Mandat 2014 - 2018

feb  2015 05

4. redna seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

3. redna seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018 3. redna seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018
Kdaj: četrtek 5.2.2015 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Audio posnetek 4. seje Občinskega sveta, ki je bila 5.2.2015

{audio}|20150205_04_sejaOS.mp3{/audio}

Zapisnik 4. seje Občinskega sveta, ki je bila 5.2.2015

 

Dnevni red

Sklic 4. redne seje Občinskega sveta

 1. Potrditev besedila zapisnika nadaljevanja 2. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 23. 12. 2014
 2. Potrditev besedila zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 23. 12. 2014
 3. Potrditev besedila zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta, ki je trajala od 9. 12. 2014 do 15. 12. 2014
 4. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2015 - DRUGA OBRAVNAVA
 5. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja – HITRI POSTOPEK
 6. Predlog Odloka o dodeljevanju zagonskih sredstev za novoustanovljena društva, ki izvajajo programe s področja športa v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA
 7. Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Jesenice
 8. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – parc. št. 731/17 k.o. 2176 – Blejska Dobrava
 9. Predlog Sprememb in dopolnitev meril za vrednotenje športnih programov in merila za vrednotenje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe, namenjene športni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK
 10. Predlog Letnega programa športa za leto 2015
 11. Predlog Letnega programa kulture za leto 2015
 12. Predlog Letnega programa izobraževanja za leto 2015
 13. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij za leto 2015
 14. Predlog plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2015 do leta 2018
 15. Volitve in imenovanja:
  15.1    Predlog za imenovanje direktorice javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice
  15.2    Mnenje k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice
  15.3    Razrešitev predstavnikov Občine Jesenice v Upravnem odboru Visoke šole za Zdravstveno nego Jesenice (ugotovitveni sklep)
 16. Predlog za podelitev priznanj občine Jesenice v letu 2015
 17. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2015
 18. Predlog Soglasja k programu dela s finančnim načrtom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2015
 19. Vprašanja in pobude

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika nadaljevanja 2. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 23. 12. 2014

Točka 2. Potrditev besedila zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 23. 12. 2014

Točka 3. Potrditev besedila zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta, ki je trajala od 9. 12. 2014 do 15. 12. 2014

Točka 4. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2015 - DRUGA OBRAVNAVA

Točka 5. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja – HITRI POSTOPEK

Točka 6. Predlog Odloka o dodeljevanju zagonskih sredstev za novoustanovljena društva, ki izvajajo programe s področja športa v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

Točka 7. Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Jesenice

Točka 8. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – parc. št. 731/17 k.o. 2176 – Blejska Dobrava

Točka 9. Predlog Sprememb in dopolnitev meril za vrednotenje športnih programov in merila za vrednotenje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe, namenjene športni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v občini Jesenice – HITRI POSTOPEK

Točka 10. Predlog Letnega programa športa za leto 2015

Točka 11. Predlog Letnega programa kulture za leto 2015

Točka 12. Predlog Letnega programa izobraževanja za leto 2015

Točka 13. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij za leto 2015

Točka 14. Predlog plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2015 do leta 2018

Točka 15. Volitve in imenovanja:

Točka 16. Predlog za podelitev priznanj občine Jesenice v letu 2015

Točka 17. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2015

Točka 18. Predlog Soglasja k programu dela s finančnim načrtom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2015

Točka 19. Vprašanja in pobude

Prebrano 2491 krat Nazadnje urejano na torek, 31 marec 2015 08:00