Skok na osrednjo vsebino
Natisni to stran
jul  2021 09

Informacija s 13. redne seje Sveta KS Blejska Dobrava

Informacija s 13. redne seje Sveta KS Blejska Dobrava, ki je bila v sredo, 7. 7. 2021, ob 20.00, v pisarni KS Blejska Dobrava.

Na seji so bile obravnavane naslednje teme:

  • aktivnosti, ki so se odvijale med sejama ali so v teku in
  • priprave na praznovanje krajevnega praznika, ki bo 28. 8. 2021 ob 16.30 uri, v Vaškem jedru.

Predsednik je prisotne seznanil, da dela na Lipcah potekajo, prihaja pa  do občasnih objektivnih in subjektivnih težav, kar podaljšuje čas gradnje. Kljub temu je uvoz k Perunu in križišče končano, opremo na črpališču vgrajujejo. Gradnja kanalizacije in drugih vodov  na vseh odsekih do stanovanjskih objektov vključno z glavnim vodom je vgrajena do hiše številka 12. V bližnji prihodnosti je predvideno asfaltiranje  ceste pri črpališču in ceste s priključki od nogometnega igrišča naprej do kraja vgradnje vodov.

3. 5. 2021 je v prostorih KS potekal sestanek s krajani Kočne glede možnosti nakupa zemljišča, na katerem je igrišče. Pobuda krajanov je bila posredovana občini, kjer so v nadaljevanju stekli postopki za namero odkupa, ki je bila potrjena na seji občinskega Sveta. V nadaljevanju je prišlo do podpisa pogodbe s prodajalcem.

Med 3. 5. 2021 in 11. 6. 2021 je potekalo zbiranje predlogov za participativni proračun. Podanih  je bilo kar nekaj predlogov za KS Blejska Dobrava.

16. 6. 2021  je potekal   ogled  treh kapelic na območju KS s predstavniki Ragor-ja in občine Jesenice. Za  njihovo obnovo postopke vodita občina Jesenice in Ragor.

2. 7. 2021  je bil opravljen ogled v Vintgarju, glede sanacije erozije, ki je nastala zaradi plazu nad razgledno ploščadjo in zasutjem odtočnih kanalov. Ob tem je bilo ugotovljeno, da sanacija mostu preko reke Radovne v Vintgarju še ni opravljena, kar predstavlja veliko nevarnost za možnost poškodbe obiskovalcev. O stanju je bila obveščena predstavnica  lastnika mostu- Energetika Jesenice.

Od občine Jesenice so bile pridobljene naslednje informacije:

  • aktivnosti za ureditev ceste ob igrišču na Lipcah so v teku in bo v kratkem izdelan projekt;
  • za gradnjo kanalizacijskih odsekov na Blejski Dobravi od hiše 106- 102 in od 127d- 126 so projekti v pripravi;
  • za služnost na območju Kočne za gradnjo kanalizacije in pločnika naj bi bila soglasja podana;
  • Na parkirnem prostoru na pokopališču na Blejski Dobravi, so v skladu z odlokom občine postavljeni parkomati, vertikalna in horizontalna prometna signalizacije pa bo postavljena v naslednjem obdobju.

Sprejet je bil sklep, da se začne s pripravami za organizacijo praznovanja krajevnega praznika. Glede tega bo sklican poseben sestanek s predstavniki vseh sodelujočih pri pripravi in izvedbi praznovanja. Če zdravstvene razmere morebiti ne bi dopuščale zbiranja ljudi, bo prireditev odpovedana.

 

S spoštovanjem,

Anton Hribar
predsednik Sveta KS
Blejska Dobrava

Prebrano 701 krat Nazadnje urejano na petek, 09 julij 2021 10:43