Natisni to stran
mar  2019 28

3. seja Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

Sklic 3. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

1. Potrditev besedila zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 24. 1. 2019

2. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2018 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev

3. Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018

4. Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2018

5. Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2019 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

7. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 3. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019

8. Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

9. Predlog za odpis terjatev iz naslova zapadlih in neplačanih najemnin za neprofitno stanovanje

10. Volitve in imenovanja:

11. Informacije, vprašanja in pobude

 

Posnetek seje bo objavljen v kratkem.

Dodatne informacije

  • Datum / Čas: 28. marec 2019 / 17. uri
  • Kraj: sejna soba Občine Jesenice
Prebrano 2556 krat Nazadnje urejano na četrtek, 25 april 2019 14:55