Natisni to stran
mar  2016 31

12. redna seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

Sklic seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

Sklic 12. seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

1. Potrditev besedila zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 28.1.2016

2. Zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2015 s poročilom o porabi stalne proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev

3. Predlog Odloka o prenehanju Odloka o dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s področja športa v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

4. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

6. Predlog Novelacije Občinskega razvojnega programa občine Jesenice 2011 - 2025 – DRUGA OBRAVNAVA

7. Predlog Sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2017

8. Premoženjsko pravne zadeve:

8.1  Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2016

8.2  Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2016

8.3  Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem:
       Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2015 in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2015

8.4  Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2015 

9. Volitve in imenovanja: Predlog za soglasje k imenovanju direktorice Občinske knjižnice Jesenice

10. Program dela Nadzornega odbora za leto 2016

11. Predlog Programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2016

12. Poročila:

12.1   Predlog Poročila o delu na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2015

12.2   Poročilo o delu Policijske postaje Jesenice za leto 2015

12.3   Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2015

13. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2015

14. Informacija o Poslovnem načrtu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2016

15. Informacije, vprašanja in pobude

DODATNA TOČKA Spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu za leto 2016

 

Dodatne informacije

  • Datum / Čas: 31. marec 2016 / 17. uri
  • Kraj: sejna soba Občine Jesenice
Prebrano 3017 krat Nazadnje urejano na torek, 03 maj 2016 09:43