Natisni to stran
jun  2018 21

28. seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

Sklic 28. seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

0. Sklic 28. seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

1. Potrditev besedila zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 24.5.2018

2. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

3. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

4. Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

5. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2019

6. Predlog Sklepa o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Jesenice

7. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra - nepremičnini s parc. št. 1957 k.o. 2176 Blejska Dobrava in parc. št. 408/2 k.o. 2172 Hrušica

8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2019

9. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem - načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019

10.  Predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2019

11.  Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2019 – PRVA OBRAVNAVA

12.  Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2018

13.  Volitve in imenovanja:

14.  Informacije, vprašanja in pobude

 

Dodatne informacije

  • Datum / Čas: 21. junij 2018 / 17. uri
  • Kraj: sejna soba Občine Jesenice
Prebrano 2517 krat Nazadnje urejano na torek, 25 februar 2020 11:05