Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Tudi v letu 2021 se je nadaljevalo »izredno stanje« zaradi epidemioloških ukrepov, ki smo jih morali upoštevati pri večini aktivnosti v krajevni skupnosti. Z drugimi besedami, izvajali smo prilagojen program, pri čemer smo morali nekatere standardne akcije tudi opustili.

V 97. letu starosti se je poslovila Mira Jazbinšek, častna občanka občine Jesenice, prva in dolgoletna ravnateljica Srednje zdravstvene šole Jesenice.

Mira Jazbinšek je bila rojena leta 1926 v Hras­tniku, se izšolala za medicinsko sestro, zatem pa je v različnih mestih tedanje Jugoslavije pomagala pri ustanavljanju zdravstvenih šol. Leta 1962 je bila poslana na Jesenice, kjer je Občina Jesenice ustanavljala srednjo zdrav­stveno šolo za potrebe bolnišnice in širše Gorenjske. Ravnateljica šole je ostala kar 22 let, uspela je pridobiti najboljše predavatelje, učenci so lahko opravljali prakso v zdrav­stvenih ustanovah po vsej Gorenjski. Nadzor nad delom in praktičnim poukom v Bolnišnici Jesenice je opravljala sama. Poskrbela je za dobro usposobljene medicinske kadre tudi drugod po Sloveniji. Leta 1965 je ustanovila dislocirani oddelek v Trbovljah. Organizirala in vodila pa je tudi izobraževanja zaposlenih v Ljubljani in na Jesenicah. Kot prva ravnateljica jeseniške Srednje šole za medicinske sestre ima velike zasluge, da je Srednja zdravstvena šola ostala na Jesenicah. V času velikih pritiskov, da se jeseniška šola priključi ljubljanski, ji jo je kar nekajkrat uspelo ohraniti na Jesenicah. Srednja zdravstvena šola je bila ob preselitvi v Center srednjega usmerjenega izobraževanja po njeni zaslugi že popolnoma izoblikovana in je imela dober ugled po vsej Sloveniji. Vse to je prav gotovo pripomoglo k lažjemu pridobivanju dovoljenj za ustanovitev Visoke šole za zdravstveno nego, danes Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Upokojila se je leta 1983. Za svoje delo je leta 1974 prejela zlati znak Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ter leta 1998 priznanje zdrav­stvene šole Jesenice. Občina Jesenice ji je najvišje občinsko priznanje, tj. naziv častne občanke, podelila leta 2016.

Uporabne povezave