Župan občine Jesenice

apr  2019 01

Izročilo je lahko priložnost

Blaž Račič, župan občine Jesenice Blaž Račič, župan občine Jesenice

Na Jesenicah smo s številnimi prireditvami zaznamovali 90. obletnico pridobitve mestnih pravic. Tako smo se ob prazniku skupaj poveselili, hkrati pa izpostavili nekaj ključnih vprašanj, ki so pred nami. Prav gotovo je vprašanje staranja prebivalstva in odseljevanje mladih ena najbolj perečih tematik, ki nas bo zaposlovala v bližnji prihodnosti, a ne smemo zapostaviti drugih pomembnih vidikov življenja v naši lokalni skupnosti.

Dejstvo je, da nas je železarstvo na Jesenicah zelo zaznamovalo. Pa ne le zaradi narave dela, ki je bilo težaško, ampak tudi zaradi različnih okoliščin, ki so Jesenice zaznamovale v preteklosti in nas zaznamujejo še danes.

Posebej želim izpostaviti množično priseljevanje delovne sile na Jesenice v obdobju po koncu druge svetovne vojne. Industrializacija in polna zaposlenost sta bili gospodarska zapoved nekdanje države. Železarski gigant je v želji po razvoju in širjenju dejavnosti uresničeval gospodarsko politiko tudi množičnim zaposlovanjem delovne sile. Te je bilo na Jesenicah in v okolici premalo, da bi zadostili vsem potrebam železarske dejavnosti.

Politika nekdanje skupne države, politika bratstva in enotnosti je tako s trebuhom za kruhom na Jesenice privabile številne delavce iz vseh republik nekdanje skupne države. Na Jesenice so se priseljevali Hrvati, Bošnjaki, Srbi, Črnogorci, Makedonci in drug. Vsak predstavnik posameznega naroda posebej v novo okolje na Jesenice ni prinesel le svojih (delovnih) navad in znanja, pač pa tudi svoj jezik, pesmi in zgodbe, kulturo, vero, nenazadnje tudi kulinarično izročilo.

Prebivalstvena struktura Jesenic je z delovnimi migracijami postala bolj pisana in na tej podlagi lahko razmišljamo o priložnostih, ki nam jih ponuja ta kulturna pestrost.

Ob pogledu na prireditve v občini nas v naši kulturni pestrosti in pisanosti najtesneje povežeta Kulturna mavrica (srečanje folklornih skupin) in kulinarični projekt, imenovan Multikultinarika. Oba predstavljata Jesenice, pri čemer zlasti slednji ponuja priložnost za nadgradnjo na podjetniški ravni. Kulinarični potencial je bil namreč že izpričan.

Prireditev Multikultinarika je v zadnjih letih na Jesenice večkrat privabila številne obiskovalce od blizu in daleč, tudi ugledna imena. Dodana vrednost pri tem je zagotovo spoznanje, da naši ljudje znajo okusne jedi pripraviti po različnih izročilih, to pa je zanimivo za potencialne obiskovalce. V obdobju, ko so kuharski šovi zelo gledane televizijske oddaje in ko turizem tudi za Jesenice lahko predstavlja poslovno priložnost, bi lahko izkoristili ta kulinarični potencial. Doslej so prireditelji omenjene prireditve ta potencial uresničevali na civilnodružbeni ravni in prostovoljno, zdaj se ponuja priložnost za razmislek, da se potencial nadgradi na podjetniški ravni.

S takšnim pristopom bi lahko zgradili del turistične ponudbe na svojih prepoznavnih pozitivnih lastnostih, hkrati pa soustvarjali zgodbo in utrjevali identiteto Jesenic.

Prebrano 929 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 01 april 2019 10:36