Natisni to stran
mar  2021 21

Nagovor župana ob občinskem prazniku

Občina Jesenice 20. marca praznuje svoj občinski praznik. Osrednjo slovesnost so občani in druga zainteresirana javnost zaradi covid razmer prvič lahko spremljali virtualno, prek video posnetka, v nadaljevanju pa v celoti objavljamo nagovor župana Blaža Račiča ob omenjenem prazniku:

Spoštovane občanke, spoštovani občani, dragi gosti, dobrodošli na praznovanju praznika Občine Jesenice. Naše praznovanje je zaznamovano s koronavirusom in je osrednjo prireditev mogoče spremljati le virtualno, ne glede na to pa prijazno pozdravljam častne občane in občinske nagrajence, občinske svetnike in svetnice ter vse, ki ste s svojo prisotnostjo počastili naš praznik. Prisrčno dobrodošli.

Minulo leto je bilo najbrž eno najbolj nenavadnih let v sodobni zgodovini Jesenic, Slovenije, Evrope in sveta. Življenje se je zaradi pojava nevarnega koronavirusa precej spremenilo. Več smo bili doma in manj v družbi. Delo v podjetjih in ustanovah je teklo naprej, ponekod brez večjih motenj, drugod z omejitvami, nekatere dejavnosti so povsem zastale. Česa podobnega sodobne generacije niso še nikoli doživele.

Na Jesenicah si bomo minulo leto zapomnili tudi po tem, da sta se za vedno poslovila dva častna občana, Janez Pšenica in Boris Bregant, v začetku tega leta pa še tretji, Peter Kunc. Čeprav je tudi smrt del življenja, nas vedno preseneti in zaboli. Posebej zaboli, ko se poslovijo veliki, še bolj, ko za večno umolknejo največji.

Prijatelja spoznaš v nesreči, je znan rek in če ga nekoliko parafraziramo bi lahko rekli, da smo v zadnjem letu lahko prišli do novih spoznanj o delovanju družbe v zaostrenih razmerah. Spoznali smo, kako pomembo je za celotno družbo čimbolj nemoteno delovanje različnih družbenih sistemov.

Zdravstvo je bilo najbolj izpostavljeno, z njim pa številni zaposleni v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, domovih za starejše občane in podobnih ustanovah, ki so opravljali in še opravljajo zelo zahtevno delo. Izkazalo se je, kako pomembno za družbo je delujoče javno zdravstvo, kako pomembni so ljudje, ki ga držijo gor. Vsem se v imenu Občine Jesenice iskreno zahvaljujem za opravljeno delo in si želim, da bi nam še naprej stali ob strani in nas navdihovali.

Zahtevne razmere v koronakrizi so v naših ljudeh še okrepile čut za sočloveka, krepila se je solidarnost. Spoznali smo, kako pomembni so prostovoljci kot nosilci pozitivnih vrednot, ki so z osebno držo in dejavnostmi ohranjali in krepili povezanost v lokalni skupnosti. V kolektivni spomin naše občine se je zapisal izjemen odziv prostovoljcev, ki so v kriznih razmerah ponovno pokazali kako stopiti skupaj in nuditi pomoč tistim, ki so jo potrebovali. V teh razmerah se je ponovno potrdilo, da smo skupaj močnejši. V imenu Občine Jesenice se vsem, ki so kakorkoli sodelovali v teh prostovoljskih aktivnostih, zahvaljujem za pomemben prispevek pri gradnji povezane, solidarne skupnosti. Našteto nam daje veliko razlogov za ponos, hkrati upam in želim, da bodo tudi prostovoljci v lokalni skupnosti predstavljali zgled in navdih.

Življenje se v teh razmerah ni povsem ustavilo, čeprav je res, da smo se spremenjenim okoliščinam morali prilagoditi. Tudi tako, da so bile šole in vrtci dolgo časa zaprti, vrata so zaprla gledališča in druge kulturne ustanove, tudi v športnih dvoranah upajo, da se vanje čimprej vrne nekdanja živahnost.

Iskreno si želim, da nevarni virus in bolezen skupaj čimprej obvladamo in na ta način omogočimo druženje ljudi. Na ta način, torej z druženjem, sodelovanjem se gradijo medsebojni odnosi in krepi zaupanje v skupnosti, in za kar smo bili v zadnjem letu prikrajšani. Na naše veliko zadovoljstvo pa so številni predani prostovoljci pokazali, da je tudi v zaostrenih razmerah mogoče graditi zaupanje v družbi in to je zelo pomembno sporočilo.

Različne dejavnosti v občini so se preusmerile v virtualni svet, druge so bile izvedene v prilagojeni obliki, na uresničitev pa čakajo še nekateri naši načrti. Takšen je projekt uveljavitve participativnega proračuna, ki lani ni bil izveden, saj smo želeli počakati na čas, ko se bo virus umiril in bo omejitev druženja manj. A zdaj kaže, da to še ne bo tako hitro kot si želimo, zato bomo letos projekt izvedli. Okrepiti želimo neposredno demokracijo v občini Jesenice, zato z izvedbo ne bomo več odlašali. Projekt prinaša boljšo povezanost ljudi v lokalni skupnosti, zagotavlja pretok informacij med ljudmi in institucijami, krepi občutek pripadnosti in, nenazadnje, s projektom bomo prepoznali želje ljudi po posodobitvah v lokalni skupnosti in izvedli projekte, ki jih bodo ljudje tudi podprli. Cilji, ki jim bomo sledili na ta način, je okrepiti medsebojne vezi in graditi zaupanje v družbi pa tudi dvigniti kakovost bivanja.

K temu cilju, torej dvigu kakovosti bivanja, so usmerjene tudi druge naložbe v občini. Obnova Ruardove graščine na Stari Savi je največji in finančno najzahtevnejši občinski projekt. Razvojni potencial urejenega muzejskega območja vidimo na področjih kulture in turizma, pri čemer želimo Staro Savo približati predvsem domačinom pa tudi obiskovalcem.

V sodelovanju z republiškim stanovanjskim skladom nadaljujemo z aktivnostmi za gradnjo novih stanovanj za mlade, nadaljuje se urejanje poslovne cone z namenom ustvarjanja novih delovnih mest na območju nekdanje železarne. Izvajajo se še različni drugi infrastrukturni projekti, ki v obdobju gradnje vplivajo na življenje naših ljudi.

Med najpomembnejšimi aktivnostmi Občine Jesenice v prihodnje bodo ostala prizadevanja za ohranitev dejavnosti splošne bolnišnice na Jesenicah. Za Jesenice je ohranitev bolnišnice vitalnega pomena. Ne pristajamo in ne bomo pristali na kakršnekoli drugačno rešitev kot je ta, da bolnica ostane, kar s svojimi podpisi pod peticijo izkazujejo tudi številni podpisniki, ki se zavedajo pomena ohranitve splošne bolnišnice na Jesenicah.

Od države pričakujemo, da bo upoštevala naše argumente in bo podprla naše ambicije, da ohranimo dejavnost splošne bolnišnice in da skupaj z nami razmišlja tudi o podpori prizadevanjem Občine, da Jesenice postanejo regijsko zdravstveno središče.

Zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo je ena od naših prioritet, saj voda iz zajetja Peričnik ob izrazitejših padavinah kali. Zahteven izziv za nas je priprava možnih rešitev za ureditev parkiranja v najbolj zgoščeno poseljenih delih mesta, z nestrpnostjo pričakujemo, da bodo naša prizadevanja obrodila sadove in bodo skladiščeni odpadki na Mali Mežakli čimprej postali zgodovina.

Ob občinskem prazniku posebej izpostavljamo nagrajence, prejemnike občinskih priznanj. Vsem iskreno čestitam za prejeta priznanja, še posebej častni občanki, magistrici Rini Klinar.

Vsak od nagrajencev je po svojih močeh zaznamoval življenje v naši lokalni skupnosti, za kar smo jim hvaležni. Hkrati upam in želim, da bodo prejemniki priznanj navdihnili še koga, da bodo podobno zaznamovali življenje v domačem okolju. Priložnosti za dokazovanje ne bo zmanjkalo.

Ob koncu vsem občankam in občanom občine Jesenice čestitam ob občinskem prazniku, priložnost izkoriščam še za to, da vsem zaželim prijetno praznovanje.

Hvala.

Prebrano 352 krat Nazadnje urejano na četrtek, 27 maj 2021 15:27