Skok na osrednjo vsebino
Natisni to stran
mar  2020 11

Informacija z 8. redne seje Sveta KS Blejska Dobrava

Informacija z 8. redne seje Sveta KS Blejska Dobrava, ki je bila v torek, 3. marca 2020 ob 19.00, v pisarni KS Blejska Dobrava.

Pod prvo točko je bila opravljena predstavitev aktivnosti in priprava na spremembe tokov turistov v in iz Vintgarja. Na seji so poleg članov Sveta KS sodelovali še vabljeni predstavniki občine Jesenice, RAGOR-ja in Turističnega društva Gorje.

Predstavljene so bile dosedanje in predvidene aktivnosti in način usmerjanja turistov zaradi povečanega obiska v zadnjih letih v soteski Vintgar. V obširni razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni je bilo dogovorjeno naslednje:

 Turisti bodo v sotesko Vintgar vstopali na vstopni točki v Podhomu in izstopali na oziroma pod slapom Šum. Od tu bodo označene pešpoti, ki vodijo:

 1. Od Slapa šum prekoHoma v Zasip.
 2. Od slapa šum na Blejsko Dobravo in sicer:
 • po pešpoti mimo »Vahtnice« do križišča pri Svetinu, levo čez »strmo stran« v Podhom ali desno mimo vaškega jedra do železniške in avtobusne postaje;
 • po pešpoti mimo »Vahtnice« nato, desno po makadamski poti do lokalne ceste za pokopališče in od tu do parkirnega prostora pri pokopališču ali levo do gostilne Pr Jurču in nato skozi železniški podhod do Vaškega jedra ali do avtobusne in železniške postaje;
 • po makadamski cesti mimo pokopališča, skozi železniški podhod do vaškega jedra oziroma do avtobusne in železniške postaje;
 • turisti, ki bodo prišli na Blejsko Dobravo bodo šli peš od parkirnega prostora pri pokopališču mimo gostilne pr Jurču, skozi železniški podhod, mimo Vaškega jedra do križišča pri Svetinu in nato desno naprej čez »strmo stran« do Podhoma. Od tu se vračajo po soteski Vintgar do slapa Šum in nazaj do parkirnega prostora po zgoraj opisanih poteh.

Vse pešpoti bodo ustrezno označene, da bo usmerjanje turistov potekalo nemoteno. Urejene bodo pešpoti in na posameznih mestih postavljene ograje, zaradi nemotenega opravljanja pogrebne dejavnosti, bo  urejena  cesta  in na novo zasajena živa meja mimo mrliških vežic. Občina Jesenice pripravlja tudi vse potrebno za parkiranje na parkirnem prostoru pri pokopališču.

Za prevoz turistov iz Blejske Dobrave do Jesenic in v drugo smer do Bleda bodo vozili okrepljeni redni vlaki. V primeru potrebe bodo prevozi turistov organizirani tudi z avtobusi. Vsekakor je pričakovati, da bo večina turistov hodila peš po zgoraj navedenih poteh.

O vseh predvidenih spremembah bodo krajani obveščeni tudi preko Jeseniških novic.

V nadaljevanju seje so bili člani sveta seznanjeni z aktivnostmi med sejama:

 • potrdili so sklep korespondenčne seje,
 • potrdili zaključni račun za leto 2019 za KS Blejska Dobrava;
 • potrdili dopolnjen program dela Sveta KS;
 • podali soglasja za imenovanje člana Sveta Triglavski narodni park;
 • se dogovorili za čistilno akcijo, ki bo v soboto 18. 4. 2020,
 • predlagali postavitev prometnih znakov na Kočni (otroci na cesti in omejitev hitrosti na 50 km/h);
 • predlagali postavitev dveh prometnih znakov na območju Blejske Dobrave.

Anton Hribar
predsednik Sveta KS
Blejska Dobrava

Prebrano 1334 krat