Natisni to stran
sep  2016 08

15. seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

Sklic 15. seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

Sklic 15. seje Občinskega sveta sklica 2014-2018

1. Potrditev besedila zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 22.6.2016

2. Predlog Odloka o priznanjih občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

3. Predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

4. Predlog Novelacije Programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2016 - 2019 - DRUGA OBRAVNAVA

5. Predlog Lokalnega programa za kulturo občine Jesenice za obdobje 2017 – 2020 – PRVA OBRAVNAVA

6. Predlog Strategije razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2017 – 2020 – PRVA OBRAVNAVA

7. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2016

8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2016

9. Predlog izvzema tržnega stanovanj iz seznama tržnih stanovanj in vključitev le - tega v seznam neprofitnih stanovanj

10. Predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2016 - 2019

11. Predlog soglasja k zadolževanje javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice in izdaji poroštva Občine Jesenice

12. Volitve in imenovanja: predlog za soglasje k imenovanju direktorja Osnovnega zdravstva Gorenjske

13. Informacije, vprašanja in pobude

14. Dodatne točke

Dodatne informacije

  • Datum / Čas: 22. septembra 2016 / 17. uri
  • Kraj: sejna soba Občine Jesenice
Prebrano 3029 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 26 september 2016 12:01