O občini

Turistični znak občine Jesenice - Celostna grafična podoba

Celostna grafična podoba (CGP) je grafični sistem, ki ga uporabljamo kot vizualni prikaz svoje identitete. CGP ni zgolj logotip, ampak celota, ki določa pojavljanje v vizualnih komunikacijskih sredstvih.

Pravilna in dosledna uporaba celostne grafične podobe je zelo pomembna, saj je znak najpomembnejši element vizualne komunikacije. Ob vsaki uporabi znaka pošiljamo javnosti sporočilo o kakovosti svojih storitev in o tem koliko cenimo svojo organizacijo. Želimo, da nas ljudje vidijo kot kredibilne zato menimo, da je dosledna uporaba elementov celostne grafične podobe pomembna, pa naj gre za interni dokument ali za tiskovino, ki bo reproducirana v tisočih izvodih.

Ta dokument je naj bo vodnik skozi celostno grafično podobi, in uporabo te pri vizualnih komunikacijah. Želimo, da spoštujete določila, ki smo jih sprejeli in ne zlorabljate elementov naše podobe.