Natisni to stran
apr  2019 25

4. seja Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

Sklic 4. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

0.Sklic 4. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

1.Potrditev besedila zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 28. 3. 2019

2.Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2019 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

3.Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice - DRUGA OBRAVNAVA

4.Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

5.Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne – PRVA OBRAVNAVA

6.Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne – PRVA OBRAVNAVA

7.Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

8.Osnutek Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2019 do leta 2022

9.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019

10.Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2019

11.Volitve in imenovanja:

12.Poročila in informacije:

13.Vprašanja in pobude

Dodatne informacije

  • Datum / Čas: 25. april 2019 / 17. uri
  • Kraj: sejna soba Občine Jesenice
Prebrano 2302 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 27 maj 2019 14:59

Mediji