Natisni to stran
jan  2021 21

16. seja Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

Sklic 16. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

0. Sklic 16. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

1. Potrditev besedila zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 10. 12. 2020

2. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan – DRUGA OBRAVNAVA

3. Predlog Strategije razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2021 - 2024 – DRUGA OBRAVNAVA

4. Predlog Lokalnega programa za kulturo občine Jesenice 2021 - 2024 – DRUGA OBRAVNAVA

5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

6. Predlog Odloka o spremembah Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice - PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

8. Predlog Sklepa o mnenju Občine Jesenice k osnutkom pokrajinske zakonodaje

9. Predlog Sklepa o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

10. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2021

11. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2021

12. Predlog za podelitev priznanj Občine Jesenice v letu 2021

13. Volitve in imenovanja:

14. Predlog za uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov

15. Soglasje k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2021 s finančnim načrtom

16. Okvirni Program dela Občinskega sveta Občine Jesenice za leto 2021

17. Poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice ob nepredvidljivih okoliščinah za čas od 16. 3. 2020 do 31. 10. 2020

18. Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru Premoženjske bilance Občine Jesenice za leti 2018 in 2019

19. Vprašanja in pobude

Dodatne informacije

  • Datum / Čas: 4. februar 2021 / 17. uri
  • Kraj: Banketna dvorana Kolpern, Fužinska cesta 2, Jesenice
Prebrano 1475 krat Nazadnje urejano na petek, 26 marec 2021 11:36