Drugi organi

Razglas
o razgrnitvi splošnih volilnih imenikov za glasovanje na rednih volitvah v občinske svete in redne volitve županov

Oddelek za upravne notranje zadeve Upravne enote Jesenice obvešča volivce, ki bodo na dan 5. 10. 2014 na podlagi splošne volilne pravice volili, da so v skladu z 21. členom Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/2007 - ZEVP-1-UPB1) od 10. 8. 2014 do vključno 19. 9. 2014 razgrnjeni splošni volilni imeniki.

Volilni imeniki so razgrnjeni na sedežu Upravne enote Jesenice, Cesta železarjev 6 a, Oddelek za upravne notranje zadeve, soba št. 131.     

Vsak volivec ima pravico pregledati splošne volilne imenike in zahtevati popravek: 

  • če sam ali kdo drug ni vpisan v splošni volilni imenik volišča, na katerem ima pravico glasovati,
  • če je vpisan kdo, ki nima volilne pravice ali nima volilne pravice na območju tega volišča,
  • če je vpisana oseba, ki je umrla,
  • če je nepravilno vpisano osebno ime ali drug podatek, ki se nanaša nanj ali na koga drugega.

Popravek splošnega volilnega imenika lahko zahteva volivec ustno ali pisno na Oddelku za upravne notranje zadeve, soba št. 131, do 19. 9. 2014.

Informacija v zvezi s podpisovanjem obrazcev za dajanje podpore kandidaturi za župana in obrazcev za dajanje podpore kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

Obveščamo vas, da na podlagi Razpisa rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 47/14 z dne 24. 6. 2014) prične teči rok za dajanje podpor v postopku kandidiranja županov in članov občinskega sveta oz. listam kandidatov za volitve članov občinskih svetov. 

Podpisi volivcev se zbirajo od:

ponedeljka, 21. julija 2014, do vključno srede, 10. septembra 2014.

Evidentiranje obrazcev poteka v poslovnem času:

  • na sedežu Upravne enote Jesenice, Cesta železarjev 6 a, soba št. 131.

Rezultati volitev za župana

Lkalne volitve 2006 - Glasovanje za župana
št. upravičencev oddanih glasov % glasov št. neveljavnih % neveljavnih
18421 7894 42,85% 149 1,89%

graf_zupan

Lokalne volitve 2006 - Rezultati glasovanja za župana
Zap.št. Kandidat Št. glasov % glasov
1 TOMAŽ TOM MENCINGER 4024 51,96%
2 BRANKO NOČ 1907 24,62%
3 ROBERT PAJK 1037 13,39%
4 ANDREJ ČERNE 523 6,75%
5 DEJAN JUSTIN 254 3,28%