Projekti

okt 2018 08

Izgradnja kanalizacije na Blejski Dobravi in Lipcah z navezavo na CČN

Občina Jesenice načrtuje projekt izgradnje novega kanalizacijskega sistema v v naselju Lipce in dograditev obstoječega mešanega kanalizacijskega sistema iz naselja Blejska Dobrava. Za projekt je bilo v mesecu oktobru 2018 pridobljeno gradbeno dovoljenje, javno naročilo za izbiro izvajalca in začetek del sta predvidena v letu 2019, zaključek pa v letu 2020.

V nadaljevanju objavljamo več informacij o projektu ter predmetno dokumentacijo za projekt.

 

Lipce

Trase predvidenih kanalov potekajo pretežno v osi lokalnih cest.

Konfiguracija terena narekuje, generalno, odtok vode iz smeri zahod proti vzhodu. Na vzhodnem delu naselja Lipce je predvideno črpališče Lipce.
Črpališče Lipce je združeno z objektom za regulacijo odtoka (dušilko) in vtočnim delom zadrževalnega bazena. Črpališče/objekt je zasnovan kot v celoti vkopana AB konstrukcija z vstopnimi jaški in vso potrebno opremo za pravilno delovanje.

Predvideni kanali za odvod komunalne vode proti črpališču so gravitacijski. Tlačni vod, od črpališča Lipce do vtoka v obstoječ kanalizacijski sistem Jesenic (pri mostu čez Savo), poteka delno vzporedno z gravitacijskim vodom v lokalni cesti, delno samostojno po obstoječi poti in raščenem terenu.

Glavno os oz. glavni kanal predstavlja KANAL 1.0, ki poteka od zahoda do vzhoda (do črpališče Lipce).
Na KANAL 1.0 se priključujejo sekundarni kanali (1.3, 1.4, 1.6 in 1.7).

V naselju Lipce je relativno gosto razvejana tudi druga komunalna in druga infrastruktura. Predvidena je prestavitev vodovoda na dveh krajših odsekih. Ostal vode se ustrezno zavaruje med gradnjo.

Za črpališča se izvede NN priključek.

 

Blejska Dobrava

V naselju Blejske Dobrave je mešan kanalizacijski sistem. Iztok sistema je preko AC v reko Savo (v smeri sever). Na iztočnem delu blizu naselja Lipce se izvede sistem dušenja, zadrževanja in prelivanja mešanih odpadnih voda z:

  • objektom za regulacijo (dušilka, integrirana v črpališče Lipce)
  • zadrževalnim bazenom; predviden je cevni zadrževalni bazen
  • razbremenilnik

Na obstoječem kanalu se v jašku (RJ76) izvede navezava na razbremenilnik. Iz razbremenilnika se bodo vode, ki se bodo prelivale, vračale nazaj v obstoječ kanal. Na mestu navezave se izvede nov jašek.
Komunalne odpadne vode iz Blejske Dobrave (v nadaljevanju B.Dobrava) se v sušnem obdobju odvajalo po kanalizaciji preko razbremenilnika in zadrževalnega bazena in skozi dušilko na črpališče Lipce ter naprej na ČN Jesenice.
V deževnem obdobju se skozi dušilko odvajajo dvakratne sušne odpadne vode (2Qt). V zadrževalnem bazenu ustreznega volumna se zadrži t.i. čistilni val, vse dodatne padaivnske vode pa se v razbremenilniku prelijejo v obstoječ kanal in naprej v reko Savo (obstoječ kanal in iztok nista predmet tega dokumenta).

Na predmetne sekundarne kanale se izvedejo nastavki hišnih priključkov objektov.

Za dodatne informacije v zvezi s projektom se lahko krajani obrnejo na Komunalno direkcijo Občine Jesenice. Kontaktna oseba je Andrej Babič, tel. št. 04 5869 222 ali elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Za osebni vpogled v dokumentacijo se preko navedene tel. št. ali elektronskega naslova lahko krajani predhodno dogovorijo za dan in uro vpogleda.

 

Prebrano 2001 krat Nazadnje urejano na četrtek, 29 november 2018 15:06