Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Občinski svet Občine Jesenice se je danes sestal na svoji 3. redni seji, na kateri so obravnavali 17 točk (s podtočkami). Med drugim so sprejeli rebalans proračuna občine za leto 2023.

Jesenice v kratkem, natančneje 20. marca, praznujejo svoj občinski praznik, zato so ta mesec v znamenju tega praznika tudi delo občinske uprave in dogodki v naši občini. Na dan praznika bo v Gledališču Toneta Čufarja organizirana osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj letošnjim občinskim nagrajencem. Dejstvo, da vsako leto ob objavi javnega razpisa prejmemo veliko število pobud za podelitev občinskih priznanj, kaže na to, da v občini še vedno obstaja veliko število posameznikov, ki so s svojim delom v lokalni skupnosti le-te pomembno obogatili, kar me veseli in, čeprav priznanja ni možno podeliti vsem naenkrat, navdaja s ponosom. Takšni so tudi dosežki letošnjih nagrajencev, zato je prav, da se jim ob občinskem prazniku izkaže posebna čast.

 1. Sklic 3. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice
 2. Potrditev besedila zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice, ki je bila 26. 1. 2023
 3. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA
 4. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavoda za šport Jesenice« - UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 5. Predlog Odloka o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 6. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 7. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 8. Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2023 – 2. dopolnitev Načrta pridobivanja premičnega premoženja
 9. Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2023 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
 10. Predlog spremembe Letnega programa športa v Občini Jesenice za leto 2023
 11. Predlog spremembe Letnega programa kulture v Občini Jesenice za leto 2023
 12. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2023
 13. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2023
 14. Predlog za izvedbo participativnega proračuna Občine Jesenice »JES odločam« za obdobje 2024 - 2025
 15. Predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2023 – 2026
 16. Predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice za obdobje 2022 - 2032
 17. Volitve in imenovanja
 18. Vprašanja in pobude
Na družbenem omrežju Facebook se je razširila informacija, da koncesionar Enos OTE spreminja način zaračunavanja daljinskega ogrevanja, ki naj bi po novem zaračunaval ogrevanje po kvadraturi stanovanja. Obrnili smo se neposredno na koncesionarja, kjer pojasnjujejo, da gre za primer enega večstanovanjskega objekta na Plavžu, katerega stanovalci so bili že decembra obveščeni o nedelujočih delilnikih toplote in o njihovi predvideni zamenjavi v letu 2023, čemur sledi drugačen način zaračunavanja. Poleg stanovalcev je bil o tem obveščen tudi upravnik stavbe, hkrati z informacijo o možnosti nabave novih delilnikov ali preko podjetja ENOS ali prek drugega dobavitelja. Strošek kljub temu zaračunanega odčitavanja bo uporabnikom povrnjen pri naslednji položnici. Način zaračunavanja daljinskega ogrevanja se v splošnem torej ne spreminja.

Župan mag. Peter Bohinec je danes skupaj z v. d. direktorico občinske uprave mag. Vero Djurić Drozdek v svojem kabinetu sprejel načelnika Policijske postaje Jesenice Milana Radonjiča in direktorico Policijske uprave Kranj Melito Močnik. Spregovorili so o delu jeseniške policijske postaje, varnostni sliki v občini Jesenice, ki je ocenjena kot dobra, in o sodelovanju med lokalno skupnostjo, vključno z medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, ter policijo. Župan je predstavnikoma policije predstavil tudi kratkoročne načrte Občine v povezavi s prihajajočimi slovesnostmi in prireditvami, pri čemer sta se predstavnika policije strinjala, da bodo policijski nadzor v času prireditev z namenom okrepitve varnosti in preprečevanja vandalizma še okrepili. Dosedanje sodelovanje med lokalno skupnostjo in policijo so ocenili kot zgledno ter izrazili prepričanje, da bo tako ostalo tudi v prihodnje.

Uporabne povezave