Natisni to stran
jun  2016 22

14. seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

Sklic 14. seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

Sklic 14. seje Občinskega sveta sklica 2014-2018

pdfTOCKA_00_00_Sklic_14_redne_seje_OS.pdf389.91 KB

1.  Potrditev besedila zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 19.5.2016

pdfTOCKA_01_00_Zapisnik_13_redne_seje_OS.pdf619.52 KB

2. Predlog za potrditev mandata članici Občinskega sveta občine Jesenice

pdfTOCKA_02_00_Potrditev_mandata_clanici_OS.pdf132.96 KB

3. Predlog za imenovanje članice Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe

pdfTOCKA_03_00_Predlog_za_imenovanje_clanice_Odbora_za_gospodarstvo.pdf135.75 KB

4. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

pdfTOCKA_04_00_Sprememba_Odloka_o_ustanovitvi_Obcinske_knjiznice_Jesenice_II_obravnava.pdf221.13 KB

5. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

pdfTOCKA_05_00_Sprememba_Odloka_o_ustanovitvi_Gornjesavskega_muzeja_Jesenice_II_obravnava.pdf145.69 KB

6. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – DRUGA OBRAVNAVA

pdfTOCKA_06_00_Sprememba_Odloka_o_ustanovitvi_Zavoda_za_sport_Jesenice_II_obravnava.pdf222.05 KB

7. Predlog Odloka o priznanjih občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

pdfTOCKA_07_00_Odlok_o_priznanjih_obcine_Jesenice.pdf202.15 KB

8. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 1940/6 in 1940/7, obe k.o. 2176 Blejska Dobrava

pdfTOCKA_08_00_Predlog_sklepa_o_ukinitvi_statusa_javnega_dobra.pdf143.56 KB
pdfTOCKA_08_01_Predlog_sklepa_o_ukinitvi_statusa_javnega_dobra_KKN.pdf387.19 KB

9. Predlog Sklepa o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2017

pdfTOCKA_09_00_Sklep_o_zadolzitvi_obcinskega_proracuna_za_leto_2017.pdf143.87 KB

10. Predlog dopolnitve Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja

pdfTOCKA_10_00_Dopolnitev_Letnega_programa_prodaje_obcinskega_financnega_premozenja.pdf213.77 KB

11. Predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - 3. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2016

pdfTOCKA_11_00_Dopolnitev_Nacrta_pridobivanja_nepremicnega_premozenja_za_leto_2016.pdf155.51 KB
pdfTOCKA_11_01_Dopolnitev_Nacrta_pridobivanja_nepremicnega_premozenja_za_leto_2016_tabela.pdf117.62 KB
pdfTOCKA_11_02_Dopolnitev_Nacrta_pridobivanja_nepremicnega_premozenja_za_leto_2016_KKN.pdf277.74 KB

12. Predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2016.

pdfTOCKA_12_00_Dopolnitev_Nacrta_razpolaganja_z_nepremicnim_premozenjem_za_leto_2016.pdf158.13 KB
pdfTOCKA_12_01_Dopolnitev_Nacrta_razpolaganja_z_nepremicnim_premozenjem_za_leto_2016_tabela.pdf122.15 KB
pdfTOCKA_12_02_Dopolnitev_Nacrta_razpolaganja_z_nepremicnim_premozenjem_za_leto_2016_KKN.pdf589.36 KB

13. Predlog Novelacije Programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2016 – 2019 – PRVA OBRAVNAVA

pdfTOCKA_13_00_Novelacija_Programa_urejanja_in_vzdrzevanja_otroskih_igrisc_za_obdobje_2016_2019_predlog_sklepa.pdf134.11 KB
pdfTOCKA_13_01_Novelacija_Programa_urejanja_in_vzdrzevanja_otroskih_igrisc_za_obdobje_2016_2019.pdf5.65 MB

14. Predlog Strategije ohranjanja zdravja starejših na območju občin Zgornje Gorenjske 2017 – 2021

pdfTOCKA_14_00_Strategija_ohranjanja_zdravja_starejsih_predlog_sklepa.pdf141.89 KB
pdfTOCKA_14_01_Strategija_ohranjanja_zdravja_starejsih_izvedbeni_del_obcine_Jesenice.pdf592.11 KB
pdfTOCKA_14_02_Strategija_ohranjanja_zdravja_starejsih_na_obmocju_obcin_Zgornje_Gorenjske_2017_2021.pdf1.57 MB

15. Predlog Soglasja Občine Jesenice k prečiščenemu besedilu Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske

pdfTOCKA_15_00_Soglasje_k_cistopisu_Statuta_OZG.pdf134.72 KB
pdfTOCKA_15_01_Sklep_sveta_zavoda_OZG.pdf28.1 KB
pdfTOCKA_15_02_Statut_OZG.pdf634.54 KB
pdfTOCKA_15_03_Spremembe_in_dopolnitve_Statuta_OZG_2006.pdf40.19 KB
pdfTOCKA_15_04_Spremembe_in_dopolnitve_Statuta_OZG_2013.pdf59.87 KB
pdfTOCKA_15_05_Precisceno_besedilo_Statuta_OZG.pdf657.28 KB

16. Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2015

pdfTOCKA_16_00_Porocilo_Nadzornega_odbora_o_opravljenem_nadzoru_ZR_za_leto_2015.pdf497.04 KB

17. Predlog Poročila Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice

pdfTOCKA_17_00_Porocilo_Akcijske_skupine_o_izvajanju_LEK_za_leto_2015.pdf129.6 KB
pdfTOCKA_17_01_Akcijski_nacrt_izvajanja_LEK_za_leto_2016.pdf395.59 KB
pdfTOCKA_17_02_Letno_porocilo_ministrstvu_o_izvedbi_LEK_2015.pdf298.12 KB

18. Informacija o Letnem poročilu JEKO-IN, d.o.o., Jesenice za leto 2015

pdfTOCKA_18_00_Informacija_o_Letnem_porocilu_JEKO-IN_za_leto_2015.pdf150.77 KB
pdfTOCKA_18_01_Letno_porocilo_JEKO-IN_za_leto_2015.pdf2.63 MB

19. Informacije, vprašanja in pobude

pdfTOCKA_19_00_Odgovori_na_vprasanja_in_pobude.pdf299.31 KB
pdfTOCKA_19_01_Odgovor_JEKO-IN_na_167_vprasanje.pdf225.87 KB
docTOCKA_19_02_Obrazec_vprasanja_in_pobude.doc30.5 KB

Dodatne informacije

  • Datum / Čas: sreda, 22. junij 2016 / 17. uri
  • Kraj: sejna soba Občine Jesenice
Prebrano 3225 krat Nazadnje urejano na četrtek, 23 junij 2016 13:41