Natisni to stran
nov  2021 24

22. seja Občinskega sveta sklica 2018 - 2022 Izpostavljeno

Sklic 22. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

0.Sklic 22. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022

1.Potrditev besedila zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 21. 10. 2021

2.Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov na zemljiščih v zasebni lasti na območju občine Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

3.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK

4.Predlog Pravilnika o spremembi pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice

5.Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2022 – DRUGA OBRAVNAVA

6.Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2023 – DRUGA OBRAVNAVA

7.Predlog Letnega programa športa v občini Jesence za leto 2022

8.Predlog Letnega programa športa v občini Jesence za leto 2023

9.Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2022

10.Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2023

11.Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2022

12.Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2023

13.Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2022

14.Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za leto 2023

15.Volitve in imenovanja

16.Predlog potrditve lokacijske preveritve za del območja v enoti urejanja prostora JES 47 za zemljišči s parc. št. 1247/262 in 1247/263, obe k.o. 2175 Jesenice

17.Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2023 – Načrt pridobivanja premičnega premoženja – PRVA DOPOLNITEV

18.Poročilo o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2021

19.Poročilo Delovne skupine za spremljanje stanja v CERO Mala Mežakla

20.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru javnega razpisa o dodeljevanju državne pomoči »de minimis« za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2020

21.Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta Občine Jesenice v mandatnem obdobju 2018 – 2022

22.Vprašanja in pobude

Dodatne informacije

  • Datum / Čas: 9. december 2021 / 17. uri
  • Kraj: sejna soba Občine Jesenice
Prebrano 715 krat Nazadnje urejano na sreda, 15 december 2021 07:55

Mediji

V primeru težav s predvajanjem posnetka osvežite spletno stran! https://youtu.be/xZs3d94-lcQ