Natisni to stran
maj 2019 23

5. seja Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

Sklic 5. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

0.Sklic 5. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

1.Potrditev besedila zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 25. 4. 2019

2.Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne – DRUGA OBRAVNAVA

3.Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne – DRUGA OBRAVNAVA

4.Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

5.Predlog Sklepa o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – nepremičnine s parc. št. 410/9, 410/11, 410/14 in 410/22 k.o. 2172 Hrušica

6.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 5. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019

7.Predlog Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest v obdobju od leta 2019 do leta 2022

8.Volitve in imenovanja:

9.Poročila:

10.Programi:

11.Vprašanja in pobude

Dodatne informacije

  • Datum / Čas: 23. maj 2019 / 17. uri
  • Kraj: sejna soba Občine Jesenice
Prebrano 2156 krat Nazadnje urejano na četrtek, 30 maj 2019 09:37

Mediji

V primeru težav s predvajanjem posnetka osvežite spletno stran! https://youtu.be/twGMvbWh8yc