Obvestila za javnost

nov  2011 17

Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si

Datum:  18.11.2011

Številka: 478-14/2011

Občina Jesenice, Občinska uprava, Oddelek za okolje in prostor, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (UL RS 80/99 in spr., v nadaljevanju ZUP), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93 in spremembe), 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice (Ur. list RS št. 63/99), 23. člena Zakona o graditvi objektov (UL RS 110/02 in spr., v nadaljevanju ZGO-1) ter pooblastila, št. 020-1/05, z dne 2.2.2011, v zadevi ukinitve statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti, naslednjo:

ODLOČBO

1. Zemljišču s parc. št. 691/6 k.o. (2178) Koroška Bela, dvorišče v izmeri 370 m2, se ukine status javnega dobra.

 

2. Po pravnomočnosti, bo ta odločba služila kot listina za zemljiškoknjižni vpis zemljišča s parc. št. 691/6 k.o. (2178) Koroška Bela, kjer se vknjiži lastninska pravica na ime in v korist pravne osebe:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,

EMŠ: 5874335000, v deležu – do celote.

3. Stroški postopka niso zaznamovani.

Obrazložitev:

Zemljišče s parc. št. 691/6 k.o.  (2178) Koroška Bela,  dvorišče v izmeri 370 m2, je v zemljiško knjigo vpisano kot javno dobro. Zemljišče je prostorsko locirano med stanovanjsko stavbo na naslovu Gorska pot 4 in njenim gospodarskim poslopjem, v naravi pa predstavlja pripadajoče zemljišče k stanovanjski stavbi ter gospodarskemu objektu in kot tako, skupaj z objektoma, predstavlja funkcionalno zaokroženo celoto.

Onič Slavica in Zupan Boris, sta kot solastnika stanovanjskega objekta in gospodarskega poslopja s parc. št. 85/1 in parc. št. 85/2 obe k.o. (2178) Koroška Bela, izkazala interes za odkup zemljišča s parc. št. 691/6 k.o. (2178) Koroška Bela, ki predstavlja pripadajoče zemljišče.

Glede na navedeno in na dejansko stanje, nepremičnina s parc. št. 691/6 k.o. (2178) Koroška Bela, ni v funkciji javnega dobra in ne izpolnjuje pogojev za pridobitev oziroma ohranitev statusa javnega dobra, temveč dejansko predstavlja pripadajoče zemljišče k  objektoma, ki sta v lasti oseb zasebnega prava.

Nepremičnini se status javnega dobra odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa izda upravni organ, ki ji je status podelil. (1. odstavek 23. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1).

Občinski svet Občine Jesenice je iz zgoraj navedenih razlogov, na svoji 11. redni seji, dne 27.10.2011 odločil (sprejem sklepa), da se zemljišču s parc. št. 691/6 k.o. (2178) Koroška Bela, dvorišče v izmeri 370 m2, ukine status javnega dobra. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 92/2011 z dne 17.11.2011 in je pričel veljati z naslednjim dnem po objavi.

Na podlagi citiranega sklepa je pristojni organ občinske uprave, Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, izdal to odločbo, z vsebino, kot je razvidna iz njenega izreka. Po pravnomočnosti bo ta odločba služila kot listina za zemljiškoknjižni vpis, kjer bo vpisana lastninska pravica na ime in v korist Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, EMŠ: 5874335000, v deležu – do celote.

S tem je odločba utemeljena.

Stroški postopka niso zaznamovani.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Kabinet župana Občine Jesenice.

Rok za pritožbo je 15. dni od objave te odločbe na oglasni deski  Občine Jesenice. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, Jesenice. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso najkasneje do izdaje odločbe, po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS št. 42/07 –UPB-3 in spremembe) v znesku 16,81 EUR.

Svetovalec  III

Polona Smolej, univ. dipl. prav.

Vročiti:

  1. Oglasna deska 1x
  2. Spis 1x
Prebrano 6026 krat Nazadnje urejano na četrtek, 17 november 2011 13:27

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave