Župan občine Jesenice

sep  2020 18

Jesenice – regijsko zdravstveno središče

Ob željah Splošne bolnišnice (SB) Jesenice, da na Gorenjskem nastane nova regijska bolnišnica, stališče Občine Jesenice in verjamem, da tudi vseh naših občank in občanov, ostaja enako, in sicer da mora dejavnost splošne bolnišnice ostati na Jesenicah. Za takšno stališče obstaja več utemeljenih razlogov, ki  smo jih povzeli v celovitem elaboratu in ki smo ga pred dnevi predstavili državni sekretarki na ministrstvu za zdravje dr. Tini Bregant. Sestanku smo izkoristili tudi za to, da smo na Jesenice povabili ministra za zdravje Tomaža Gantarja.

Na Občini Jesenice se zavedamo, da gre za naše lokalno okolje za zelo pomembno vprašanje, zato mu posvečamo vso potrebno pozornost. Zavedamo se tudi, da bo o vprašanju morebitne umestitve željene nove bolnišnice v prostor odločala državna politika. Zato je naša naloga, da slovenski politični javnosti in nosilcem najpomembnejših političnih funkcij v državi predstavimo naša stališča in argumente, ki utemeljujejo naše prepričanje, da mora dejavnost splošne bolnišnice ostati na Jesenicah.

Kar nekaj dejstev upravičuje naše stališče, med drugim to, da se na Jesenicah lahko pohvalimo z bogato, 125-letno zgodovino na tem področju in da smo danes prav zaradi te tradicije v slovenskem prostoru znani tudi po bolnišnični dejavnosti. SB Jesenice na Plavžu deluje že od leta 1948. V zadnjem obdobju je bilo v bolnišnico vloženih že več deset milijonov evrov (nova urgenca, garažna hiša s heliportom, zdaj teče energetska sanacija, zagotavlja se večja požarna varnost, posodablja se bolnišnična lekarna). Ocenjujemo, da je racionalno in smiselno, da se investicije nadaljujejo. Za zagotavljanje dodatnega prostora, ki ga SB Jesenice rabi, in za širitev kapacitet so z občinskim prostorskim načrtom zagotovljene dodatne površine na bližnjem (Klinarjevem) travniku, pa tudi na območju bolnišnice.

Občina Jesenice je že pred leti v občinski razvojni načrt zapisala, da bodo Jesenice postale regijsko zdravstveno središče. Poleg tega, da krepimo vlogo zdravstvene dejavnosti, je bil eden najpomembnejših ukrepov na tem področju ustanovitev Visoke šole za zdravstvo, zdaj Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Poleg tega, da Občina s tem spodbuja izobraževanje na področju zdravstvene nege in s tem podpira zdravstveno dejavnost, je bil cilj ustanovitve Fakultete tudi ta, da se na ta način dvigne izobrazbena raven prebivalcev občine Jesenice in se približa povprečju Gorenjske in Slovenije.

Skupaj z Zdravstvenim domom (ZD) Jesenice si prizadevamo, da bi okrepili in razširili ambulantne dejavnosti na primarni zdravstveni ravni. V pogovorih z državo za prenos lastništva dela objekta na Titovi 78/a (stoji tik ob Zdravstvenem domu) na Občino Jesenice smo blizu dogovora. Dejavnost primarnega zdravstva na Jesenicah krepimo tudi zato, da bi za naše občanke in občane ter seveda vse druge, ki potrebujejo takšne zdravstvene storitve, zagotovili čim lažji dostop do njih. Tako bi krepili tudi preventivno dejavnost, kar bi nas vodilo k našemu cilju, da okrepimo javno zdravje v naši občini, hkrati bi se na ta način razvijali v smer oblikovanja regijskega zdravstvenega središča.

Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki spremlja javno zdravje tudi po občinah, niso najboljši in kažejo, da moramo na Jesenicah na tem področju še veliko postoriti. V občini Jesenice po različnih kazalcih stanja javnega zdravja zaostajamo za povprečjem na Gorenjskem in v Sloveniji. Čeprav so pred nami zahtevni izzivi, nas hrabri dejstvo, da je bila občina Jesenice zaradi odličnega dela Centra za krepitev zdravja, ki deluje v okviru ZD Jesenice, za lansko leto nominirana za priznanje Občina zdravja.

Občina Jesenice z različnimi aktivnostmi krepi položaj na področju zagotavljanja javnega zdravja in prepričan sem, da država našega že opravljenega dela in smelih načrtov ne sme prezreti in jih tudi ne bo. Še več, želimo si, da država razume naš položaj in da nas podpre pri naših prizadevanjih, da postanemo regijsko zdravstveno središče.

Prebrano 710 krat Nazadnje urejano na četrtek, 27 maj 2021 15:29

Župan