Skok na osrednjo vsebino

Župan občine Jesenice

jun  2020 04

Veselje v času korone

Blaž Račič, župan občine Jesenice Blaž Račič, župan občine Jesenice

Več kot dva meseca smo večino naše pozornosti posvečali vprašanjem, ki so se odpirala ob pojavu koronavirusa. Tematika je bila zelo posebna, saj smo se vsi prvič srečali s takšnim virusom in prvič se je zgodilo, da smo zaradi neke zunanje (zdravstvene) grožnje precej spremenili naša življenja in ravnanja ter morda celo spremenili navade. Zdaj je koronavirus v zdravstvenem smislu v Sloveniji pod kontrolo, k čemur smo pripomogli vsi skupaj. Ob tem spoznanju se lahko veselimo.

Iz tega smo se lahko tudi veliko naučili, pridobili nove izkušnje in prepričan sem, da se življenje še nekaj časa ne bo povsem vrnilo v nekdanje tirnice, čeprav se ukrepi pristojnih institucij že rahljajo in se marsikdo že veseli prihajajočega poletja. Več pozornosti pri stikih z drugimi ljudmi bo ostalo, bolj pazljivi bomo pri zagotavljanju medsebojne razdalje, bolj bomo spoštovali higienska priporočila, tudi uporaba zaščitnih mask nas bo najbrž še spremljala.

Čeprav se v tem obdobju življenje ni povsem ustavilo, pa je bila naša pozornost usmerjena h koronavirusu in smo bili manj pozorni za druge stvari v družabnem življenju, v našem lokalnem okolju, v državi. Ena od takšnih zelo pomembnih pridobitev za našo lokalno skupnost, ki bi lahko bila spregledana zaradi koronavirusa, je zaključena energetska sanacije Osnovne šole Toneta Čufarja.

Sanirana je bila namreč streha na šoli, ki sem jo obiskoval v času takoj po njenem odprtju pred več kot 40 leti. Šola je skupaj z novo streho dobila nov fasadni ovoj, skupaj z zamenjanimi okni leta 2013 pa je zdaj celovita energetska sanacija šole, ki se je začela še v mandatu župana Tomaža Toma Mencingerja, skoraj povsem zaključena. Vse od izgradnje naprej tako velike in v energetskem smislu tako pomembne investicije šola še ni dočakala.

Zdaj je prenova šola končana in lahko se veselimo pomembne pridobitve. Učenci in učitelji so v tem tednu spet vstopili v šolo – tokrat v prenovljeno šolo. Po dveh mesecih so učenci spet sedli v šolske klopi, srečali sošolce in učitelje, s katerimi so se v zadnjem obdobju »srečevali« le preko spletnih aplikacij.
V šoli so predvsem pridobili boljše pogoje za pouk in delo. Z vidika proračuna lokalne skupnosti pa je pomemben predvsem stroškovni vidik. Z izvedbo vseh ukrepov bo šola precej bolj energetsko varčna, pokazali se bodo prihranki  pri porabi energije. Ker bodo stroški energije nižji, bo mogoče prihranke nameniti za druge vsebine v občini.

Med večjimi potrebami v občini ostajajo še druge javne ustanove, ki so energetsko potratne. Na večje posodobitve in energetske sanacije čakajo vrtci, Osnovna šola Poldeta Stražišarja, deloma tudi šola na Koroški Beli, knjižnica, gledališče, v slabem stanju in energetsko potraten je bazen Ukova, če naštejem le najbolj nujne investicije, ki nas še čakajo. Vrsta za sanacijske ukrepe je (pre)dolga, tako, da bomo v prihodnje za te namene namenili še znatna sredstva. Dela na tem področju nam ne bo zmanjkalo še kar nekaj let.

Za zdaj smo zadovoljni, da smo iz evropskih kohezijskih sredstev pridobili sofinanciranje energetske prenove vrtca Angelce Ocepek pri osnovni šoli Toneta Čufarja. Za več kot en milijon evrov vreden projekt sanacije smo pridobili 350.000 evrov kohezijskih sredstev, kar predstavlja približno eno tretjino. Delež sofinanciranja energetskih projektov iz evropskih virov se je v zadnjih letih sicer precej znižal. Menjava oken na osnovi šoli Toneta Čufarja v letu 2013 je občino stala slabih 200.000 evrov, medtem ko je bilo za ta projekt iz kohezijskih virov pridobljenih pol milijona evrov, torej več kot dve tretjini vseh sredstev.

Ne glede na zniževanje evropskega sofinanciranja sanacijskih projektov bomo s takšno politiko nadaljevali. Na ta način namreč želimo našim otrokom (in s tem naši prihodnosti) zagotoviti čim boljše pogoje za delo in življenje. Potrpežljivi smo, to smo dokazali, zahtevni cilji pa za nas niso problem, ampak izziv.

Prebrano 880 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 08 junij 2020 13:01