Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

avg 2014 13

Informacija v zvezi s podpisovanjem obrazcev za dajanje podpore kandidaturi za lokalne volitve

Informacija v zvezi s podpisovanjem obrazcev za dajanje podpore kandidaturi za župana in obrazcev za dajanje podpore kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

Obveščamo vas, da na podlagi Razpisa rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 47/14 z dne 24. 6. 2014) prične teči rok za dajanje podpor v postopku kandidiranja županov in članov občinskega sveta oz. listam kandidatov za volitve članov občinskih svetov. 

Podpisi volivcev se zbirajo od:

ponedeljka, 21. julija 2014, do vključno srede, 10. septembra 2014.

Evidentiranje obrazcev poteka v poslovnem času:

  • na sedežu Upravne enote Jesenice, Cesta železarjev 6 a, soba št. 131.

1.1.       Dajanje podpore v postopku določanja kandidatur za župana občine oziroma za člane občinskega sveta pred pristojno uradno osebo na upravni enoti

Obrazec podpore podpiše volilni upravičenec OSEBNO pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj njegovega stalnega prebivališča.

Uradni osebi mora predložiti poleg izpolnjenega obrazca tudi veljavni osebni dokument s sliko, na podlagi katerega se lahko ugotovi identiteta volivca.

1.2.       Dajanje podpor v bolnišnicah, domovih za starejše občane, zavodih za invalidne osebe, zavodih za prestajanje zaporne kazni in drugih podobnih zavodih

Na podlagi 47. člena ZVDZ lahko volivci, ki so v času zbiranja podpor v bolnišnicah, domovih za starejše, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju zaporne kazni, izrazijo svojo podporo kandidatom za župane in člane občinskega sveta tako, da njihovo istovetnost na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma zavoda. Osebo, zaposleno v zavodu oziroma organu (npr: socialno delavko, osebo odgovorno za prijavo prebivališča...), pooblasti odgovorna oseba zavoda oziroma organa.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred pooblaščeno osebo organa oziroma zavoda. Pooblaščena oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom organa oziroma zavoda, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore pošlje kandidatu oziroma predlagatelju, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje upravni enoti za evidentiranje podpore v register stalnega prebivalstva.

1.3.       Dajanje podpor volivcev, ki zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo pred upravni organ

Volivci, ki zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno na upravno enoto, lahko najkasneje petnajst dni pred potekom roka za predložitev list kandidatov, vložijo zahtevo za izdajo obrazca in obisk uradne osebe na domu.

Volivci lahko zahtevo za obisk na domu sporočijo upravni enoti po telefonu ali po pošti (tudi elektronsko). V zahtevi morajo navesti svoje osebne podatke, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, telefonsko številko in navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno zglasiti pred upravnim organom. Zdravstvenega stanja ni potrebno dokazovati s kakršnimikoli dokazili, zadošča le navedba volivca.

Upravna enota preveri ali je vlagatelj zahteve vpisan v evidenco volilne pravice in ga po telefonu obvesti o obisku uradne osebe na njegovem domu, najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev list kandidatov.

Marta Kavčič
vodja Oddelka za upravne notranje zadeve

Prebrano 4392 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave