Natisni to stran
jan  2019 10

2. seja Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

Sklic 2. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

0. Sklic 2. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

1. Potrditev besedila zapisnika 1. konstitutivne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 12. 12. 2018

2. Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

3. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

5. Predlog uskladitve poteka meje občine Jesenice z mejami parcel - uskladitev meje s sosednjo občino Žirovnica

6. Predlog uskladitve poteka meje občine Jesenice z mejami parcel - uskladitev meje s sosednjo občino Kranjska Gora

7. Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Jesenice

8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019

9. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2019

10. Volitve in imenovanja:

11. Predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2019

12. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2019

13. Predlog soglasja k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2019 s finančnim načrtom

14. Poročilo o opravljenem nadzoru projekta Pohodništvo v občini Jesenice v letu 2017 in Poročilo o delu Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2014 - 2018

15. Informacije, vprašanja in pobude

16. Dodatna točka Soglasje k spremembi Pravilnika o sistematizaciji delovnih mest Ragor

17. Dodatna točka Soglasje k imenovanju direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

Dodatne informacije

  • Datum / Čas: 24. januar 2019 / 17. uri
  • Kraj: sejna soba Občine Jesenice
Prebrano 3611 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 04 februar 2019 10:31

Mediji

V primeru težav s predvajanjem posnetka osvežite spletno stran! https://youtu.be/WgrNM4vYHzo