Skok na osrednjo vsebino

Novice

V četrtek 16. 4. 2015 ob 19.00 je v pisarni krajevne skupnosti Blejska Dobrava potekala 4. seja Sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava. Na sejo so bili poleg članov sveta KS  vabljeni tudi občinski svetniki, ki prebivajo na območju KS. Od treh sta se seje udeležila svetnica gospa Zdenka Kajdiž in svetnik gospod mag. Boris Grilc, svetnik gospod Andrej Černe pa se je zaradi drugih obveznosti opravičil.

Na podlagi prvega odstavka 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanjem (Ur. list RS št. 33/2007 in spr.) in 53. člena Statuta Občine Jesenice  (Ur. list RS, št. 1/2006 in spr.) župan Občine Jesenice sprejme

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Perun

I.

Župan Občine Jesenice z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Perun, ki ga je izdelal Protim Ržišnik Perc d. o. o., Šenčur (št.: P 124560, december 2014).

Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Perun po stanju zemljiškega katastra na dan 18. februar 2015 obsega naslednja zemljišča v k. o. Blejska Dobrava: v celoti 360/57, 360/58, 360/59, 360/106, 360/140, 360/142, 360/203, 360/204, 360/205, 360/206, 360/207, 360/208, 360/209, 360/232, 360/260, 360/261, 360/262, 360/263, 360/264, 360/266, 360/267, 361/16, 361/18, 361/19, 361/21, 361/22, 361/23 in 726/23 ter v delu 360/36, 360/56, 360/268, 361/24, 361/25, 361/26, 361/27, 361/28, 361/29, 361/30, 361/31, 726/21 in 726/22.

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo v dneh od 9. marca 2015 do 10. aprila 2015 javno razgrnjeno:

 • v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice (v poslovnem času)
 • v prostorih Krajevne skupnosti Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 44 Blejska Dobrava (v času uradnih ur).

Javna obravnava razgrnjenega dokumenta bo potekala v torek, dne 17. marca 2015 ob 16.00. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. V okviru javne razgrnitve bo dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Perun v četrtek, dne 26. marca 2015, obravnavan tudi na seji Občinskega sveta Občine Jesenice.

III.

Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Perun podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključne besede »OPPN Perun«) do konca javne razgrnitve. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve in javne obravnave, bo Občina Jesenice zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski Občine Jesenice in na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si).

IV.

Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si), na oglasni deski Krajevne skupnosti Blejska Dobrava,  ter na krajevno običajen način v časopisu Jeseniške novice.

Številka: 3500-3/2014
Jesenice, dne 20. 2. 2015

                                    Župan Občine Jesenice
                                    Tomaž Tom Mencinger, l.r.

V prednovoletnem času so se na Blejski Dobravi odvijale različne prireditve. Številni krajani in tudi otroci iz vrtca na Blejski Dobravi so se udeležili prižiganja lučk na novoletni jelki in koledovanja. Tik pred prazniki smo na Blejski Dobravi predali namenu še obnovljeno vaško korito Pr´Petran. Obnovo korita je financirala Občina Jesenice, projekt je vodila Razvojna agencija Gorenjske. Namenu sta ga predala podžupanja Vera Pintar in Igor Arh.

Na železniški postaji Vintgar na Bleski Dobravi je bil 13. 12. 2014 postavljen antenski stolp, ki služi potrebam zagotavljanja varnosti železniškega prometa. Na stolpu je nameščena antena katere sevanje ne presega dovoljenih vrednosti in za zdravje in varnost krajanov ne predstavlja nikakršne nevarnosti.

Vse podrobnosti si lahko ogledate v dokumentaciji, ki je objavljena na:

Vzpostavitev digitalnega radijskega sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju - dodatna pojasnila

 

S spoštovanjem!

Anton Hribar
Predsednik Sveta KS

Praznični december je čas druženja, zabave in veselja. V krajevni skupnosti Blejska Dobrava organiziramo več prireditev, na katere vas vljudno

 VABIMO

ODPRTJE RAZSTAVE ROČNIH DEL.
V soboto, 20. 12. 2014 ob 18.00 uri, v dvorani kulturnega doma na Blejski Dobravi.

 

ODPRTJE PRENOVLJENEGA VAŠKEGA KORITA PRI »PETRANU«
V ponedeljek, 22. 12. 2014 ob 17.00 uri, pri hiši Blejska Dobrava 102.

 

PRIŽIGANJE LUČI NA NOVOLETNI JELKI.
V ponedeljek, 22. 12. 2014 ob 18.30 uri,v vaškem jedru na Blejski Dobravi.

 

TRADICIONALNA PRIREDITEV »ŽEGNANJE KONJ«
V petek, 26. 12. 2014 ob 11.00 uri, v vaškem jedru na Blejski Dobravi.

 

POHOD Z BAKLAMI NA POLANSKO BABO
V torek, 30. 12. 2014 ob 17.00 uri, izpred orodišča na Kočni.

 

Svet  Krajevne skupnosti Blejska Dobrava

 

Leto  2015, ki prihaja naj Vam prinese zdravja, sreče, osebnega zadovoljstva, predvsem pa obilo delovnih in poslovnih uspehov.

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Ur list RS št. 86/2010 in spr.) in na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11 in spr.), župan Občine Jesenice  objavlja naslednjo:

Namero

Občina Jesenice bo v letu 2015 oddajala v urni najem večnamensko dvorano in telovadnico v stavbi Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava.

Najem večnamenske dvorane in telovadnice bo mogoč na podlagi pisne vloge, ki jo interesenti naslovijo na Krajevno skupnost Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava, in v času razpoložljivih terminov.  Za najem večnamenske dvorane in telovadnice bo sklenjena Pogodba o oddaji poslovnih prostorov v urni najem.

Vse dodatne informacije o urnem najemu večnamenske dvorane in telovadnice so na voljo na Krajevni skupnosti Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava, tel.: 04/5874-267, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Sklepanje najemnih pogodb bo možno s 1.1.2015 dalje.

Tomaž Tom Mencinger
             ŽUPAN

Številka:  80/2014-sz

 • Vrsta organizacije: krajevna skupnost
 • Naslov: Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava
 • Predsednik: Anton Hribar
 • Podpredsednica: Irena Kolbl
 • Sodelavka za krajevno skupnost: Nada Popovič
 • Tel: (04) 587 42 67
 • Gsm: 041 525 771
 • Epošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Spletni naslov: www.jesenice.si/ks-bldobrava

Uradne ure

Četrtek: od 9.00 do 11.00 ure

Uporabne povezave