Natisni to stran
nov  2019 14

8. seja Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

Sklic 8. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

0. Sklic 8. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

1. Potrditev besedila zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 10. 10. 2019

2. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice - DRUGA OBRAVNAVA

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin – DRUGA OBRAVNAVA

4. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« - UPB 1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

5. Sprememba Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v Občini Jesenic – PRVA OBRAVNAVA

7. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice

8. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 7. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019

9. Volitve in imenovanja: mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice

10. Analiza stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice - poročilo

11. Poročilo št. 3 o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2019

12. Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice v mandatnem obdobju 2018 - 2022

13. Vprašanja in pobude

Dodatne informacije

  • Datum / Čas: 14. november 2019 / 17. uri
  • Kraj: sejna soba Občine Jesenice
Prebrano 2126 krat Nazadnje urejano na četrtek, 21 november 2019 12:34

Mediji

V primeru težav s predvajanjem posnetka osvežite spletno stran! https://youtu.be/I93KhrN6CrQ