Natisni to stran
jan  2018 25

25. seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

Sklic 25. seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

0.Sklic 25. seje Občinskega sveta sklica 2014-2018

1.Potrditev besedila zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 7.12.2017

2.Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini Jesenice ter za projekte, ki so namenjeni mlajšim odraslim – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

3.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

4.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2018

5.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018

6.Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2018 – 1. dopolnitev načrta razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018

7.Volitve in imenovanja: Predlog za imenovanje novega člana Nadzornega odbora občine Jesenice

8.Predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2018

9.Programi dela

10.Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru investicije: Izgradnja komunalne opreme za biološko obdelavo odpadkov

11.Informacija o Poslovnem načrtu JEKO, d.o.o. Jesenice za leto 2018

12.Informacije, vprašanja in pobude

Dodatne informacije

  • Datum / Čas: 25. januarja 2017 / 17. uri
  • Kraj: sejna soba Občine Jesenice
Prebrano 2645 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 29 januar 2018 15:01