Razvojni dokumenti

Novelacija programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2016-2019

Občina Jesenice ima sprejet Program urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice (oktober 2011). Namen novelacije Programa urejanja in vzdrževanja otroških igrišč v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2016-2019 je preveritev potreb in želja, trenutnega stanja otroških igrišč ter razpoložljivih finančnih sredstev Občine Jesenice, ki so osnovni podatki za novelacijo Programa, le-ta pa je temelj za prostorsko načrtovano, ekonomsko upravičeno in vsebinsko smiselno gradnjo otroških igrišč. Pri načrtovanju in prenovi otroških igrišč nas morata voditi kakovost in iznajdljivost ter zagotavljanje varnosti.