Skok na osrednjo vsebino

Novice

Podjetju Gorenjska Gradbena Družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, se dovoljuje

popolna zapora cest št.: 654111 »C. m. Tita – mimo pošte« in št.: 654081 » C. m. Tita 75 - C. C. Tavčarja 6«, v celotni dolžini odsekov,

zaradi gradbenih del povezanih z ureditvijo Trga prijateljstva. Dela se bodo izvajala fazno v sklopu katerih bodo vzpostavljene tudi pripadajoče zapore,

od 29. 4. 2024 do 31. 8. 2024 neprekinjeno med 00.00 in 24.00.

 
Spoštovane občanke in občani občine Jesenice,
ob 27. aprilu, dnevu upora proti okupatorju,
vam iskreno čestitam.

Župan Mag. Peter Bohinec
s sodelavci občinske uprave

Za oddajo v najem nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 1623/13, v izmeri 308 m2. Nepremičnina v naravi predstavlja zemljišče  pri stanovanjski hiši z ID znakom 2175 1623/12 , na naslovu Cesta Toneta Tomšiča 101, 4270 Jesenice).

Svetnice in svetniki Občine Jesenice so se zbrali na 1. izredni seji Občinskega sveta v tem mandatu v sredo, 24. aprila 2024. Namen je bil, da se podrobneje seznanijo s Poročilom o celostni reviziji postopka sklenitve, vsebine ter učinkov koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toploto lokalnega pomena, sklenjene leta 2014 med Občino Jesenice in gospodarsko družbo ENOS, d. d., pozneje ENOS OTE, d. o. o.

Tudi letos bo na Pristavi potekalo prvomajsko srečanje. Občina Jesenice bo organizirala brezplačni prevoz za udeležence prireditve na prizorišče.

Po skoraj štirih desetletjih je Gornjesavski muzej Jesenice v prostorih Kosove graščine na Jesenicah pripravil novo stalno muzejsko razstavo Mladost mesta rdečega prahu. Ujema se s 95-letnico, ko je bil takratni trg Jesenice z naseljema Sava in Plavž proglašen za mesto. Obsežno pisno gradivo, fotografije in predmeti odstirajo zgodovinska obdobja od leta 1929 do petdesetih let prejšnjega stoletja.

Občina Jesenice in Združenje borcev za vrednote NOB Jesenice sta v počastitev dneva upora proti okupatorju v torek, 23. aprila, pripravila prireditev v dvorani Gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah. Slavnostni govornik mag. Marko Koprivc, državni sekretar na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, se je me drugim ozrl na čase, ko se je slovenski narod znašel na težki preizkušnji in je pogumno stopil v narodno-osvobodilni partizanski boj proti nacizmu in fašizmu.

Občina Jesenice in Združenje borcev za vrednote NOB Jesenice vljudno vabita na prireditev v počastitev dneva upora proti okupatorju,

ki bo v torek, 23. aprila 2024, ob 19:00 v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice.

Program prireditve:

Dnevnik Ane Franke, gledališka predstava v izvedbi Mini Teatra

Slavnostni govornik:

mag. Marko Koprivc, državni sekretar na Ministrstvu RS za kohezijo in regionalni razvoj

Toplo vabljeni.

Izidor Podgornik
predsednik Združenja borcev za
vrednote NOB Jesenice

Mag. Peter Bohinec
župan občine Jesenice

Kot smo že obveščali, so izvajalci del zaključili gradbena dela pri izgradnji glavnega jaška za UV dezinfektor prvi teden v marcu. Cevovodna povezava skozi jašek, v katerem bo naprava za UV dezinfekcijo, je zdaj vzpostavljena. Napravo je treba še vgraditi, nad čimer bo nadzor prevzel pooblaščeni predstavnik proizvajalca. Točen datum montaže sicer še ni znan, bo pa UV dezinfektor začel delovati junija 2024.

Obnovitvena rehabilitacija je namenjena odraslim osebam s poškodbo glave, ki so starejše od 18 let in jim Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije sofinancira obnovitveno rehabilitacijo, ko jo določajo pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, so pojasnili predstavniki društva Vita: "Cilj obnovitvene rehabilitacije je usposabljanje za čim bolj neodvisno življenje."

Predavala bo Nevenka Breznik Beton, univ. dipl. inž. agr.

Lepo vabljeni!

Predstavniki Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ragor) so aprila v občini Gorje pripravili prvo izmed predavanj v okviru projekta "Lokalna samooskrba". Letos bodo tako v vsaki izmed občin, ki sofinancirajo projekt, organizirali po en dogodek na različne teme, povezane s samooskrbo. Skupen projekt šestih zgornje-gorenjskih občin – Kranjske Gore, Jesenic, Žirovnice, Radovljice, Bleda in Gorij – uspešno teče že nekaj let.

Aktualna obvestila komunalnega podjetja JEKO o oskrbi s pitno vodo.

FUTURA DDB d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, se dovoli

uporaba javne površine -prireditvenega prostora na delu zemljišča s parc. št. 936/1 in k.o. Jesenice, in sicer v dolžini 2m in širini 1m, v skupni površini 2m2,

za potrebe postavitve prenosne stojnice s promocijskim materialom o ozaveščanju javnosti o pravicah državljanov v EU,

dne 18. 04. 2024, med 12.00 uro in 19:00 uro.

Predstavniki družbe DARS, ACB Hrušica, so sporočili, da bo na gorenjski avtocesti na odseku Jesenice vzhod (Lipce) – Jesenice zahod (Hrušica) popolnoma zaprt promet v smeri proti Karavankam v nedeljo, 21. aprila 2024, med 9. in 15. uro.

Uporabne povezave