Župan občine Jesenice

  • Premier in ministrica na obisku v bolnišnici
  • Hišni ljubljenček: planinski orel Sky
  • Mural na Stari Savi
  • V šoli nov razlog za veselje
  • "Da" za proračun v prvem branju
  • Cilj: obdržati mlade izobražence
  • Varuh otrokovih dolžnosti
  • O sumu nasilja v družini je treba spregovoriti

Sprejme se zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2015, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja in pojasnilo odstopanj.

Na včerajšnji 4. redni seji je Občinski svet občine Jesenice kot najpomembnejšo točko dnevnega reda obravnaval predlog poračuna občine Jesenice za leto 2015. Po kar dveurni obravnavi je za potrditev predlaganega proračuna glasovalo vseh 28 svetnikov in svetnic.

Sprejme se zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2014, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja in pojasnilo odstopanj.

Sprejme se zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2013, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja in pojasnilo odstopanj.

Sprejme se zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2012, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja in pojasnilo odstopanj.

Župan

Zadnji prispevki

Ostali prispevki ...