Obvestila za javnost

Včeraj, 4. junija, je na Bledu potekal 6. sestanek županov občin Zgornje Gorenjske v mandatu 2018–2022. Tokratni sestanek je bil usmerjen v problematiko šolstva na Zgornjem Gorenjskem. Osrednja tema je bila osredotočena na reševanje izzivov in problematike izobraževanja in športa na Gorenjskem. Ugotovljeno je bilo, da poleg splošno poznane problematike obstajajo posebnosti specifične za občine Zgornje Gorenjske.

Izzivi, za katere se iščejo rešitve, se pojavljajo na različnih področjih:

  • na področju osnovnega šolstva in vrtcev so potrebne adaptacije in dozidave, za katere občine potrebujejo sofinanciranje;
  • na področju strokovnega in srednjega izobraževanja je nujno zagotoviti nove vsebine in obnoviti Srednjo šolo na Jesenicah;
  • na področju športa predstavlja poseben izziv preživetje hokeja na Jesenicah, hokejski klub HDD Jesenice potrebuje finančno pomoč;
  • izziv predstavlja sofinanciranje programov usposabljanja na Ljudski Univerzi Jesenice;
  • problem predstavlja prekrivanje velikih mednarodnih športnih prireditev s šolskimi počitnicami.

Razprava se je nadaljevala s problematiko javnih razpisov, ki zaradi različnih omejitev, npr. časovnih, otežujejo uspešnost prijave in pridobivanja sredstev za sofinanciranje občinskih projektov s področja izobraževanja. Minister dr. Jernej Pikalo je izkazal razumevanje za izražene probleme ter obljubil pomoč pri iskanju rešitev, kar bo zahtevno tudi zaradi medresorskega usklajevanja.

Gostitelj srečanja, g. Janez Fajfar, se je v imenu županov Zgornje Gorenjske zahvalil ministru za udeležbo na sestanku koordinacije županov na Bledu ter za pripravljenost pomagati pri reševanju aktualnih problemov.

Uporabne povezave