Skok na osrednjo vsebino

Župan občine Jesenice

nov  2020 06

Kaj potrebujemo in kaj zmoremo

Nevarni koronavirus je v zadnjega dobrega pol leta zelo vplival na naš vsakdan. Življenje v Sloveniji se je še drugič skoraj povsem ustavilo. To dejstvo nam elana v naši občini ne bo vzelo, saj se zavedamo, da mora življenje teči dalje, čeprav so izzivi, pred katerimi smo, zelo zahtevni.

Na Občini smo takoj po koncu poletja zavihali rokave in do oktobrske seje pripravili predlog proračuna Občine Jesenice za prihodnje leto. V prvi obravnavi je dokument že obravnaval občinski svet.

Ni treba posebej poudarjati, da je letni občinski proračun za vsako lokalno skupnost najpomembnejši akt, saj predstavlja nekakšen kažipot oziroma načrt za aktivnosti v letu, ki prihaja.

Priprave proračuna sem se letos skupaj s sodelavci v občinski upravi lotil drugič v tem mandatu. Ob pripravi proračuna za prihodnje leto in tik pred zaokrožitvijo polovice županskega mandata sem bil precej bolje seznanjen z vsemi problemi naše lokalne skupnosti kot pred enim letom.

Nič posebno novega ne povemo, če ugotovimo, da je ton življenja na Jesenicah desetletja dajala tovarna, ki se ni ukvarjala le z proizvodnjo in prodajo železa. Z izdatno pomočjo Železarne so namreč Jesenice zlasti v desetletjih po drugi svetovni vojni dobile številna nova stanovanja, zgrajena je bila prometna, komunalna infrastruktura, objekti za kulturo, šport in podobno.

Če si priznamo ali ne, visoko raven kakovosti bivanja je nekoč zagotavljala nekdanja Železarna, danes pa Občina Jesenice ob bistveno spremenjenih okoliščinah takšno raven bivanja zagotavlja le še stežka.

Za vzdrževanje in obnovo javne infrastrukture, ki je že močno dotrajana (denimo knjižnica, bazen, vrtci, cest mi pa sploh ni treba posebej omenjati), so potrebna znatna sredstva. Ali, če povemo drugače, zagotavljanje čim višje ravni kakovosti bivanja predstavlja zelo veliko finančno breme za občinski proračun.

Vendar ob naraščajočih potrebah po vlaganjih oziroma zagotavljanju proračunskih sredstev za izvajanje zakonsko predpisanih nalog, ne le na področju infrastrukture, ampak tudi na drugih področjih (znesek občinske subvencije za sofinanciranje najemnih stanovanj se je v zadnjih desetih letih z dobrih 60.000 evrov povzpel do letošnjih več kot 240.000 evrov), je treba skrbno načrtovati porabo. Spoznanje tako je, da bo razvojnih občinskih sredstev ob zdajšnjih trendih tudi v prihodnje premalo za zadovoljevanje vseh potreb.

Če ob tem izpostavimo enega največjih projektov ta hip v občini, obnovo Ruardove graščine, lahko ugotovimo, da se mora Občina za financiranje te obnove zadolževati z namenom, da lahko obenem izvaja še druge nujne investicije (kanalizacija, ceste).

Ob stanju infrastrukture ter ob hkratnem dodatnem zaostrovanju razmer na socialnem področju v času koronakrize je praktično nemogoče razmišljati o večjih investicijah, za katere se v prihodnje ne bi zadolževali. Ob tem je treba opozoriti, da bo treba najeta posojila nekoč tudi poplačati, kar pomeni, da bo zaradi zdajšnjega zadolževanja na voljo manj razvojnih sredstev v prihodnjih letih.

Kot župan si želim, da občina Jesenice ohrani podobo socialno naravnane občine. Ob zgoraj opisanih potrebah na področju infrastrukture, bo to za vse nas zelo velik zalogaj in težko uresničljiv cilj. Bojim se, da željene ravni stanja infrastrukture ob usmeritvi, da ohranimo podobo socialno naravnane občine, v okviru zdajšnjih pogojev dolgoročno ne bomo več zmogli zagotavljati. Potrebne bodo težke odločitve o prioritetah celotne lokalne skupnosti. To praktično pomeni, da se bo nekaterim stvarem dolgoročno treba odpovedati.

Skratka, smo na začetku obdobja, ko se bo treba na strateški ravni odločiti kaj kot lokalna skupnost pravzaprav hočemo, pri čemer bo treba upoštevati tudi, kaj sploh zmoremo.

Prebrano 789 krat Nazadnje urejano na četrtek, 27 maj 2021 15:29