Natisni to stran
sep  2018 27

29. seja Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

Sklic 29. seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

0.Sklic 29. seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

1.Potrditev besedila zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 21.6.2018

2.Predlog Rebalansa Poračuna občine Jesenice za leto 2018 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

3.Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2019 – DRUGA OBRAVNAVA

4.Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

5.Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

6.Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – nepremičnina s parc. št. 595/2 k.o. 2174 Planina in nepremičnina s parc. št. 696/1 k.o. 2178 Koroška Bela

7.Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2019

8.Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2019

9.Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2019

10.Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2019

11.Predlog sprememb in dopolnitev Meril in normativov za vrednotenje športnih programov v občini Jesenice

12.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019

13.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2019

14.Predlog za potrditev cene 24 – urne dežurne pogrebne službe in spremembo cene pokopališke dejavnosti v občini Jesenice

15.Volitve in imenovanja:

16.Poročila:

17.Informacije, vprašanja in pobude

Dodatna točka: Volitve in imenovanja

Dodatne informacije

  • Datum / Čas: 27. september 2018 / 17. uri
  • Kraj: sejna soba Občine Jesenice
Prebrano 2649 krat Nazadnje urejano na petek, 05 oktober 2018 09:58