Novice

Miha Potočnik

Občinski svet občine ima 28 članov. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Tisti član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.

Svetniki

Stik

Vera Pintar

podžupanja
Naslov:  
Izobrazba: soc. del.
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Zoran Kramar

direktor
Naslov:  
Izobrazba: dipl. inž. str.
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Boštjan Smukavec

inšpektor igralnih avtomatov
Naslov:  
Izobrazba: dipl. upr. org.
Politična stranka NARCISA - STRANKA RDEČEGA PRAHU
Datum rojstva:  
 
Stik

Oto Kelih

upokojenec
Naslov:  
Izobrazba: org. dela
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Robert Pajk

direktor
Naslov:  
Izobrazba: univ. dipl. inž. str.
Politična stranka SDS, Slovenska demokratska stranka
Datum rojstva:  
Stik

Tomaž Stare

samostojni podjetnik
Naslov:  
Izobrazba: dipl. ekon.
Politična stranka ZARES - NOVA POLITIKA
Datum rojstva:  
Stik

Stanislav Pem

upokojenec
Naslov:  
Izobrazba: ekonomist
Politična stranka DeSUS, Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Datum rojstva:  
Stik

Marija Kalan

upokojenka
Naslov:  
Izobrazba: srednja poklicna šola
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  

 

Stik

Rubija Horozović

upokojenka
Naslov:  
Izobrazba: Trgovka
Politična stranka SNS, Slovenska nacionalna stranka
Datum rojstva:  

 

Stik

Maja Otovič

slavistka
Naslov:  
Izobrazba: predmetna učiteljica slov. jezika
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Boštjan Žigon

vodja prodaje
Naslov:  
Izobrazba: Strojni tehnik
Politična stranka NARCISA - STRANKA RDEČEGA PRAHU
Datum rojstva:  
Stik

Peter Mirc

podjetnik
Naslov:  
Izobrazba: gimnazijski maturant
Politična stranka LDS, Liberalna demokracija Slovenije
Datum rojstva:  
Stik

Božidar Pogačar

Upokojenec
Naslov:  
Izobrazba: univ. dipl. soc.
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Miha Rebolj

 
Naslov:  
Izobrazba: diplomirani ekonomist
Politična stranka SMC - Stranka modernega centra
Datum rojstva:  
Stik

Matjaž Korbar

poveljnik operativne gasilske enote
Naslov:  
Izobrazba: dipl.inž. varstva pri delu
Politična stranka SDSS, Samostojna demokratična svetniška skupina
Datum rojstva:  
Stik

Roman Savinšek

upokojenec
Naslov:  
Izobrazba: akad. slik.
Politična stranka SDSS, Samostojna demokratična svetniška skupina
Datum rojstva:  
Stik

Boris Dolžan

upokojenec
Naslov:  
Izobrazba: srednja poklicna šola
Politična stranka SDSS, Samostojna demokratična svetniška skupina
Datum rojstva:  
Stik

Anton Stražišar

upokojenec
Naslov:  
Izobrazba: univ. dipl. inž.
Politična stranka DeSUS, Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Datum rojstva:  
Stik

Hamdija Mulahmetović

 
Naslov:  
Izobrazba: metalurški tehnik
Politična stranka SDAS, Stranka demokratske akcije Slovenije
Datum rojstva:  
Stik

Janko Pirc

višji svetovalec
Naslov:  
Izobrazba: dipl. org. menedž.
Politična stranka LDS, Liberalna demokracija Slovenije
Datum rojstva:  
Stik

Aleš Nagode

vodja
Naslov:  
Izobrazba: inž. el.
Politična stranka SDSS, Samostojna demokratična svetniška skupina
Datum rojstva:  
Stik

Andrej Černe

višji svetovalec
Naslov:  
Izobrazba: univ. dipl. inž. geod.
Politična stranka Nsi, Nova Slovenija - Krščanska ljudska
Datum rojstva:  
Stik

Ljudmila Ilenič

upokojenka
Naslov:  
Izobrazba: predmetna učiteljica
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Vinko Lavtižar

vodja operativne izvedbe in montaže v gradbeništvu
Naslov:  
Izobrazba: gradbeni tehnik
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Igor Arh

računovodja
Naslov:  
Izobrazba: ekonomski tehnik
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Ivanka Zupančič

upokojenka
Naslov:  
Izobrazba: univ. dipl. org.
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Mirjana Planinčić

 
Naslov:  
Izobrazba: Upokojenka
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
 

Občinski svet dela in odloča na sejah. Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan. Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami zakona, tega statuta in poslovnika občinskega sveta, ter glede na potrebe odločanja na občinskem svetu, vendar najmanj štirikrat na leto. Župan za vodenje seje občinskega sveta lahko pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

Obveščamo vas, da je na spletni strani občine Jesenice prišlo do zlorabe ankete. Možno je bilo večkratno glasovanje iz enega računalnika, na način brisanja internet piškotkov. Zato smo bili primorani popraviti tehnični sistem ankete tako, da ne omogoča večkratnega glasovanja iz enega odjemnega internet mesta (IP naslova). Anketa je še vedno aktualna in dosegljiva na prvi strani uradne spletne strani občine Jesenice. Prijazno vas vabimo k glasovanju.
Geodetska uprava Republike Slovenije je v skladu z določili Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Ur. list RS, št. 50/2006; v nadaljevanju - ZMVN), vsem nepremičninam poskusno izračunala njihovo vrednost. Vsa slovenska gospodinjstva bodo v obdobju 45 dni od začetka dne 4.10.2010, prejela obvestila o poskusnem vrednotenju nepremičnin. Pred pošiljanjem obvestil so vsa gospodinjstva prejela brošure, v katerih je razložen postopek kako lahko lastniki spreminjajo in dopolnjujejo podatke o nepremičninah ali podajajo pripombe na modele vrednotenja.

Osnovni namen obvestila, ki ga bodo prejeli vsi lastniki nepremičnin, je seznanitev z izračunano tržno vrednostjo nepremičnin. Če se lastniki ne bodo strinjali z uporabljenimi modeli za izračun vrednosti nepremičnin, bodo to sporočili Geodetski upravi RS. Na obvestilih bodo poleg podatka o posplošeni tržni vrednosti nepremičnin navedeni tudi podatki o nepremičninah. Lastniki bodo imeli dva meseca časa, da bodo na obrazcih  ali s pomočjo aplikacije, geodetski upravi sporočili morebitne spremembe podatkov ali dali pripombe na modele vrednotenja nepremičnin.

V času obveščanja od 4.10.2010 do 17.11.2010, bo na Občini Jesenice v skladu z določili ZMVN-ja potekala Javna razgrnitev predlogov modelov vrednotenja nepremičnin za Občino Jesenice. Vse zainteresirane občane, obveščamo, da bo Javna razgrnitev potekala na Oddelku za okolje in prostor, v pisarni P8, v delovnem času Občine Jesenice:

 • - ponedeljek, torek: 8.00 –15.00
 • - sreda: 8.00 – 17.00
 • - petek: 8.00 – 13.00.


Vse dodatne informacije dobijo zainteresirane osebe na tel. št.: 045/869-339 (Andraž Tolar), 045/869-221(Eva Deretić), ali po elektronski pošti:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

 

Sestava sveta

# IME IN PRIIMEK FUNKCIJA PREDSTAVNIK
1. Aleš Koželj predsednik Medobčinski inšpektorat in redarstvo
2. Miroslav Volmajer namestnik predsednika Policijska postaja Jesenice
3. Sebastjan Klukovič član Jeko-in d.o.o., Sektor Komunala
4. Zorica Kos članica Osnovna šola Poldeta Stražišarja
5. Vinko Lavtižar član Občani občine Jesenice
6. Barbara Dežman članica Vzgojno varstvena organizacija Jesenice
7. Primož Turk član Alpetour, d.d. – potniški promet
8. Matjaž Gale član Osnovne šole v občini Jesenice
9. Aleksander Jernejc član Občani občine Jesenice

Pristojnosti oddelka za finance, plan in analize

 • opravlja strokovne naloge pri pripravi in izvajanju proračuna, spremembe in rebalansa  proračuna
 • opravlja strokovne naloge pri pripravi zaključnega računa proračuna in letnega poročila
 • skrbi za klasifikacijo in strukturo  proračuna ter usklajevanje pri pripravi proračunskih dokumentov
 • opravlja finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov občine in občinske uprave
 • pripravlja poročila o izvrševanju proračuna
 • vodi proračunsko računovodstvo
 • pripravlja računovodska in finančna poročila
 • vodi evidenco premoženja občine in pripravlja premoženjsko bilanco
 • obračunava  plače in ostale osebne prejemke
 • spremlja in nadzira porabo sredstev pri neposrednih proračunskih uporabnikih
 • opravlja naloge v zvezi s financiranjem proračunskih uporabnikov
 • upravlja denarne tokove, bančne, denarne in naložbene transakcije
 • upravlja z dolgovi in poroča o zadolževanju
 • opravlja  strokovni pregled finančnih elementov pri sklepanju pogodb
 • spremlja predpise s področja javnih financ in računovodstva
 • sodeluje pri pripravi in vodenju projektov s svojega delovnega področja
 • opravlja druge strokovne naloge s svojega delovnega področja

 

 

Sedež uprave

Cesta železarjev 6a, 4260 Jesenice (Upravni center Jesenice).

Medobčinsko redarstvo

KONTAKT

naslov: Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

telefon: (04) 5869 282

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Poslovni čas redarstva

ponedeljek, torek, četrtek: 8.00 – 15.00

sreda: 8.00 – 17.00

petek: 8.00 – 13.00

Uradne ure redarstva

Osebno

ponedeljek: 9:00 – 11:00

sreda: 9:00 – 11:00

 

Po telefonu

ponedeljka – petka: 6.00 – 20.00

sobota, nedelja, prazniki: 9.00 – 17.00

 

Medobčinski inšpektorat

KONTAKT

naslov: Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

telefon: (04) 5869 301

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Poslovni čas inšpektorata

ponedeljek, torek, četrtek: 8.00 – 15.00

sreda: 8.00 – 17.00

petek: 8.00 – 13.00

Uradne ure inšpektorata

Osebno

ponedeljek: 9:00 – 11:00

sreda: 9:00 – 11:00

 

Po telefonu

ponedeljka – petka: 6.00 – 20.00

sobota, nedelja, prazniki: 9.00 – 17.00

 

Skupna notranje revizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

Splošno

Organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic je bil ustanovljen z namenom vzpostavitve in učinkovitega izvajanja funkcije notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov občin ustanoviteljic.

Uporabne povezave