Skok na osrednjo vsebino

Novice

 

 • Vrsta organizacije: javni zavod
 • Naslov: Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj
 • Predstojnica OE Kranj: prim. Alenka Hafner, dr. med., spec. soc. medicine in javnega zdravja
 • Tel.: 04 2017 100
 • Faks: 04 2017 162
 • DŠ: SI44724535
 • MŠ: 6462642000
 • spletni naslov: www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-kranj
 • e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Zdravstveni_dom_Jesenice

Stražišar Radić Tanja – privatna zobna ordinacija, zobozdravstvo za odrasle

 • Naslov: Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice
 • Ustanovitelj: Stražišar Radić Tanja
 • Tel.: 04 5831 310
 • DŠ: SI93709463
 • MŠ: 1357204000
 • e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • spletni naslov: www.tsrzobozdravstvo.si

Pavlović Rade - doktor stomatologije

 • Naslov: Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice
 • Ustanovitelj: Pavlović Rade
 • Tel.: 04 5868 149
 • DŠ: SI36013595
 • MŠ: 1359525000
 • e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Zasebni zobozdravstveni zavod, Lapčevič Vlado, dr.dent.med.

 • Naslov: Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice
 • Ustanovitelj: Lapčevič Vlado
 • Tel.: 04 5837 201
 • DŠ: SI48109258
 • MŠ: 2194244000
 • e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Zasebna zobna ordinacija Helena Konobelj, dr.dent.med.

 • Naslov: Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice
 • Ustanovitelj: Konobelj Helena
 • Tel.: 04 5831 400
 • DŠ: SI12914410
 • MŠ: 2266466000
 • e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • spletni naslov: zobozdravnik-kokosinek.si

Zdravstveni zavod Artdent Bled

 • Naslov: Kolodvorska cesta 3 c, 4260 Bled
 • Ustanovitelj: Jensterle Domen
 • Tel.: 04 5868 110
 • DŠ: SI96938714
 • MŠ: 6116647000
 • e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • spletni naslov: https://www.artdent.si

Zasebna ortodontska ordinacija Dr. Staša Melink, dr. dent. med., spec. čeljustne in zobne ortopedije (začasni prevzem od Zdravstvenega zavoda ortodonija Južina Dowhyj):

 • Naslov: Kopališka cesta 7, 4240 Radovljica
 • Tel.: 046 125 755
 • e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • spletni naslov: www.ortodontinja.si

Svet KS Plavž se je sestal na svoji 4. redni seji, dne 24.5.2023. Potrdili so zapisnik ter ugotovili, da so bili vsi sklepi 3. seje realizirani.

Konec prejšnjega tedna se je pričela težko pričakovana tehnična sanacija školjke bazena na kopališu Ukova. V skladu s projektno dokumentacijo in priporočili Gradbenega inštituta ZRMK so se pričeli posegi, ki bodo statično utrdili stene bazena. Umestila se bo nova armatura, ki se bo pred dobetoniranjem sten bazena delno sidrala v obstoječo AB konstrukcijo bazena, na delih ki so najbolj statično obremenjeni. Pogodbeni izvajalec, Kovinar gradnje ST d.o.o. Jesenice, zaključek del predvideva v pogodbenem roku, to je do 20. 6. 2023, pri čemer bo potrebno upoštevati eventuelne neugodne vremenske razmere, ki bi lahko vplivale na potek del.

Zapisnik 4. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela, ki je bila v četrtek, 11. 5. 2023, ob 18. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Cesta Borisa Kidriča 37/c, na Slovenskem Javorniku.

Občinski svet Občine Jesenice se je včeraj sestal na svoji 5. redni seji.

 1. Sklic 5. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
 2. Potrditev besedila zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 13. 4. 2023
 3. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB1 - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 4. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1 - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 5. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 6. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 7. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« - UPB2 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 8. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 9. Predlog Odloka o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in urejanja mestne tržnice – PRVA OBRAVNAVA
 10. Predlog Pravilnika o organizaciji brezplačnega prevoza in povračilu prevoznih stroškov za ranljive skupine otrok in mladostnikov v občini Jesenice
 11. Volitve in imenovanja:
 12. Pobuda za pristop Občine Jesenice v Združenje občin Slovenije - ZOS
 13. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023
 14. Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2023 – Načrt pridobivanja premičnega premoženja - 3. dopolnitev
 15. Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 - 2026
 16. Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2022
 17. Predlog za uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
 18. Predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadno vod, ravnanja z odpadki in oskrbe s pitno vodo
 19. Poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2022
 20. Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2022
 21. Poročilo o delu na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2022
 22. Predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2023
 23. Informacija o Letnem poročilu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2022
 24. Informacija o Poslovnem načrtu JEKO d.o.o. Jesenice za leto 2023
 25. Vprašanja in pobude

Številka: 110-6/2023

Obveščamo, da sta bila na javnem natečaju za prosta delovna mesta občinskega redarja v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki je bil dne 13.4.2023 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje,  izbrana dva kandidata.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

Mestna občina Kranj, Občine Bled, Kranjska Gora, Jesenice, Jezersko, Vodice in Žiri ter Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Kranj, BC Naklo, OŠ Šenčur in Razvojna agencija Sora skupaj organizirajo veliko delovno akcijo Očistimo Gorenjsko invazivk, ki bo namenjena odstranjevanju invazivnih tujerodnih vrst (ITV) rastlin na območju občin. Potekala bo v soboto, 10. junija 2023.

Predmet javnega naročila je Ureditev območja KS Sava 2. faza - 2. etapa: Območje Ulice Viktorja Kejžarja od križišča z Delavsko ulico do križišča z Industrijsko ulico ter območje Ulice Bratov Rupar od obstoječega podvoza pod železnico do stavbe Ulica Bratov Rupar 5 oz. do navezave na etapo 3.

Tudi letos bo poletje na Jesenicah v znamenju različnih dogodkov. Letos jih glavni organizatorji, Občina Jesenice, Gornjesavski muzej Jesenice in Zavod za šport Jesenice, organiziramo pod imenom Jeseniško poletje 2023.

Obveščamo vas, da je bil v prispevku na zadnji strani Jeseniških novic objavljen napačen datum Dobrodelnega koncerta za ZDPM Jesenice (v Koledarju v Jeseniških novicah je datum pravi). Za nastalo napako se iz Gorenjskega Glasa opravičujejo.

Vabljeni danes, 19. maja 2023, od 19. ure dalje v Banketno dvorano Kolpern.

 • Narcise že vabijo
 • Pestro Jeseniško poletje 2023
 • Dela na avtocesti
 • Osebno je roman o njem, Mihu
 • Niso vrvohodci, temveč visokovalci
 • Je nova bolnišnica sploh potrebna
 • Strelci odlični na državnem prvenstvu
 • Združeni v dobrodelnosti
 • Predmaturitetni recital Eme Kermc

Drugi naslovi:

Delavnice za participativni proračun, Odgovori na vprašanja in pobude, Prvomajsko srečanje na Pristavi, Gostoval pevski zbor iz Niša, Dva naslova. Res dobro., Curling – igra spretnosti in tradicije, Dobrodelni kolesarji in diabetiki, Kulturna mavrica Jesenic, Skuhali dve toni oglja, Praznik učenja, Šesti pohod Po poti meteorita, Naj drevo Gorenjske, ...

Priznanja se podeljujejo krajanom KS Plavž za uspešno delo, ki je pomembno prispevalo k razvoju, ugledu in sožitju v krajevni skupnosti ter za vsestransko pomoč pri izvedbah planiranih aktivnosti v krajevni skupnosti.

Župan mag. Peter Bohinec se je danes v svojem kabinetu sestal s predsednikom Območnega odbora Sindikata upokojencev Slovenije Gorenjske Rudolfom Jevškom in sekretarko teritorialne oblike Mirelo Žnidarec. Gosta sta županu predstavila projekt izboljšanja bivalnih pogojev in mobilnosti starejših občanov z vgradnjo dvigal v petnadstropne stavbe.

Uporabne povezave