Obvestila za javnost

Na včerajšnji 4. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice je bilo obravnavanih 19 točk, med katerimi je bila najpomembnejša druga obravnava proračuna občine Jesenice za leto 2015. Tega so svetniki sprejeli soglasno.

Občinski svet občine Jesenice je na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice proračun občine Jesenice za leto 2015 obravnaval takoj po potrditvi zapisnikov. Vloženih je bilo 15 amandmajev, od katerih je bilo šest amandmajev sprejetih, pet nesprejetih, štiri amandmaje pa so predlagatelji na podlagi dodatne obrazložitve strokovnih služb umaknili. Največje presenečenje seje je bilo zagotovo končno glasovanje o sprejemu proračuna, saj je za njegov sprejem glasovalo vseh 28 svetnikov.

Občinski svet je na svoji 3. redni seji, 23. decembra, med drugim obravnaval tudi predlog ukinitve video snemanja sej. Občinska uprava je namreč predlagala, da se zaradi minimizacije stroškov pri pripravi proračuna za naslednje leto ter slabih rezultatov gledanosti, ta strošek, ki je zdaj znašal slabih 1.000 na sejo, ukine in se na spletni strani občine Jesenice objavljajo le zvočni posnetki sej v aktualnem času. Predlog za ukinitev sej je 26 prisotnih svetnikov sprejelo s 15 glasovi za predlog in 11 glasovi proti.

Občinski svet Občine Jesenice je včeraj opravil dve seji, in sicer je bilo na sporedu nadaljevanje 2. redne seje, ki je bila novembra prekinjena pri točki prvi obravnavi proračuna za leto 2015, ter 3. redna seja. Na začetku so svetnike že tradicionalno obiskali skavti in skavtinje z Jesenic in Breznice, ki so županu prinesli luč miru iz Betlehema.

Na včerajšnji 2. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice je bilo obravnavanih 12 točk, med katerimi je bila najpomembnejša prva obravnava proračuna občine Jesenice za leto 2015. Na seji so svetniki sprejeli ugotovitveni sklep o prenehanju mandata enega od članov Občinskega sveta in hkrati predsednika Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ter potrdili Miho Rebolja za poklicnega podžupana občine Jesenice.

Včeraj v popoldanskih urah je bila sklicana prva redna oziroma konstitutivna seja Občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2014–2018. Na seji je svoj mandat uradno nastopilo 28 svetnikov, svoj tretji mandat pa je nastopil tudi župan Tomaž Tom Mencinger, ki je bil v drugem krogu volitev izvoljen z dobrimi 66 odstotki glasov. 

Kolpern na Stari Savi je včeraj popoldne gostil zadnjo sejo Občinskega sveta občine Jesenice v mandatnem obdobju 2010–2014. Slavnostna seja je bila namenjena pregledu opravljenega dela v tem obdobju, hkrati pa je obeležila zaključek skupnega dela članov občinskega sveta, župana ter strokovnih služb Občine Jesenice.

Župan Tomaž Tom Mencinger je na seji predstavil poročilo o opravljenem delu v mandatnem obdobju, hkrati pa so se prisotni dotaknili tudi temnejših točk mandata – projektov in ciljev, ki jih kljub trudu ni bilo možno doseči in se jim bo potrebno posvetiti tudi v prihodnje.

V mandatnem obdobju 2010–2014 je bilo sicer sklicanih 37 rednih sej, 5 izrednih ter 2 žalni seji. Svetniki so obravnavali 592 točk dnevnega reda (v povprečju 14 točk na sejo) in glasovali o 687 predlogih sklepov (v povprečju 16 sklepov na sejo). Od teh 687 predlogov sklepov 18 sklepov ni bilo sprejetih (pri čemer je bilo 8 nesprejetih sklepov predlaganih s strani občinske uprave, 9 s strani članov občinskega sveta in 1 sklep s strani delovnega telesa), vsi sprejeti sklepi pa so bili realizirani. V tem obdobju je bilo ustno ali pisno postavljenih tudi 373 vprašanj ali pobud (povprečno slabih 9 na sejo).

Poročilo o opravljenem delu v mandatnem obdobju 2010–2014 objavljamo v priponki.

Kdaj:  30. september 2014 ob 18:00
Kje: banketna dvorana objekta Kolpern na Stari Savi, Fužinska cesta 2a na Jesenicah
Kdaj: 26. september 2013 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 29. seje Občinskega sveta, ki je bila 26. septembra 2013

Kdaj:  31. januar 2013 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 24. seje Občinskega sveta, ki je bila 31. januarja 2013

Kdaj:  22. novembra 2012 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 22. seje Občinskega sveta, ki je bila 22. novembra 2012

Kdaj: 25. oktober 2012 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 21. seje Občinskega sveta, ki je bila 25.10.2012

Kdaj: 20. september 2012 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 20. seje Občinskega sveta, ki je bila 20. septembra 2012

Kdaj:  24. maj 2012 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 18. seje Občinskega sveta, ki je bila 24.5.2012

Kdaj:

24. november 2011 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 12. seje Občinskega sveta, ki je bila 24. novembra 2011

Po odstopu Borisa Breganta z mesta občinskega svetnika občine Jesenice je občinski svet na septembrski seji potrdil mandat naslednji z liste Socialnih demokratov v prvi volilni enoti (ta obsega krajevne skupnosti Hrušica, Planina pod Golico in Staneta Bokala) - Mirjani Planinčič.

Nova občinska svetnica, ki bo to nalogo opravljala preostanek mandata, je stara 46 let, po izobrazbi je ekonomska tehnica, stanuje pa na Bokalovi ulici.

Sestava občinskega sveta, mandata 2010 - 2014

Kdaj:

2. junij 2011 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta, ki bo 2. junija 2011

Kdaj:

 19. maj 2011, ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 8. seje Občinskega sveta, ki je bila, 19.5.2011

Kdaj:

21. april 2011 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 7. seje Občinskega sveta, ki je bila v četrtek 21.4.2011

Kdaj:

31. marec 2011, ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 6. seje Občinskega sveta, ki je bila 31. marec 2011

Kdaj:

24. februar 2011 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta z dne 24.2.2011

Uporabne povezave