Skok na osrednjo vsebino

Župan občine Jesenice

dec  2021 17

Nauki za ohranitev bolnišnice

Sestanek županov občine Jesenice, občine Radovljica in mestne občine Kranj s predsednikom vlade v okviru obiska vlade na Gorenjskem glede umestitve nove regionalne bolnišnice na Gorenjskem, ni ponudil odgovora na eno najbolj izpostavljenih vprašanj na Gorenjskem. Vprašanje bodoče gorenjske bolnišnice je še posebej pomembno za občino Jesenice.

Za zdaj je pomembno sporočilo predsednika vlade, da je denar za gradnjo nove regijske bolnišnice zagotovljen z zakonom, ki ga je letos jeseni sprejel Državni zbor, medtem ko je naloga občin, da se dogovorijo o lokaciji. Poudaril je, da je treba lokacijo izbrati hitro, da bi se lahko nato nadaljevale tudi aktivnosti za pridobitev ustrezne dokumentacije za gradnjo.

Že dan pred sestankom je zasedal Svet gorenjske regije in se dogovoril, da bo regionalna razvojna agencija BSC pripravila SWOT analizo (to je analizo prednosti, priložnosti, nevarnosti in tveganj) glede vsake od predlaganih lokacij. Med temi lokacijami je tudi jeseniška.

Večkrat sem že izpostavil, da vprašanje lokacije načrtovane bolnišnice ni in ne more biti le zdravstveno vprašanje, saj bo odločitev – kakršnakoli že bo – imela velik vpliv na razvojna prizadevanja občine Jesenice.

Na Jesenicah ima zdravstvena dejavnost že več kot 125-letno, bolnišnična dejavnost pa več kot 70-letno tradicijo. Bolnišnica je tesno vpeta v lokalno okolje. Prav ta tesna povezanost je Občino Jesenice spodbudila, da je ustanovila današnjo Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin in s tem v kadrovskem smislu podprla bolnišnično dejavnost. Prispevek občine Jesenice k razvoju kadrov v zdravstvu in s tem k razvoju zdravstvene dejavnosti na Jesenicah, na Gorenjskem in v Sloveniji ni zanemarljiv in tega dejstva se ne da spregledati.

Tudi več drugih okoliščin, ki so v zadnjih desetletjih zaznamovale občino Jesenice, ni mogoče spregledati. Po umiku železarske dejavnosti iz središča Jesenic, so tamkaj ostala degradirana zemljišča. Država je, kot se zdi, na Jesenice v tem primeru pozabila in se s z revitalizacijo nekdanjih železarskih površin ni kaj dosti ukvarjala. Občina Jesenice je pri iskanju rešitev ostala bolj kot ne sama. Z lastnimi napori in evropskimi sredstvi, ki smo jih pridobili, smo letos uspešno zaključili drugo fazo komunalnega urejanja območja vzhodno od občinske stavbe.

Kogar je pičila kača, se še zvite vrvi boji, je znani rek. Zato je zdaj upravičen naš pomislek, da bo država, tudi v primeru morebitne selitve bolnišnice v drugo okolje, spregledala naše razvojne ambicije in potrebe. Tako kot je država »pozabila« na degradirana železarska zemljišča, lahko na naše razvojne ambicije in potrebe pozabi tudi v primeru morebitne umestitve bolnišnice v drugo okolje. Tega se najbolj bojimo in zato vztrajamo, da mora bolnišnica ostati v občini Jesenice.

Poleg številnih drugih argumentov je pomemben ta, da z ohranitvijo bolnišnične dejavnosti na Jesenicah ohranimo delovna mesta, za katera je potrebna visoko izobražena delovna sila. To so dobra delovna mesta in nikakor jih nočemo in ne smemo izgubiti, še zlasti ne v luči enakomernega razvoja regije.

Kako se bo regija enakomerno razvijala, se sprašujem, ko država »pozablja« na naša degradirana zemljišča, ko »pozablja« na pomen ohranitve delovnih mest za visoko izobraženo delovno silo v občini, ko »pozablja«, da so bile Jesenice tudi pomembno mesto na državni meji, ki je po vstopu Slovenije v Schengensko območje opustila številna dobra delovna mesta na državni meji (policija, carina, veterina, …).

Nauki iz zgodovine morajo biti opomniki za vse nas, ne le za Jesenice, ampak še posebej za Gorenjsko in tudi za državo Slovenijo.

Prebrano 701 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 03 januar 2022 14:31

Arhiv župan Blaž Račič

Arhivski prispevki

Arhiv prispevkov ...