Obvestila za javnost

Občina Jesenice predvidoma v prihodnjem tednu v sklopu projekta »Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture« začenja z rekonstrukcijo prometne infrastrukture na območju Ceste Franceta Prešerna na Jesenicah. Trenutno poteka zakoličba, predvidoma od srede 13.11. dalje (odvisno od vremenskih razmer) pa bo na območju Ceste Franceta Prešerna veljala popolna zapora ceste. Dostop do objektov na trasi obnove bo omogočen. Zapora se bo pričela pri objektu Dinosa in se bo zaključila pri objektu podjetja Plastkom.

Včeraj, 5. novembra 2019, je na Jesenicah potekal 9. sestanek koordinacije županov občin Zgornje Gorenjske v mandatu 2018–2022. Tokratni sestanek je bil usmerjen v problematiko okolja, ravnanja z odpadki ter možnosti termične obdelave odpadkov na Jesenicah.

Uvodoma so se župani zbrali na lokaciji deponije odpadkov Mala Mežakla, kjer so si v naravi ogledali stanje na deponiji. Sledil je sestanek v kabinetu župana občine Jesenice, pri gostitelju tokratne koordinacije g. Blažu Račiču. Zaradi aktualnosti problematike se je na tokratnem sestanku županom Zgornje Gorenjske pridružil tudi župan občine Tržič mag. Borut Sajovic. Osrednja tema sestanka, ki sta se ga udeležila tudi državni sekretar z Ministrstva za okolje in prostor g. Marko Maver in direktorica Direktorata za okolje ga. Tanja Bolte, je bila osredotočena na reševanje izzivov ravnanja z odpadki povezanih z deponijo Mala Mežakla.

Župan občine Jesenice g. Račič je seznanil goste s situacijo, izzivi in plani na področju zbiranja in ravnanja z odpadki na Jesenicah, na Mali Mežakli in širše. Predstavil je pripravljenost občine za umestitev moderne sežigalnice v prostor na Jesenicah. Poseben problem predstavlja koncesionar za predelavo odpadkov, podjetje Ekogor, ki predelanih odpadkov ne odvaža na sežig. Opozoril je na podjetje Plastkom, edino v državi, ki se ukvarja s predelavo odpadnih nagrobnih sveč. Izpostavil je tudi neenakopraven položaj med občinami, ki so koncesionarji deponije napram pogodbenikom. Na deponiji Mala Mežakla je zgrajena infrastruktura, ki omogoča gradnjo tretjega odlagalnega polja.

Predstavnika Ministrstva za okolje sta opozorila, da gradnja novega odlagalnega polja ni v sladu s smernicami, ki predvidevajo zmanjševanje količine odpadkov. Nakopičene odpadke država rešuje z intervencijskim zakonom, ki se izvaja. Zakonodaja se posodoblja, sheme se ukinjajo, povečuje se odgovornost proizvajalcev. Sestanek na temo sežigalnice bo na ministrstvu dan po koordinaciji, v letošnjem letu se pričakuje odločitev ministrstva. Predviden čas gradnje za sežigalnico je 4 leta. Odpadki se ne smejo kopičiti, kratkoročna rešitev je izvoz in po potrebi dvig cen. Za zmanjševanje količine odpadkov je potrebno stalno osveščanje, pri čemer imajo pomembno vlogo komunalna podjetja. Državni sekretar g. Maver se namerava natančno seznaniti s težavami podjetja Ekogor. Župani so se strinjali, da je viden napredek na področju ravnanja z odpadki, predvsem pri volji za gradnjo sežigalnic.

Gostitelj srečanja g. Blaž Račič se je v imenu županov Zgornje Gorenjske zahvalil vsem prisotnim za sodelovanje na sestanku ter pripravljenost za pomoč pri iskanju rešitev.

Naslednja koordinacija bo usmerjena v problematiko turistične infrastrukture, paliativne oskrbe ter šolanja otrok po posebnem programu.

Uporabne povezave