Župan občine Jesenice

Voda je vir življenja in ena najpomembnejših dobrin. Tega se je zavedal tudi zakonodajalec, ki je pravico do pitne vode kot eno najpomembnejših pravic zapisal v Ustavo. Določba zapisana v Ustavi pitni vodi daje posebno težo. Tega se zavedamo tudi na Občini Jesenice, pa čeprav se komu zdi, da temu ni povsem tako.

V Občini Jesenice sta najpomembnejša dva vodna vira: Završnica (v občini Žirovnica) in Peričnik (v občini Kranjska Gora). Zlasti slednji vodni vir v zadnjih letih vse pogosteje kali, kar med prebivalci sproža slabo voljo pa tudi različna vprašanja in pomisleke.

Naj še enkrat ponovim: voda je vir življenja in že zato je treba oskrbi s pitno vodo posvetiti vso nujno pozornost. Ustavno določilo nam še dodatno nalaga skrb za varno oskrbo prebivalstva s pitno vodo.

Čeprav je Občina Jesenice še pred nekaj leti prejela priznanje za visoko kakovost pitne vode iz zajetja Peričnik v javnem vodovodnem sistemu, pa je le nekaj let kasneje kakovost in s tem ugled te vode bistveno okrnjen. Zajetje Peričnik namreč v zadnjih letih vse pogosteje kali, kar pomeni, da je vse pogosteje motena tudi varna oskrba prebivalstva s pitno vodo. Neredko je tako treba vodo pred zaužitjem prekuhati, kar nam vsem skupaj nalaga dodatne obveznosti. Še večjo skrb imajo zaradi občasno oporečne pitne vode vsi tisti, ki jo uporabljajo za oskrbo drugih uporabnikov, na primer v bolnišnici, zdravstvenem domu, domu starostnikov, vrtcih, šolah, živilskih in drugih podjetjih.

Razloge za občasno kaljenje vode lahko najdem tudi v dejstvu, da so (zaradi klimatskih sprememb) padavine v zadnjih letih vse močnejše in da med nalivi v relativno kratkem času pade velika količina dežja. S tem se povečuje možnost erozije, to je, da voda ob močnejših padavinah spira zemljo (še zlasti s strmejših pobočij). Vodni vir Peričnik se nahaja tik pod strmim pobočjem, s katerega je padavinska voda v zadnjih letih intenzivno spirala zemljo. Zemeljska plast med površjem in vodnim virom se je stanjšala, (pre)tanka plast zemljine nad zajetjem vode pa tako ne zmore več preprečiti vdora koliformnih bakterij v vodo. Tudi drugi možni razlog je lahko povezan z obilnejšimi padavinami in sicer da v vodni vir ob izrazitejših padavinah vdirajo narasle površinske vode (iz bližnjega vodotoka).

Ponekod v Sloveniji so za pripravo pitne vode zgradili posebne obrate v katerih z različnimi tehničnimi postopki pripravljajo za uživanje pitno vodo. Cena gradnje takšnega obrata se lahko povzpne do večmilijonskih zneskov.

Na Občini Jesenice skupaj s podjetjem Jeko redno spremljamo stanje na zajetju Peričnik. Zavedamo se, da je vodni vir (zlasti ob izrazitejših padavinah) ranljiv. S pomočjo strokovnjakov opravljamo analize in raziskave ter iščemo možne rešitve. V občinski upravi smo pri tem razpeti še med zahtevo po varni oskrbi s pitno vodo na eni strani in zmožnostmi občinskega proračuna na drugi. Skrbi me, da bi se ob morebitnih večjih potrebah po investicijah v oskrbo s pitno vodo morali odreči kateri od drugih prav tako pomembnih naložb v javno infrastrukturo. A ne glede na vse najpomembnejši cilj pri tem brez dvoma je zagotovljena varna oskrba prebivalstva s pitno vodo.

Tako zdaj iščemo rešitev, s katero bi s čim nižjimi stroški trajno zagotovili varno oskrbo s pitno vodo. Iskreno si želim in upam, da jo čimprej najdemo. Namreč, če učinkovite rešitve ne bo mogoče doseči z relativno majhnimi vlaganji, bo treba razmišljati o drugih (dražjih) rešitvah, torej o zagotavljanju novih vodnih virov ali o gradnji že omenjenega obrata za pripravo pitne vode.

Gre za vodo, vir življenja, ki ima najvišjo prioriteto. Zagotavljanju varne oskrbe s pitno vodo bomo tudi v prihodnje posvečali vso našo pozornost.

Prebrano 692 krat Nazadnje urejano na četrtek, 27 maj 2021 15:28