Novice

Koroška Bela – Občina Jesenice je včeraj popoldne svojemu namenu uradno predala prenovljeno Prosvetno cesto na Koroški Beli na Jesenicah in tako zaključila 147.000 € vreden občinski projekt.

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), župan Občine Jesenice objavlja naslednjo:

NAMERO

Občina Jesenice bo, na podlagi metode neposredne pogodbe, z zainteresiranimi občani, sklenila Zakupne pogodbe za vrtove, ki so urejeni na zemljiščih s parc.št. 1644, 1652, 1921, 1968, 1971, 1603/21, 1603/3, 1603/22, 1603/8, 1678/9, 1678/10, 1855, 1869/1, 1900/3, 1901/4, 1911/3, 2046/13, 2051/2, 2052/2, 2053/2, 2054/2, 2055/2, 2056/2, 2057/2, vse k.o. Jesenice in parc. št. 416/4, k.o. Koroška Bela.

Pogodbe se bodo sklepale na sedežu Krajevne skupnosti Slovenski Javornik-Koroška Bela in sicer po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.


Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger

KS Slovenski Javornik Koroška Bela 4. septembra praznuje svoj praznik. V spomin na pet mladih fantov s Koroške Bele, ki so v Parku talcev na Koroški Beli takrat padli pod okupatorjevimi  streli,  so v petek, 6. septembra 2014, skupaj z Osnovno šolo Koroška Bela pripravili spominsko svečanost.  Godba na pihala Jesenice – Kranjska Gora je zaigrala, obiskovalce sta pozdravila in nagovorila Maja Otovič, predsednica Sveta KS Slovenski Javornik Koroška Bela, in Božo Kramar, predsednik KO ZB za vrednote NOB.

Istega dne zvečer so v Kulturnem domu na Slovenskem Javorniku odprli spominsko fotografsko razstavo krajana, Andreja Malenška.

V soboto, 8. septembra 2014, so za krajane stare 80 let in več v Domu upokojencev na Javorniku pripravili pogostitev in skromno obdaritev, zapel pa jim je ženski pevski zbor domačega društva. Prireditev je popestrila ga. Milka Grelja z razstavo ročnih del.

V nedeljo, 9. septembra 2014, se je pod vodstvom Pavleta Smoleja, vodja pohodniške sekcije DU Slovenski Javornik,  na Gajškovo pot podala skupina trinajstih pohodnikov, ki so po dveh urah hoje po prijetni poti prispeli na Pristavo.

Na Pristavi sta zbrane krajane nagovorila predsednica krajevne skupnosti Maja Otovič in župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, nadaljevalo pa se je s kulturnim programom, v katerem so zaplesali člani Folklorne skupine Triglav in zapele pevke DU Javornik. Gledališče Aksa je s skečem nasmejalo številčno publiko. Zelo glasno, prav eksplozivno so se predstavili tudi možnaristi s Koroške Bele. Gasilci PGD Javorniški Rovt in Koroška Bela so prikazali gašenje gozdnega požara. Prikazali so tudi reševanje ponesrečenca v gozdu in reševanje ponesrečencev iz zaprtih prostorov z dihalnimi aparati in v sodelovanju z reševalno službo. Za zabavo je skrbel krajan Hajni Blagne, Strelsko društvo je pripravilo tekmovanje v streljanju z zračno puško, člani društva TVD so pripravili športne igre (vlečenje vrvi…), turnir v namiznem tenisu in balinarski turnir pa so izvedli že med tednom. Obiskovalce  so navdušile plesalke skupne Wild Roses s country plesi. Ga. in g. Repe sta skuhala odličen pasulj in obaro, zbrane je pozdravilo tudi sonce.

Srečanja krajanov na Pristavi se udeležuje vsako leto večje število krajanov, tokrat jih je bilo že blizu 300. Druženje je bilo prav prijetno in vsi se že veselimo srečanja naslednje leto.

V soboto je v Naklem potekalo 43. Srečanje gorenjskih turističnih delavcev. Na srečanju so podelili priznanja v akciji Moja dežela gostoljubna in lepa, priznanja v akciji Vrnimo gorenjski nagelj na gorenjski balkon in priznanja Gorenjske turistične zveze za dosežene uspehe na področju turizma na Gorenjskem.

Upravni odbor Gorenjske turistične zveze je sprejel sklep, da je KOROŠKA BELA prejemnica priznanja za leto 2013 in sicer 3. mesto v kategoriji manjša mesta.

priznanje

Krajevna skupnost Slovenski Javornik-Koroška Bela

Uporabne povezave