilnega prometa (za transakcije med različnimi EZR-ji). Občina, kljub vključitvi v sistem EZR države, ohrani avtonomijo nad izvrševanjem občinskega proračuna.

Občina Bohinj je v EZR države vključena že od leta 2016 in je zelo zadovoljna.

Pri drugi točki, informaciji o pripravah na koriščenje sredstev VFO 2021 – 2027 in NG EU, so se župani seznanili s pripravo Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je predstavila predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Posebna pozornost v sklopu RRF je bila predstavljena v obliki reform in možnosti za sofinanciranje projektov za občine po posameznih področjih: podporno okolje za podjetja, digitalna Slovenija, trajnostni in zeleni prehod, na znanju temelječa družba ter turizem in kultura.

Februarja naj bi bila v Bruslju sprejeta Uredba o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, na podlagi katere bo Slovenija vložila v formalno potrditev na EK - Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost.

Prisotni so se strinjali, da je izmenjava informacij nujna za uspešno pripravo na ukrepe in razpise.

 

Vir: Eva Štravs Podlogar, RAGOR

 

Uporabne povezave