Skok na osrednjo vsebino

Župan občine Jesenice

dec  2021 03

Prostor kot temelj razvoja

Razvojna vprašanja (ne le v občini Jesenice) se povezujejo tudi z vprašanjem načrtovanja, urejanja in rabe prostora. Geografska lega občine Jesenice določa naše prostorske danosti in razvojne priložnosti, ki so jih pomembno zaznamovale tudi dejavnosti v naši zgodovini.

Na eni strani se lahko pohvalimo z bogato naravno dediščino, saj pobočja Karavank in Mežakle z gozdovi, senožeti, pašniki ponujajo enkratno naravno kuliso in številne priložnosti za prostočasne dejavnosti (kot sta pohodništvo in rekreacija) pa tudi za razvoj gospodarskih dejavnosti (gozdarstvo, kmetijstvo, turizem).

Na drugi strani je v občini Jesenice najbolj poseljeno in pozidano dolinsko dno. Tamkaj se je v zgodovini zgostila gospodarska dejavnost, ki je botrovala siceršnjemu razvoju mesta in občine. Na Jesenicah in v okolici so se ob vzponu gospodarske (železarske) dejavnosti in razvoju prometne infrastrukture začele razvijati številne urbane dejavnosti, z izrazitim priseljevanjem (zlasti po drugi svetovni vojni) so občutno zrasla tudi naselja in tako zasedla najboljša zemljišča. Ta dejstva določajo naš sodobni vsakdan.

Prostorske omejitve, ki so se oblikovale ob naravnih danostih in zgodovinskem razvoju, danes terjajo skrbno načrtovanje, urejanje, rabo in upravljanje prostora. Prostora na dnu doline, kjer so najboljši pogoji za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti ter stanovanjsko gradnjo, je ostalo relativno malo.

Po izgradnji jeklarne na Koroški Beli pred več kot 30 leti, se je železarska dejavnost v največjem obsegu umaknila iz središča Jesenic. Po umiku železarskih obratov (vključno z nekdanjo martinarno, plavži in drugimi obrati) z območja vzhodno od občinske stavbe so ostale proste površine, ki so bile v pomembnem delu tudi degradirane. Te površine smo komunalno opremili in jih na ta način pripravili za potrebe razvoja poslovne cone.

Zato je za občino Jesenice, še posebej pa za razvoj gospodarskih dejavnosti, ki je osnova naših razvojnih prizadevanj, zelo pomembno, da lahko zagotavljamo ustrezno urejen prostor za razvoj gospodarstva. Občina Jesenice je v zadnjem obdobju zgradila novo cesto v poslovni coni ter komunalne vode. Na ta način smo ta prostor ustrezno komunalno opremili. Pri tem smo bili uspešni tudi pri črpanju evropskih sredstev, saj smo le manjši del sredstev (zgolj davek na dodano vrednost) za uresničitev projekta, torej komunalno ureditev območja zagotovili z lastnimi sredstvi.

Za vse nas je tako izrednega pomena, da smo na ta način zagotovili ustrezne prostorske pogoje, ki bodo v prihodnje omogočale nov gospodarsko-razvojni ciklus. Lahko nas veseli, da občinska investicija v urejanje poslovne cone že daje rezultate. Podjetje Albomay, ki se ukvarja s predelavo sekundarnih barvnih kovin, je prvo, ki je na območju nastajajoče poslovne cone začelo uresničevati svoje razvojne ambicije. Tamkaj zdaj gradijo nove kapacitete, s katerimi bodo nadgradili svojo dejavnost, okrepili položaj na trgu in si na ta način izboljšali razvojne priložnosti. Tako se izboljšujejo razvojne priložnosti območja nastajajoče poslovne cone (na območju nekdanjih železarskih obratov), s tem napreduje celotna lokalna skupnost in tega se lahko le veselimo. Če k temu dodamo ugotovitev, da je to po dolgih letih prva investicija na tem območju, je naše zadovoljstvo lahko še bolj izrazito, naš pogled v prihodnost pa bolj smel.

Čeprav vemo, da ena lastovka še ne prinese pomladi, pa je za Občino Jesenice izrednega pomena sporočilo, ki ga pošiljamo javnosti. Jesenice so v prostorskem smislu pripravljene za nove razvojne priložnosti in tudi v prihodnje bomo po najboljših močeh pomagali investitorjem, da na območju poslovne cone uresničijo svoje poslovne ambicije.

Prebrano 400 krat Nazadnje urejano na petek, 03 december 2021 11:34