Lokalne volitve

Volivke in volivci s stalnim prebivališčem na območju Upravne enote Jesenice in so vpisani v volilni imenik Okrajne volilne komisije Jesenice, ki bodo na dan glasovanja 13. 7. 2014 odsotni, lahko predčasno glasujejo na posebnem volišču na sedežu Okrajne volilne komisije Jesenice, Cesta železarjev 6A, Jesenice.

Predčasno glasovanje bo potekalo v prostorih Upravne enote Jesenice, Cesta železarjev 6/A ( stavba nasproti krožišča) v 1. nadstropju v pisarni št. 118. Volišče je dostopno invalidnim osebam.

Predčasno je možno glasovati:

 • v torek    8. 7. 2014  od 7. do 19. ure,
 • v sredo   9. 7. 2014  od 7. do 19. ure in
 • v četrtek 10. 7. 2014  od 7. do 19. ure.

Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost volivca na podlagi osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca.

dr. Peter Rudolf
Predsednik Okrajne volilne komisije

Št. 041-6/2014-84

Predčasno glasovanje na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A1),

Volivke in volivci s stalnim prebivališčem na območju Upravne enote Jesenice in so vpisani v volilni imenik Okrajne volilne komisije Jesenice, ki bodo na dan glasovanja 08. 06. 2014 odsotni, lahko predčasno glasujejo na posebnem volišču na sedežu Okrajne volilne komisije Jesenice, Cesta železarjev 6A, Jesenice.

Predčasno glasovanje bo potekalo v prostorih Upravne enote Jesenice, Cesta železarjev 6/A ( stavba nasproti krožišča) v 1. nadstropju v pisarni št. 118. Volišče je dostopno invalidnim osebam.

Predčasno je možno glasovati:

 • v torek 03. 06. 2014 od 9. do 17. ure,
 • v sredo 04. 06. 2014 od 9. do 17. ure in
 • v četrtek 05. 06. 2014 od 9. do 17. ure.

Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost volivca na podlagi osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca.

dr. Peter Rudolf
Predsednik Okrajne volilne komisije

Št. 042-2/2014-68
Datum: 28. 5. 2014

Predčasno glasovanje na referendumu o Družinskem zakoniku bo potekalo

 • v torek 20. 3.,
 • sredo 21. 3. in
 • četrtek 22. 3. od 9.00 do 17.00 ure,

v prostorih Upravne enote Jesenice, Cesta maršala Tita 78, -  pisarna št. 11 (pritličje).

S seboj prinesite osebni dokument in obvestilo volivcu.

REPUBLIKA SLOVENIJA
Upravna enota Jesenice
Cesta m.Tita 78, 4270 Jesenice 

T: 04 586 92 81
F: 04 586 93 40
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
I: www.upravneenote.gov.si/jesenice/

INFORMACIJA

V ZVEZI Z ZBIRANJEM PODPISOV VOLIVCEV ZA PODPORO ZAHTEVI ZA RAZPIS ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU LOTERIJE SLOVENIJE (ZLPLS-D)

 

Obveščamo vas, da nas je Državni zbor Republike Slovenije obvestil, da je Boris Šuštaršič, Linhartova 1, Ljubljana, v sredo 9. 11. 2011, na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/2007-uradno prečiščeno besedilo), vložil pobudo volivcem za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-D).

Podpisi volivcev se zbirajo od:

četrtka, 17. novembra 2011, do vključno srede, 21. decembra 2011.

 

Evidentiranje obrazcev poteka v poslovnem času:

 • na sedežu Upravne enote Jesenice, Cesta maršala Tita 78, soba št. 10 in
 • na Krajevnem uradu v Kranjski Gori, s sedežem Kolodvorska ulica 1 b, Kranjska Gora

Volilni upravičenec poda podporo osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj njegovega stalnega prebivališča.

Uradni osebi mora predložiti poleg izpolnjenega obrazca tudi veljavni osebni dokument s sliko, na podlagi katerega se lahko ugotovi identiteta volivca.

Volilni upravičenec podpisan in overjen obrazec pošlje na predlagateljev naslov:

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
Linhartova 1
1000 Ljubljana

Marta Kavčič,
vodja Oddelka za upravne notranje zadeve


OBČINA JESENICE
Ž U P A N

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 231 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si


Župan Občine Jesenice, na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 in 11/11)

O B J A V L J A

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V OBČINI JESENICE ZA ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO, ZAKONU O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU IN ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA TER ARHIVIH

Rezultati volitev za župana

Lkalne volitve 2006 - Glasovanje za župana
št. upravičencev oddanih glasov % glasov št. neveljavnih % neveljavnih
18421 7894 42,85% 149 1,89%

graf_zupan

Lokalne volitve 2006 - Rezultati glasovanja za župana
Zap.št. Kandidat Št. glasov % glasov
1 TOMAŽ TOM MENCINGER 4024 51,96%
2 BRANKO NOČ 1907 24,62%
3 ROBERT PAJK 1037 13,39%
4 ANDREJ ČERNE 523 6,75%
5 DEJAN JUSTIN 254 3,28%

Na podlagi 44. in 47. člena Zakona o lokalni samoupravi  - uradno prečiščeno besedilo /ZLS – UPB 2/ (Uradni list RS, št. 94/2007 s spr.) in v skladu z 13. in 97. členom Statuta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 1/06 in 102/2007) ter na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Jesenice, sprejetega na 1. dopisni seji, dne 30.7.2010, Občinski svet občine Jesenice

RAZPISUJE

SVETOVALNI REFERENDUM O ZDRUŽITVI KRAJEVNIH SKUPNOSTI STANETA BOKALA, MIRKA ROGLJA PETKA IN CIRILA TAVČARJA V NOVO KRAJEVNO SKUPNOST PLAVŽ