Novice

Jeseniški inšpektorji in redarji so danes v sodelovanju s predstavniki javnega komunalnega podjetja Jeko d.o.o. Jesenice opravili nadzor nekaj najbolj problematičnih ekoloških otokov na območju občine Jesenice. Zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov so ti namreč preobremenjeni, nedovoljeno oziroma nepravilno odlaganje odpadkov pa kvari okolico, hkrati pa zaradi dodatnega razvrščanja odpadkov povzroča dodatne stroške komunalnemu podjetju in posledično samim občanom.

Inšpektorji in redarji so tako preverili pravilnost odlaganja odpadkov na ekoloških otokih na Dobravski ulici, na Koroški Beli, za Gledališčem Toneta Čufarja Jesenice, na Ulici Cirila Tavčarja in na nekaterih drugih. Med največkrat ugotovljene nepravilnosti sodijo:

 • odlaganje odpadkov ob in na zabojnike

(odpadke je potrebno ustrezno razvrstiti v ustrezne zabojnike. Ob in na zabojnike ni dovoljeno odlagati odpadkov. Če so zabojniki polni, je potrebno odpadke odpeljati na drug eko otok ali na zbirni center Jesenice.)

 • pravne osebe (npr. gostinci) odlagajo odpadke iz svoje dejavnosti na eko otoke

(odpadki, ki nastajajo v okviru opravljanja poslovne dejavnosti ne sodijo na eko otok. Pravni subjekti za odpadke morajo imeti posebne dogovore z javnim podjetjem ali drugim koncesionarjem, odvisno od vrste odpadkov.)

 • na eko otok so odloženi mešani ali nerazvrščeni odpadki

(na eko otok sodijo samo ustrezno razvrščeni odpadki in samo za tisto frakcijo, za katero je tam nameščen zabojnik, npr. steklo, papir, plastika …)

 • na eko otok (ob zabojnike) so odloženi kosovni odpadki

(kosovni odpadki ne sodijo na eko otok. Kosovne odpadke je potrebno dostaviti na zbirni center Jesenice ali se za njihov odvoz dogovoriti z JKP Jeko d.o.o.)

 • na eko otok (ob zabojnike in v zabojnike) je odložen zeleni odrez (veje, trava, listje…)

(zeleni odrez je potrebno kompostirati na lastni parceli, če to ni možno je potrebno zeleni odrez dostaviti na zbirni center Jesenice ali se za njihov odvoz dogovoriti z Jeko d.o.o.)

 • v ali ob zabojnike so odloženi gradbeni materiali, kamenje, zemlja, topli ogorki, pepel, odpadki v tekočem stanju, gošče, usedline in podobno.
  (v noben zabojnik, niti v vaš zabojnik, v katerem zbirate mešane komunalne odpadke, ne sodijo gradbeni materiali, kamenje, zemlja, topli ogorki, pepel, kosovni odpadki, odpadki z vrtov, odpadki v tekočem stanju, gošče, usedline in podobno. Tovrstne odpadke je potrebno oddajati ločeno na zbirni center Jesenice.)

Kaj sodi na ekološki otok in kaj ne, je napisano na posameznem zabojniku za odpadke. Ločene frakcije odpadkov, ki tja ne sodijo, ali začasno povečane količine odpadkov (zeleni odrez, kosovni odpadki, plastika …) morajo občani primarno, v lastni režiji dovažati na zbirni center, kjer komunalno podjetje te odpadke brezplačno prevzame v ustrezno obdelavo. Če te količine odpadkov niso velike, jih lahko gospodinjstva odložijo tudi na eko otoke, a pod pogojem, da so odpadki ustrezno ločeni. Mešani odpadki, zeleni odrez ali kosovni odpadki na eko otoke namreč ne sodijo. Pravne osebe  (s.p-ji, d.o.o.,…) odpadkov, ki nastajajo v okviru dejavnosti ne smejo prepuščati na eko otokih, saj so le-ti namenjeni izključno za odpadke iz gospodinjstva. Pravne osebe za odpadke iz dejavnosti morajo imeti sklenjene posebne dogovore ali pogodbe z javnim komunalnim podjetjem ali drugimi koncesionarji za odvoz teh odpadkov (npr. gostinstvo – steklovina, kartoni, plastika…). 

V današnjem nadzoru je bilo ugotovljenih več prekrškov zaradi nedovoljenega odlaganja odpadkov, za vse ugotovljene kršitelje pa bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica uvedel prekrškovne postopke. Vodja službe Gregor Jarkovič pri tem pojasnjuje: »Glavna odgovornost za ustrezno ravnanje z odpadki na povzročitelju oziroma lastniku odpadkov, se pravi na subjektu, ki je te odpadke ustvaril. Na Jesenicah se, tako kot v drugih občinah, pojavlja vedno več nedovoljenega odlaganja odpadkov, ki ga ne moremo pripisati nevednosti, temveč gre za namerno dejanje, zato bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo z namenom izboljšanja stanja v prihodnje tovrstne nadzore še poostril in za vsako opaženo nepravilnost dosledno ukrepal. To za kršitelja pomeni, da je, poleg odrejene sanacije odpadkov, lahko kaznovan s kaznijo tudi od 250 EUR dalje.«

Pa še dodatna koristna informacija:

Če na cesti opazite povoženo žival, o lokaciji najdbe obvestite pristojno službo za odstranjevanje poginulih živali na dežurno številko Nacionalnega veterinarskega inštituta  01/477-93-53.

Občina Jesenice s ponedeljkom, 18. 5. 2020, ponovno pričenja z izvajanjem uradnih ur, a pod prilagojenimi pogoji ob upoštevanju varnostnih ukrepov za preprečevanje korona virusa. Občanom oziroma strankam svetujemo, da za urejanje zadev, če je to možno, še naprej uporabljajo elektronsko pošto ali telefon. Če je obisk Občine Jesenice kljub vsemu potreben, se je zanj treba predhodno dogovoriti z javnim uslužbencem, h kateremu je stranka namenjena (telefonske številke so objavljene na spletni strani Občine Jesenice), ali preko centralne telefonske številke (04) 5869 200.

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto mesta višje občinskega redarja v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki je bil dne 2.3.2020 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

Župan
Blaž Račič

Mesec maj je tradicionalno posvečen opozarjanju na večjo varnost kolesarjev.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice je tudi letos v okviru evropskega tedna mobilnosti, izvedel celodnevne preventivne aktivnosti.

 • Začenja se obnova Ruardove graščine
 • Spominski dan občine Jesenice
 • Vrata je odprl Aparthotel Kazina
 • Spoznavanje kmečkega življenja
 • Dan jeseniških planincev na Golici
 • Na mestnih avtobusih vendarle več potnikov
 • Poročilo o delu redarjev in inšpektorjev
 • Vandalizem povzroča škodo in kazi mesto
 • Počitniški dnevi za otroke zaposlenih
 • Pot v zeleno prihodnost Jesenic
 • Smučišče Španov vrh prodano
 • Nove napeljave, luči in barve sten v šoli
 • Vse več osvajalcev Španovega vrha
 • Jubilejni gledališki praznik na Jesenicah
 • Na seji o proračunu
 • Podjetje Damatech odpira vrata
 • Selitev inšpektorata in redarstva
 • Opora na poti iz alkoholizma

Občane in občanke obveščamo, da se je Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica z današnjim dnem preselil na novo lokacijo. Sedež organa je od danes naprej v stavbi Upravne enote Jesenice, Cesta železarjev 6/a, poslovni čas ter uradne ure pa se ne spreminjajo.

Redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Jesenice se odslej vozijo z okolju prijaznim vozilom na stisnjen zemeljski plin.

 • Okolju prijazno vozilo za redarje
 • Podpisali pogodbo za nakup smučišča
 • Moderne torte z zanimivimi okusi
 • Večina ne zna niti besedice slovensko
 • Seja občinskega sveta
 • Stroka o plazu nad Koroško Belo
 • Na Malnežu spet stoji križ
 • Spoštovanje zasebnosti pacientov v bolnišnici

Kljub številnim dejanjem osveščanja, opozorilom ter poostrenim inšpekcijskim nadzorom predstavnikov Medobčinskega inšpektorata in redarstva žal še vedno ugotavljamo, da se na Jesenicah prepogosto pojavljajo nove lokacije z nepravilno odvrženimi odpadki. Zadnji tak primer je iz Trebeža, kjer je nekdo odvrgel kup bioloških odpadkov, ki sicer sodijo v rjavi zabojnik.

Javno komunalno podjetje JEKO d.o.o. ter Občina Jesenice redno osveščata javnost o pravilnem odlaganju odpadkov in o pomenu skrbi za čisto in urejeno okolje, občinsko redarstvo pa nadzore vključuje v redno delo. Vseeno pa je potrebno poudariti, da je odgovornost za pravilno ravnanje še vedno predvsem na strani občanov – predvsem tistih, ki s takšnim ravnanjem onesnažujejo okolico in kazijo njen izgled, prav tako pa tudi tistih, ki ob takšnih dejanjih pogledajo proč. Zato na prve ponovno apeliramo, naj odpadkov ne odlagajo v naravo oziroma tja, kamor to ni predvideno, s pravilnim ravnanjem pa naj postavijo zgled tudi za mlajše generacije. Občani, ki takšno ravnanje vseeno opazijo, naj to prijavijo Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu, ki bo na podlagi hitre prijave ustrezno ukrepal, hkrati pa naj, v kolikor so neposredne priče takšnega dejanja, k pravilnemu ravnanju pozovejo tudi samega kršitelja.

Uporabne povezave