Natisni to stran
dec  2019 12

9. seja Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

Sklic 9. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

0.Sklic 9. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

1.Potrditev besedila zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 14. 11. 2019

2.Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2020 – DRUGA OBRAVNAVA

3.Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan – PRVA OBRAVNAVA

4.Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Jesenice

5.Predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb odvajanja odpadne vode, zbiranja odpadkov in oskrbe s pitno vodo

6.Predlog za potrditev cene 24-urne dežurne pogrebne službe in spremembo cene grobnin ter pokopaliških storitev v občini Jesenice

7.Predlog Letnega programa športa v občini Jesence za leto 2020

8.Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2020

9.Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2020

10.Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2020

11.Predlog Meril za vrednotenje programov in področij letnega programa športa v občini Jesenice

12.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice za leto 2020

13.Predlog izvzema službenega stanovanja iz seznama službenih stanovanj in vključitev le-tega v seznam neprofitnih stanovanj

14.Vprašanja in pobude

Dodatne informacije

  • Datum / Čas: 12. december 2019 / 17. uri
  • Kraj: sejna soba Občine Jesenice
Prebrano 2439 krat Nazadnje urejano na sreda, 18 december 2019 07:28

Mediji

V primeru težav s predvajanjem posnetka osvežite spletno stran! https://youtu.be/JdX2gLlNdFY